Берлинска декларација

Берлинска декларација

Берлинска декларација о отвореном приступу знању из природно-математичких и хуманистичких наука (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), потписана је 22. октобра 2003. године у Берлину, на иницијативу Друштва Макс Планк (Max-Planck-Gesellschaft). Према овој декларацији отворени приступ се дефинише као свеобухватан извор људског знања и културне баштине које је потврђен од стране научне заједнице, а Интернет пружа прилику за обезбјеђивање приступа том знању у читавом свијету.

Институције потписнице Берлинске декларације се обавезују на промовисање отворене науке ради остваривања добробити науке и друштва кроз сљедеће активности:

– охрабривање истраживача/стипендиста да објављују своје радове у складу са начелима отвореног приступа,

– охрабривање посједника културне баштине да подрже отворени приступ постављањем својих извора на Интернет,

– развијање средстава и начина за вредновање доприноса и Интернет часописа са отвореним приступом како би се одржали стандарди обезбјеђења квалитета и добре научне праксе,

– подржавање да публикације са отвореним приступом буду признате приликом унапрјеђивања аутора и вредновања њиховог научног доприноса,

– развој инфраструктуре отвореног приступа путем развоја софтверских алата, обезбјеђивањем садржаја, израдом метаподатака или објављивањем појединачних радова.

На основу одлуке Сената и Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, ректор Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Милан Кулић је потписао Берлинску декларацију о отвореном приступу знању из природно-математичких и хуманистичких наука 15.07.2020. године.

Интернет страница Берлинске декларације: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

Потписници Берлинске декларације: https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories

Текст Берлинске декларације на српском језику