HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Европска комисија 2005. године усвојила је Европску повељу за истраживаче (European Charter for Researches) и Кодекс о запошљавању истраживача (Code of Conduct for the Recruitment of Researches) који имају за циљ да осигурају иста права и обавезе истраживачима без обзира у којој европској земљи раде. Европска повеља за истраживаче дефинише права и обавезе истраживача и организација у којима они раде, а Кодекс о запошљавању истраживача упућује на једнакост поступка запошљавања свих истраживача и повећање транспарентности процеса запошљавања на цијелом европском простору.

Подржавајући важност ових докумената Универзитет у Источном Сарајеву 07.02.2013. године потписао је Декларацију о приступању Европској повељи за истраживаче и Кодексу о запошљавању истраживача. Универзитет је 2016. године Европској комисији предао апликацију за добијање „Human Resource Excellence in Research Award“ лога (Лого изврсности у области унапређења услова рада истраживача, HR логo). Универзитету у Источном Сарајеву је 2017. године додијељен престижни HR логo који се додјељује институцијама које остварују напредак у усклађивању институционалних процедура и политика са 40 принципа Европске повеље за истраживаче и Kодекса о запошљавању истраживача.

У сврху имплементације Европске повеље за истраживаче и Кодекса о запошљавању истраживача Универзитет у Источном Сарајеву је усвојио Стратегију људских ресурса за истраживаче и Акциони план, који представља резултат интерне анализе спроведене на Универзитету. На тај начин Универзитет у Источном Сарајеву настоји да унаприједи права истраживача и транспарентност при њиховом запошљавању и да постане институција привлачна за истраживаче не само из региона већ и из Европе и свијета.

Европска повеља за истраживаче и Кодекс о запошљавању истраживача

Документа
HRS4R Приступ и методологија
HRS4R Резултати online истраживања
HRS4R Статистика истраживања
HRS4R Статистика истраживања рангирање тврдњи

Циклус 2017-2022.
HRS4R Интерна анализа
HRS4R Акциони план (2017)
HRS4R Акциони план и Гантограм (2017)
HRS4R Мониторинг систем
HRS4R Одлука о усвајању HRS4R Сенат Универзитета
HRS4R Одлука о усвајању допуне HRS4R Сенат Универзитета
HRS4R Радна група ажурирано 29.10.2020. год.
HRS4R Mониторинг група ажурирано 29.10.2020. год.

Циклус 2023-2026.
HRS4R Резултати online истраживања
HRS4R Статистика истраживања
HRS4R Акциони план (2023-2026)
HRS4R Гантограм (2023-2026)
HRS4R Одлука о усвајању HRS4R Сенат Универзитета
HRS4R Радна група ажурирано 27.12.2022.
HRS4R Мониторинг група ажурирано 09.11.2023

Open, Transparent and Merit-based Recruitment – OTM-R (Запошљавање отворено, транспарентно и засновано на заслугама)

OTM-R осигурава да се запосли најбоља особа за посао, гарантује једнаке могућности и приступ свима, олакшава развој међународног портфолија (сарадња, конкуренција, мобилност) и чини истраживачку каријеру привлачнијом. ОТМ-Р доноси користи истраживачима, институцијама и ширем истраживачком систему.

OTM-R Контролна листа (2019)

Политика запошљавања на Универзитету у Источном Сарајеву

Универзитет у Источном Сарајеву се залаже за принципе запошљавања, које је отворено, транспарентно и засновано на заслугама. Политика запошљавања огледа се у сљедећим подзаконским актима:

 1. Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. године

1.3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

1.4. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

1.5. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. године

1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору академског особља – 5.12.2017. године

1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља – 2.2.2018. године