Канцеларија за међународну сарадњу

Канцеларија за међународну сарадњу

За провођење активности и координације међународне сарадње задужени су проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу и осигурање квалитета и Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета.

Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу на челу са проректором за међународну и међууниверзитетску сарадњу и осигурање квалитета обавља послове у вези са:

  • договарањем и склапањем споразума (општих и посебних) о научно-наставној и пословно-техничкој сарадњи са другим високошколским институцијама, институтима, културним одјелима амбасада и привредним субјектима из земље и иностранства,
  • презентацијама стипендија и програма студирања у иностранству (кроз сарадњу са одјелима амбасада задуженим за промовисање студирања у својим земљама) – све информације о стипендијама се могу наћи на сајту Универзитета,
  • мобилношћу, размјеном и усавршавањем студената и наставног особља у иностранству (конкурси, CEEPUS мреже), као и пружањем потребних информација и услуга за стране студенте и наставно особље,
  • дијелом међународних пројеката, у сарадњи са Канцеларијом за науку, истраживање и развој.

Међу приоритетима за даљи рад Канцеларије налази се поспјешивање ERASMUS пројеката, као кључног програма за размјене студената, рад на даљој конкретизацији споменутих споразума о сарадњи, стављањем у праксу стратешких уговора о сарадњи, организовању љетних школа и покретању наставе на енглеском језику и то прво на нивоу докторских студија.