Музичка академија

Музичка академија

Mузичка академија почела је са радом академске 1994/95. године у Илиџи, да би 1996. године била премјештена у Источно Сарајево гдје ради и данас. Настава се изводи на првом и другом циклусу судија. Студенти, осим из Републике Српске и БиХ, у великом броју долазе и из Србије и Црне Горе. Изузетни резултати које су постигли студенти и професори Музичке академије, као и бројне награде и признања на најљепши начин осликавају квалитет образовања који пружа Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву.
Музичка академија је израсла у озбиљну умјетничку институцију која својим радом и резултатима значајно доприноси афирмацији музичке умјетности уопште, представљајући Универзитет, Републику Српску и БиХ у домаћим и међународним оквирима.
Изузетне резултате постигао је и камерни хор који је основан у оквиру Смјера за црквену музику и појање, јединственог те врсте на просторима Балкана.
Музичка академија организатор је једног од значајнијих европских фестивала за солисте на хармоници у области академске музике „Акордеон арт“, који се одржава сваке године.
Академија је пуноправни члан AEC-a (Association Européenne des Conservatoires), CIA (Confédération Internationale des Accordéonistes), CMA (Confédération Mondiale de’ lAccordéon) и Музичког савјета при UNESCO.
Музичка академија има потписане уговоре и протоколе о сарадњи са бројним сродним академијама из БиХ, региона, Европе и свијета, гдје се нарочито истиче интензивна сарадња са престижним руским академијама и институтима.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија, студијског програма и смјера који су завршили:

I циклус

 • Студијски програм на српском и руском језику – Вокално-инструментални са смјеровима:
 1. клавир – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – пијаниста
 2. хармоника – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – акордеониста
 3. гитара – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – гитариста
 4. флаута – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – флаутиста
 5. виолина – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – виолиниста
 6. виола – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – виолиста
 7. соло пјевање – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – соло пјевач
 • Студијски програм Музичко-педагошко-теоријски са смјеровима:
  1. општа музичка педагогија – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник -музички педагог
  2. композиција – 240 ECTS, 4 године – дипломирани композитор
  3. црквена музика и појање – 240 ECTS, 4 године – дипломирани музички умјетник – црквени музичар (педагог, појац, диригент црквеног хора)

II циклус

 • Студијски програм Вокално-инструментални са смјеровима:
 1. клавир – 60 ECTS, 1 година – мастер пијаниста – 300 ECTS
 2. хармоника – 60 ECTS, 1 година – мастер акордеониста – 300 ECTS
 3. гитара – 60 ECTS, 1 година – мастер гитариста – 300 ECTS
 4. флаута – 60 ECTS, 1 година – мастер флаутиста – 300 ECTS
 5. виолина – 60 ECTS, 1 година – мастер виолиниста – 300 ECTS
 6. виола – 60 ECTS, 1 година – мастер виолиста – 300 ECTS
 7. соло пјевање – 60 ECTS, 1 година – мастер соло пјевач – 300 ECTS
 • Студијски програм Музичко-педагошко-теоријски са смјеровима:
 1. општа музичка педагогија – 60 ECTS, 1 година – мастер музичке педагогије – 300 ECTS
 2. композиција – 60 ECTS, 1 година – мастер композиције – 300 ECTS
 3. црквена музика и појање – 60 ECTS, 1 година – мастер црквеног појања – 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Музичка академија
Вука Караџића 30
71126 Лукавица, Источно Сарајево
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 342 125
+387 57 342 125
info @ mak.ues.rs.ba
http://www.mak.ues.rs.ba/