Старт / Наука / HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Људским ресурсима на Универзитету у Источном Сарајеву се посвећује значајна пажња јер су кадрови веома важни за одрживост, даљи развој и напредовање Универзитета у сваком погледу. Стога је Универзитет у Источном Сарајеву међу првима потписао Европску повељу за истраживаче и Кодекс за запошљавање истраживача још 2013.године. Тиме се и Универзитет у Источном Сарајеву придружио породици европских универзитета који желе да осигурају квалитетно пословно окружење за своје истраживаче.

У жељи да направе и корак више, Универзитет је приступио IV Кохорти Стратешке групе за људске ресурсе (Human Resources Strategy Group) и кренуо у припреме и активности којима се осигурава добијање престижног знака „Human Resources Excellence in Research“ или тзв. HR лого. Израђени су и усвојени документи неопходни да се смањи јаз између начела Повеље и Кодекса и постојећег стања у домену људских ресурса на Универзитету. Проведена је опсежна анализа и на основу ње припремљени стратешки и акциони документи за превазилажење уочених недостатака.

Документа:

ХРС4Р Приступ и методологија
ХРС4Р Резултати online истраживања
ХРС4Р Статистика истраживања
ХРС4Р Статистика истраживања рангирање тврдњи
ХРС4Р Интерна анализа
ХРС4Р Акциони план
ХРС4Р Акциони план и Гантограм
ХРС4Р Мониторинг систем
ХРС4Р Одлука о усвајању ХРС4Р Сенат Универзитета
ХРС4Р Одлука о усвајању допуне ХРС4Р Сенат Универзитета

ХРС4Р Статистика истраживања [Excel]
ХРС4Р Акциони план и Гантограм [Excel]

ОТМ-R Policy