Претплата на библиографске базе

Претплата на библиографске базе

Запослени на Универзитету у Источном Сарајеву имају приступ, преко EBSCO сервиса- агрегатне платформе, на сљедеће EBSCO базе података: Academic Search Ultimate и eBook Subscription Academic Collection.

 Academic Search Ultimate обезбјеђује приступ око 15.366 различитих часописа са пуним текстом укључујући и 3.078 часописа индексираних у Web of Science или Scopus. eBook Subscription Academic Collection садржи велики број мултидисциплинарних наслова е-књига.

Приступ EBSCO базама је омогућен у просторијама али и изван просторија чланице Универзитета. За све информације везане за приступ обратите се запосленима у библиотеци чланицеУниверзитета.

Доступност Academic Search Ultimate је до 31.12.2024. године.

Доступност eBook Academic Collection је до 28.02.2025. године.

Пријава – EBSCO


 

Претражи EBSCO базе података


Запослени на Универзитету у Источном Сарајеву имају приступ преко Research4Life сљедећим базама података: Research for Health (Hinari), Research in Agriculture (AGORA), Research in the Environment (OARE), Research for Development and Innovation (ARDI) and Research for Global Justice (GOALI).

Research4Life омогућава приступ око 111.255 књига, око 28.920 часописа и 129 других извора из области здравља, пољопривреде, животне средине и примијењених, друштвених и хуманистичких наука.

Приступ Research4Life базама је омогућен у просторијама али и изван просторија чланице Универзитета. За све информације везане за приступ обратите се запосленима у библиотеци чланице Универзитета.

Доступност Research4Life је до 31.12.2024. године.

Линкови за приступ:

Research4Lifehttps://www.research4life.org/
Hinari:                http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php
AGORA:               http://agora-journals.fao.org/content/en/journals.php
OARE:                 http://oare.research4life.org/content/en/journals.php
ARDI:                  http://ardi.wipo.int/content/en/journals.php
GOALI:                http://goali.ilo.org/content/en/journals.php


Запослени на Универзитету у Источном Сарајеву имају приступ HeinOnline bazi podataka, која нуди више од 204 милиона страница мултидисциплинарних часописа, битних владиних докумената, међународних ресурса и судске праксе. HeinOnlina база омогућује увид у пуне текстове чланака објавлјених у више од 3.100 најзначајнијих часописа из цијелог свијета, из различитих области попут права, економије, политичких наука, историје, образовања али и медицине и технологије.

Приступ HeinOnline бази https://heinonline.org/HOL/Welcome омогућен је само у просторијама чланица Универзитета, путем IP адресе. За све информације везане за приступ обратите се запосленима у библиотеци чланице Универзитета.

Доступност HeinOnline базе је до 31.01.2025. године.