Filozofski fakultet


 • O Fakultetu
 • Studijski programi
 • Kontakt

Filozofski fakultet Pale osnovan je 1993. godine u Palama. Nastava se izvodi na prvom, drugom i tećem ciklusu studija. Filozofski fakultet Pale studentima nudi mogućnost izučavanja različitih studijskih programa iz oblasti filozofskih, filoloških, političkih i prirodno-matematičkih nauka. Nastava se izvodi u savremeno opremljenom prostoru. Fakultet se može pohvaliti stručno edukovanim i naučno kompetentnim nastavnim kadrom koji, pored domaćeg, čine i eminentni gostujući profesori. Filozofski fakultet prepoznatljiv je po brojnim kulturnim dešavanjima koje organizuje kao što su pjesničke i književne večeri, promocije knjiga, revije filmova, predavanja eminetnih naučnih i kulturnih radnika iz zemlje i inostranstva.

Filozofski fakultet ima razvijenu međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima na univerzitetima u brojnim zemljama, između ostalog, Francuskoj, Mađarskoj, Kini, Sloveniji, Rusiji.

Fakultet svake godine organizuje dva visoko rangirana naučna skupa – nacionalni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i stvarnost“ i nacionalni skup „Studentska konferencija“.

Filozofski fakultet Pale izdaje publikacije „Zbornik radova sa naučnog skupa ‘Nauka i evrointegracija’“, „Zbornik radova sa ‘Studentske konferencije’“ i časopis „Radovi“.
Na Filozofskom fakultetu Pale postoji studentsko predstavničko tijelo „Studentska organizacija Filozofskog fakulteta (SOFF)“.

 

 

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i studijskog programa koji su završili:

I  ciklus studija

 • Filozofija, 240 ECTS , 4 godine - diplomirani profesor filozofije
 • Sociologija, 240 ECTS , 4 godine – dva modula:
 1. diplomirani sociolog
 2. diplomirani sociolog – socijalni rad
 • Novinarstvo, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani novinar
 • Politikologija i međunarodni odnosi, 240 ECTS, 4 godine – dva modula:
 1. diplomirani politikolog
 2. diplomirani politikolog – međunarodni odnosi
 • Istorija, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor istorije
 • Pedagogija, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani pedagog
 • Psihologija, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani psiholog
 • Srpski jezik i književnost, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti
 • Ruski i srpski jezik i književnosti, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti
 • Engleski jezik i književnost, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti
 • Kineski i engleski jezik i književnosti, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor kineskog i engleskog jezika i književnosti
 • Njemački jezik i književnost, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor njemačkog jezika i književnosti
 • Opšta književnost i teatrologija - 240 ECTS, 4 godine - diplomirani komparativista i teatrolog
 • Bibliotekarstvo i srpski jezik i književnost, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani bibliotekar i profesor srpskog jezika i književnosti
 • Geografija, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani geograf
 • Matematika i računarstvo, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor matematike i računarstva
 • Matematika i fizika, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor matematike i fizike
 • Razredna nastava, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani profesor razredne nastave
 • Turistička geografija, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani profesor turističke geografije

 

II  ciklus studija

 • Filozofija, 60 ECTS, 1 godina - master filozofije – 300 ECTS
 • Sociologija, 60 ECTS, 1 godina - master sociologije – 300 ECTS
 • Novinarstvo, 60 ECTS, 1 godina – dva modula:
 1. master novinarstva – 300 ECTS
 2. master komunikologije – 300 ECTS
 • Istorija 60 ECTS, 1 godina - master istorije - 300 ECTS
 • Razredna nastava, 60 ECTS, 1 godina - master razredne nastave - 300 ECTS
 • Pedagogija, 60 ECTS, 1 godina - master pedagogije - 300 ECTS
 • Psihologija, 60 ECTS, 1 godina - master psihologije - 300 ECTS
 • Srpski jezik i književnost, 60 ECTS, 1 godina - master srpskog jezika i književnosti - 300 ECTS
 • Ruski i srpski jezik i književnosti, 60 ECTS, 1 godina - master ruskog i srpskog jezika i književnosti - 300 ECTS
 • Engleski jezik i književnost, 60 ECTS, 1 godina - master engleskog jezika i književnosti - 300 ECTS
 • Kineski jezik i književnost, 60 ECTS, 1 godina - master kineskog jezika i književnosti - 300 ECTS
 • Opšta književnost i bibliotekarstvo, 60 ECTS, 1 godina - dva modula:
 1. master bibliotekarstva - 300 ECTS
 2. master komparativne književnosti - 300 ECTS
 • Geografija, 60 ECTS, 1 godina - master geografije - 300 ECTS
 • Matematika i računarstvo, 60 ECTS, 1 godina - dva modula:
 1. master matematike - 300 ECTS
 2. master informatike - 300 ECTS
 • Matematika i fizika, 60 ECTS, 1 godina – dva modula:
  1. master matematike - 300 ECTS
  2. master fizike - 300 ECTS

 

III  ciklus studija

 • Filologija, 180 ECTS, 3 godine:
 1. doktor filoloških nauka – srbistika - lingvistika
 2. doktor filoloških nauka – srbistika - književnost
 3. doktor filoloških nauka – rusistika - lingvistika
 4. doktor filoloških nauka – rusistika - književnost
 5. doktor filoloških nauka – germanistika - lingvistika
 6. doktor filoloških nauka – germanistika - književnost
 7. doktor filoloških nauka – anglistika - lingvistika
 8. doktor filoloških nauka – anglistika – književnost

 

 

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Filozofski fakultet 
Alekse Šantića br. 1
71420 Pale
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 227 410; +387 57 223 479
 +387 57 227 056
 info @ ff.ues.rs.ba
http://www.ff.ues.rs.ba/