Pravilnici

Pravilnici sektora nauke u Ministarstvu nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske:

 

 1. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa održavanja naučnih skupova
 2. Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija
 3. Pravilnik o kontroli kvaliteta i efikasnosti rada instituta
 4. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i sufinansiranje programa međ. NI saradnje
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama pr.o mjerilima za sufinansiranje NI saradnje
 6. Pravilnik o osposoblјavanju mladih za naučni i istraživački rad
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr. o osposoblјavanju mladih za NI rad
 8. Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje i fin. programa (samo za opremu i usavr. u inostranstvu)
 9. Pravilnik o izmjeni Pr.o kriterijumima za ostvarivanje i fin. programa (samo za opremu i usavr. u inostranstvu)
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr.o kriterijumima za ostvar. i fin.programa (za opremu i usavr. u ino)
 11. Pravilnik o sufinansiranju NI projekata
 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr.o sufinansiranju NI projekata
 13. Pravilnik o naučnim i umj. oblastima, polјima i užim oblastima
 14. Pravilnik o izmjeni Pr.o naučnim i umj. oblastima, polјima i užim oblastima
 15. Pravilnik o postupku upisa u Registar NI organizacija
 16. Pravilnik o uslovima i postupku upisa u Registar istraživača
 17. Pravilnik o postupku za sticanje naučnih zvanja
 18. Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i fin. programa podsticaja aktivnosti naučnih i NI društava

 

Pravilnici sektora tehnologije u Ministarstvu nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske:

 

 1. Pravilnik o postupku i mjerilima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologija
 2. Pravilnik o postupku i mjerilima za finansijsku podršku inovatorstvu u RS
 3. Pravilnik o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem teh…
 4. Pravilnik o dopuni Pr.o postupku upisa u RPiF lica koja se bave razvojem teh…
 5. Pravilnik o postupku i mjerilima fin. podrške organizacijama podršku razvoja teh…

 

Pravilnici Fonda „Dr Milan Jelić“:

 

 1. Pravilnik o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija SG broj 89
 2. Pravilnik o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija Službeni glasnik broj 89-16