Технолошки факултет

Технолошки факултет

Технолошки факултет Зворник основан је академске 1993/94. године. Факултет је перманентно усавршавао наставни план и програм с циљем повећања ефикасности студирања и усвајања најновијих научних сазнања, пратећи потребе привреде. Настава се изводи у модерним лабораторијама на три циклуса студија. Наставни процес усклађен је са концепцијом Болоњске декларације и препорукама Европске федерације за хемијско инжењерство (EFCE).

Технолошки факултет Зворник успјешно реализује велики број развојних и научно-истраживачких пројеката, као и низ међународних и пројеката уговорених са привредом. Факултет је добитник посебног признања Привредне коморе Републике Српске као најуспешнија високошколска институција на пољу сарадње са привредом у 2012. години, а од Министарства науке и технологије као најбоља научно-истраживачка институције у Републици Српској у 2013. години.

Технолошки факултет успјешно организује међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ који се одржава сваке двије године, а предавачи су угледни истраживачи и научници из земље и свијета.

Технолошки факултет издаје категорисани научни часопис „Journal of Engineering & Processing Management“ у ком се објављују радови аутора из земље и иностранства.

Студентско представничко тијело је „Савез студената Технолошког факултета Зворник“.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и смјера студија који су завршили:

I циклус студија

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, 240 ECTS, 4 године са 4 модула:
 1. Хемијско процесно инжењерство и технологија – дипломирани инжењер хемијског инжењерства
 2. Инжењерство заштите животне средине – дипломирани инжењер заштите животне средине
 3. Прехрамбена технологија – дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства
 4. Заштита на раду и заштита од пожара – дипломирани инжењер заштите на раду
  • Студијски програм Биологија – дипломирани професор биологије
  • Студијски програм Хемија – дипломирани професор хемије

II  циклус студија

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, 60 ECTS, 1 година, са 4 модула:
  1. Хемијско процесно инжењерство и технологија – мастер хемијског инжењерства – 300 ECTS
  2. Инжењерство заштите животне средине – мастер заштите животне средине – 300 ECTS
  3. Прехрамбена технологија – мастер прехрамбеног инжењерства – 300 ECTS
  4. Заштита на раду и заштита од пожара – мастер заштите на раду и заштите од пожара – 300 ECTS

III  циклус студија

 • Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија, 180 ECTS, 3 године – доктор наука из хемијског инжењерства – 480 ECTS
 • Студијски програм Управљање прехрамбеним ланцем, 180 ECTS, 3 године – доктор наука из управљања прехрамбеним ланцем – 480 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Технолошки факултет
Каракај 1
75400 Зворник
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 56 260 190
+387 56 261 072
sekretar @ tfzv.ues.rs.ba
http://www.tfzv.ues.rs.ba