Библиотеке Универзитета у Источном Сарајеву

Библиотеке Универзитета у Источном Сарајеву

Електротехнички факултет
Источно Сарајево


Библиотека  

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево
  057/340-628
 biblioteka @ etf.ues.rs.ba
  Интернет страница

Факултет физичког васпитања и спорта
Пале


Библиотека  

Стамболчић бб, 71 420 Пале
  057/222-861
 biblioteka @ ffvis.ues.rs.ba
  Интернет страница

Пољопривредни факултет
Источно Сарајево


Библиотека  

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево
  057/342-701
 biblioteka @ pof.ues.rs.ba
  Интернет страница

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи


Библиотека  

9. маја бр 6, 73 300 Фоча
  058/212-703
  biblioteka @ bogoslovski.ues.rs.ba
  Интернет страница