Програми студија

Програми студија

ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

Филозофски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Филологија Доктор филолошких наука – 480 ECTS
(у зависности од смјера, додаје се одредница, нпр. србистика-лингвистика или србистика-књижевност, односно русистика…)
Филозофија Доктор филозофских наука – 480 ECTS
Математика Доктор математичких наука – 480 ECTS

 

Медицински факултет Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Биомедицинска истраживања Доктор биомедицинских наука – 540 ECTS
Биоинжињеринг и медицинска информатика Доктор наука из области биоинжењеринг и медицинскe информатике – 480 ECTS

 

Пољопривредни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Управљање прехрамбеним ланцем Доктор наука из области пољопривреде – 480 ECTS – производни ризици, биосигурност и технологија у пољопривреди

 

Технолошки факултет Зворник
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Хемијско инжењерство и технологија Доктор наука из хемијског инжењерства – 480 ECTS*
Доктор наука из прехрамбеног инжењерства – 480 ECTS*
Доктор наука из хемијских технологија – 480 ECTS*
Доктор наука из прехрамбених технологија – 480 ECTS*
*у зависности од области истраживања за коју се кандидат опредијели

 

Саобраћајни факултет Добој
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Саобраћај Доктор саобраћајних наука – 480 ECTS за област друмски саобраћај и транспорт
Доктор саобраћајних наука – 480 ECTS за област жељезнички саобраћај и транспорт
Доктор саобраћајних наука – 480 ECTS за област телекомуникационог саобраћаја и транспорта
Доктор саобраћајних наука – 480 ECTS за област поштанског саобраћаја и транспорта
Доктор саобраћајних наука – 480 ECTS за област саобраћајне логистике

 

Факултет физичког васпитања и спорта
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Физичко васпитање Доктор наука физичког васпитања – 480 ECTS

 

Педагошки факултет Бијељина
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Методика разредне наставе Доктор наука – методика разредне наставе математике – 480 ECTS
Доктор наука – методика разредне наставе природе и друштва – 480 ECTS
Доктор наука – методика разредне наставе физичког васпитања – 480 ECTS

 

Православни богословски факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Теологија Доктор теолошких наука – 480 ECTS

 

Правни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Право Доктор правних наука – 480 ECTS – Јавноправне науке;
Доктор правних наука – 480 ECTS – Грађанскоправне науке;
Доктор правних наука – 480 ECTS – Пословноправне науке;