ESABIH

Стандарди Европске Уније за акредитацију студијских програма на босанскохерцеговачким универзитетима

Tempus SMGR 158853-1-2009-1-SE

Структура конзорцијума

Контрактор: Kaho Sint Lieven Ghent

БиХ партнери:

 • 8 јавних БиХ универзитета
 • Универзитет у Бањој Луци,
 • Универзитет у Бихаћу,
 • Универзитет у Источном Сарајеву,
 • Универзитет Џемал Биједић,
 • Свеучилиште у Мостару,
 • Универзитет у Сарајеву,
 • Универзитет у Тузли,
 • Универзитет у Зеници)
 • SUS B&H
 • Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета и БиХ
 • Министарство цивилних послова БиХ

Партнери из Европске Уније:

 • 2 универзитета (IPP Porto, Univerity of Brasov)
 • WUS Austria
 • Каталонска акредитациона агенција (AQA),
 • Вијеће фламанских универзитета (VLHORA)

Трајање пројекта: 3 године (2010-2013)

Тип пројекта: Структуралне мјере

Главни циљ пројекта:

 • Увођење европских стандарда и процедура у евалуацију и акредитацију студијских програма на БиХ универзитетима,
 • У овом правцу ове Структуралне мјере предлажу фокус на законодавне реформе које потпуно подржавају структуралне реформе високог образовања у БиХ.

Главни исходи пројекта:

 • Евалуација тренутне ситуације у БиХ и ЕУ
 • Процедуре за евалуацију и акредитацију студијских програма
 • Унапређење компетенција универзитетског особља
 • Изградња капацитета на универзитета у БиХ
 • Провођење пилот пројекта
 • Дисеминација и одрживост
 • Контрола квалитета и надзор
 • Управљање пројектом

Контакт особа: доц. др Дејан Бокоњић