Претплата на библиографске базе

Запослени на Универзитету у Источном Сарајеву имају приступ, преко EBSCO сервиса- агрегатне платформе, на сљедеће EBSCO базе података: Academic Search Ultimate и eBook Subscription Academic Collection.

Academic Search Ultimate обезбјеђује приступ око 10.021 различитих часописа са пуним текстом;  9.017 рецензираних часописа;  566 рецензираних часописа без ембарга и  5.260 часописа индексираних у Web of Science или Scopus. eBook Subscription Academic Collection садржи велики број мултидисциплинарних наслова е-књига.

Приступ EBSCO базама је омогућен у организационим јединицама Универзитета али и изван просторија факултета/академија. За све информације везане за приступ EBSCO базама обратите се запосленима у библиотеци организационе јединице/академије.

Доступност Academic Search Ultimate је до: 31.12.2020. године

Доступност eBook Academic Collection је до: 28.02.2021. године

Пријава – EBSCO

Претражи EBSCO базе података