Економски факултет Брчко

Економски факултет Брчко

www.efb.ues.rs.ba

Економски факултет Брчко основан је новембра 1976. године, прерастањем Више економско-комерцијалне школе која је у Брчком радила од 1961. године. Факултет је најприје био чланица Универзитета у Сарајеву, а након оснивања Универзитета у Тузли припадао је овој асоцијацији високошколских установа.

Од 1992. године Економски факултет дјелује у оквиру Универзитета у Српском Сарајеву, а данас Источном Сарајеву. У периоду 1992-1995. године Факултет није уписивао нове студенте, тако да је његов рад био усмјерен на организовање консултација и испита са студентима који су већ били уписани. Школске 1997/1998. године настављен је редовни упис студената на Факултет у Брчком.

 Настава се изводи на на првом и другом циклусу студија. Факултет, у оквиру наставног и научно-истраживачког рада, развија сарадњу са бројним сродним факултетима и научним институцијама из БиХ и шире, што омогућава да се на Факултету традиционално ангажују еминентни наставници и стручњаци из економије и сродних области.

На основу прописа предвиђених Болоњском конвенцијом, студенти Економског факултета Брчко имају могућности да користе програме мобилности попут програма ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS, те да им се испити положени на факултетима предвиђеним програмом мобилности у потпуности признају. Исто правило важи и за студенте са факултета сродних усмјерења који желе да употпуне своје школовање на Економском факултету Брчко.

Факултет издаје часопис „Зборник радова Економског факултета Брчко“, а објављен је и „Зборник радова треће интернационалне конференције Економског факултета Брчко – Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“.

Економски факултет Брчко организује годишњу међународну конференцију, а представља и битан сегмент привредног развоја Брчко дистрикта, те се у оквиру Сајма привреде Брчко дистрикта БиХ организује интернационална конференција Економског факултета.

Студентско представничко тијело овог Факултета је „Савез студената Економског факултета Брчко“.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и смјера студијског програма који су завршили:

I циклус

  • Студијски програм Економија са два смјера:
    1. смјер менаџмент, 240 ECTS бодова, 4 године – дипломирани економиста
    2. смјер рачуноводство и финансије, 240 ECTS бодова, 4 године – дипломирани економиста

II циклус

  • Студијски програм Финансијски и банкарски менаџмент, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Студијски програм Маркетинг и менаџмент, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Студијски програм Економска политика и развој, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS

Информатор за студенте.

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Брчко
Студентска 11
76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

+387 49 234 931
+387 49 217 054
studentska.sluzba @ efb.ues.rs.ba
Веб страница: www.efb.ues.rs.ba