Академија ликовних умјетности

Академија ликовних умјетности

Академија ликовних умјетности Требиње основана је 1995. године у Требињу. Настава се организује на студијском програму Ликовна умјетност на првом и другом циклусу студија. Током процеса студирања студенти се кроз теоријски и практични рад се едукују у самосталне ликовне умјетнике и ликовне педагоге. Израстају у комплексне слободне умјетничке личности, друштвено одговорне, способне да се самостално баве умјетничким стваралаштвом, као и одговорним и креативним бављењем наставом ликовне културе у школским установама, као и у институцијама културе.

Академија ликовних умјетности Требиње има потписане међународне споразуме и споразуме о сарадњи са сродним високошколским установама из окружења, као и удружењима која се баве умјетничким радом.

На Академији ликовних умјетности Требиње постоји студентско представничко тијело – Студентска организација АЛУ Требиње.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и смјера студија који су завршили:

I циклус студија

Студијски програм Ликовна умјетност 240 ECTS, 4 године, а студенти у зависности од смјера стичу различита звања:

дипломирани ликовни умјетник – сликар
дипломирани ликовни умјетник – вајар
дипломирани ликовни умјетник – графичар
дипломирани графички дизајнер

II циклус студија

Студијски програм Ликовна умјетност, 60 ECTS, 1 година, а студенти стичу звање у зависности смјера који су завршили:

мастер сликарства – 300 ECTS
мастер вајарства – 300 ECTS
мастер графике – 300 ECTS
мастер графичког дизајна – 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Академија ликовних умјетности
Степе Степановића бб
89 101 Требиње
Република Српска, Босна и Херцеговина

Телефон: +387 59 270 310
Факс: +387 59 240 021
Емаил: dekanat @ alutb.ues.rs.ba
Веб страница: www.alutb.ues.rs.ba