Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) – група предмета Графички дизајн, кандидат Милица Самарџић