Самовредновање и оцјена квалитета

Самовредновање и оцјена квалитета

Самовредновање и оцјењивање квалитета Универзитета, у правилу, изводи се једном годишње, на крају календарске године, а по потреби може се изводити и за академску годину на захтјев надлежних органа.

Циљеви самовредновања и оцјене квалитета су:

  • израда свеобухватног извјештаја о стању квалитета на Универзитету,
  • обезбјеђење услова за спољашњу евалуацију,
  • припрема Универзитета за процес акредитације,
  • допринос изради и ревизији стратешких докумената Универзитета.

Самовредновање и оцјена квалитета спроводи се у складу ca прописима и документима у прилогу.

Прилози:

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2024. година
Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2016. година
 Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2009.
Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2010.
Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. године

Закон о Високом образовању
    Измјене и допуне Закона о Високом образовању 15.07.2011. године
    Закон о измјенама Закона о високом образовању 07.09.2012. године
    Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 9.12.2013. године