Филозофски факултет


 • О Факултету
 • Студијски програми
 • Контакт
 

Филозофски факултет Пале основан је 1993. године у Палама. Настава се изводи на првом, другом и тећем циклусу студија. Филозофски факултет Пале студентима нуди могућност изучавања различитих студијских програма из области филозофских, филолошких, политичких и природно-математичких наука. Настава се изводи у савремено опремљеном простору. Факултет се може похвалити стручно едукованим и научно компетентним наставним кадром који, поред домаћег, чине и еминентни гостујући професори. Филозофски факултет препознатљив је по бројним културним дешавањима које организује као што су пјесничке и књижевне вечери, промоције књига, ревије филмова, предавања еминетних научних и културних радника из земље и иностранства.

Филозофски факултет има развијену мeђународну сарадњу са сродним факултетима на универзитетима у бројним земљама, између осталог, Француској, Мађарској, Кини, Словенији, Русији.

Факултет сваке године организује два високо рангирана научна скупа – национални скуп са међународним учешћем „Наука и стварност“ и национални скуп „Студентска конференција“.

Филозофски факултет Пале издаје публикације „Зборник радова са научног скупа ‘Наука и евроинтеграција’“, „Зборник радова са ‘Студентске конференције’“ и часопис „Радови“.
На Филозофском факултету Пале постоји студентско представничко тијело „Студентска организација Филозофског факултета (СОФФ)“.

 

 

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса студија и студијског програма који су завршили:

I  циклус студија

 • Филозофија, 240 ECTS , 4 године - дипломирани професор филозофије
 • Социологија, 240 ECTS , 4 године – два модула:
 1. дипломирани социолог
 2. дипломирани социолог – социјални рад
 • Новинарство, 240 ECTS, 4 године - дипломирани новинар
 • Политикологија и међународни односи, 240 ECTS, 4 године – два модула:
 1. дипломирани политиколог
 2. дипломирани политиколог – међународни односи
 • Историја, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор историје
 • Педагогија, 240 ECTS, 4 године - дипломирани педагог
 • Психологија, 240 ECTS, 4 године - дипломирани психолог
 • Српски језик и књижевност, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор српског језика и књижевности
 • Руски и српски језик и књижевности, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор руског и српског језика и књижевности
 • Енглески језик и књижевност, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор енглеског језика и књижевности
 • Кинески и енглески језик и књижевности, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности
 • Њемачки језик и књижевност, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор њемачког језика и књижевности
 • Општа књижевност и театрологија - 240 ECTS, 4 године - дипломирани компаративиста и театролог
 • Библиотекарство и српски језик и књижевност, 240 ECTS, 4 године - дипломирани библиотекар и професор српског језика и књижевности
 • Географија, 240 ECTS, 4 године - дипломирани географ
 • Математика и рачунарство, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор математике и рачунарства
 • Математика и физика, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор математике и физике
 • Разредна настава, 240 ECTS, 4 године – дипломирани професор разредне наставе
 • Туристичка географија, 240 ECTS, 4 године - дипломирани професор туристичке географије

 

II  циклус студија

 • Филозофија, 60 ECTS, 1 година - мастер филозофије – 300 ECTS
 • Социологија, 60 ECTS, 1 година - мастер социологије – 300 ECTS
 • Новинарство, 60 ECTS, 1 година – два модула:
 1. мастер новинарства – 300 ECTS
 2. мастер комуникологије – 300 ECTS
 • Историја 60 ECTS, 1 година - мастер историје - 300 ECTS
 • Разредна настава, 60 ECTS, 1 година - мастер разредне наставе - 300 ECTS
 • Педагогија, 60 ECTS, 1 година - мастер педагогије - 300 ECTS
 • Психологија, 60 ECTS, 1 година - мастер психологије - 300 ECTS
 • Српски језик и књижевност, 60 ECTS, 1 година - мастер српског језика и књижевности - 300 ECTS
 • Руски и српски језик и књижевности, 60 ECTS, 1 година - мастер руског и српског језика и књижевности - 300 ECTS
 • Енглески језик и књижевност, 60 ECTS, 1 година - мастер енглеског језика и књижевности - 300 ECTS
 • Кинески језик и књижевност, 60 ECTS, 1 година - мастер кинеског језика и књижевности - 300 ECTS
 • Општа књижевност и библиотекарство, 60 ECTS, 1 година - два модула:
 1. мастер библиотекарства - 300 ECTS
 2. мастер компаративне књижевности - 300 ECTS
 • Географија, 60 ECTS, 1 година - мастер географије - 300 ECTS
 • Математика и рачунарство, 60 ECTS, 1 година - два модула:
 1. мастер математике - 300 ECTS
 2. мастер информатике - 300 ECTS
 • Математика и физика, 60 ECTS, 1 година – два модула:
  1. мастер математике - 300 ECTS
  2. мастер физике - 300 ECTS

 

III  циклус студија

 • Филологија, 180 ECTS, 3 године:
 1. доктор филолошких наука – србистика - лингвистика
 2. доктор филолошких наука – србистика - књижевност
 3. доктор филолошких наука – русистика - лингвистика
 4. доктор филолошких наука – русистика - књижевност
 5. доктор филолошких наука – германистика - лингвистика
 6. доктор филолошких наука – германистика - књижевност
 7. доктор филолошких наука – англистика - лингвистика
 8. доктор филолошких наука – англистика – књижевност

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет
Алексе Шантића бр. 1
71420 Пале
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 57 227 410; +387 57 223 479
+387 57 227 056
info @ ff.ues.rs.ba
http://www.ff.ues.rs.ba/