EQADE

Уградња осигурања квалитета у докторске студије

Циљно подручје: Развој високог образовања

Циљно под-подручје: Осигурање квалитета

Циљне земље: Босна и Херцеговина, Црна Гора

Циљне групе: Фирме, Високообразовне институције,

Трајање: 15/10/2011 – 14/10/2014

Партнери:

 • Универзитет из Хајделберга, Медицински Факултет (Контрактор)
 • Универзитет из Палерма
 • Универзитет Dunarea de Jos of Galati
 • Министарство просвјете и културе Републике Српске
 • Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ и свих 8 јавних универзитета у БиХ:
 • Универзитет Бања Лука
 • Универзитет Бихаћ
 • Универзитет “Џемал Биједић” Мостар
 • Универзитет у Источном Сарајеву
 • Свеучилиште Мостар
 • Универзитет Сарајево
 • Универзитет Тузла
 • Универзитет Зеница

Буџетска линија: Tempus IV

Опис пројекта

У покушају да премости јаз између садашњег стања у високом образовању и научној дјелатности у БиХ и европске добре праксе, пројект EQADE првенствено је усмјерен на инсталисање ефикаснијих структура осигурања квалитета (QA) у дизајнирању и понуди докторских програма на свим јавним универзитетима у БиХ. Пројекат је посебно фокусиран на управљање квалитетом и администрирање докторског образовања на нивоу универзитета и развој конзистентних стандарда квалитета у докторског образовања на нивоу универзитета и БиХ.

Пројекат EQADE има 3 специфична циља, а то су:

 • Интеграција и ефикасније управљање докторским студијима на 8 јавних БиХ универзитета до краја 2013. године;
 • Формулација и усвајање Стандарда квалитете у области докторских студија на универзитетском и државном нивоу до краја 2013. године;
 • Развијање по једног докторског програма по универзитету (8 пилот пројеката) у складу са усвојеним процедурама И стандардима квалитета до краја 2014. године.

Контакт особе

 • Емирхафизовић Селма – канцеларија Сарајево
 • Мујкић Дино – канцеларија Сарајево