Pravni fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet baštini tradiciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je osnovan 1946. godine. Nakon početka građanskog rata u Bosni i Hercegovini, fakultet je nastavio rad 1994. godine u Srpskom Sarajevu. Sjedište fakulteta se od 1996. godine nalazi na Palama. Od 1999. godine, fakultet izvodi nastavu i u svom odjeljenju u Bijeljini. Nastava se uspješno realizuje na prvom i drugom ciklusu studija. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu prepoznatljiv je u Republici Srpskoj kao vodeća ustanova pravnog obrazovanja u njenom istočnom dijelu po najvišim standardima izvođenja pravno-obrazovnog procesa i zahtijevanog znanja, te po svojim diplomantima koji zauzimaju važne položaje u republičkim organima i zajedničkim institucijama BiH. Povodom sedamdeset godina postojanja i uspješnog rada, Pravni fakultet je 2016. godine nagrađen Ordenom Njegoša prvog reda od strane predsjednika Republike Srpske.

Pravni fakultet tradicionalno organizuje naučne skupove na kojima učestvuju eminentni predstavnici pravne nauke i struke, kao i predavanja profesora, istaknutih pravnih stručnjaka sa stranih univerziteta. Pored naučnog skupa organizovanog 2007. godine, fakultet je od 2010. godine, povodom obilježavanja Dana fakulteta, organizovao osam naučnih skupova. U zbornicima radova sa ovih naučnih skupova objavljivali su radove najugledniji univerzitetski profesori sa pravnih fakulteta iz bivših jugoslovenskih republika.

Pravni fakultet izdaje časopis za pravne i društvene nauke „Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu“ i elektronski časopis „Godišnjak studenata Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu“, po čemu se svrstava u red malog broja pravnih fakulteta u regionu koji svojim studentima omogućavaju objavljivanje radova u posebnom časopisu.

Fakultet je, posredstvom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član Evropske organizacije za javno pravo, sa sjedištem u Atini, s kojom ostvaruje plodnu i intenzivnu saradnju. Osim toga, fakultet ima saradnju sa Međunarodnim udruženjem pravnih fakulteta. U posljednjih osam godina ostvarena je intenzivna saradnja sa brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama (Gender centar Vlade Republike Srpske, Ombudsman za djecu Republike Srpske, UNHCR, UNICEF, UN Women, i dr.). Zahvaljujući toj saradnji, fakultet organizuje ljetne škole (Škola rodne ravnopravnosti organizovana je tri puta) i pravne klinike (izbjegličkog prava i prava djeteta). Fakultet ima potpisane sporazume sa većim brojem sudova i advokatskih kancelarija, s ciljem organizovanja studentske prakse.

Jedan od oblika vannastavnih aktivnosti je Besjednička sekcija, kroz koju je prošlo nekoliko stotina studenata, koji učestvuju na brojnim manifestacijama takmičarskog i revijalnog karaktera, kao što su „Višnjićevi dani“, „Nušićijada“, „Kočićev zbor“, takmičenja koja organizuju pravni fakulteti, itd. Svake godine, Besjednička sekcija organizuje vrlo posjećene večeri kulture u Palama i Bijeljini.

Na fakultetu djeluje Savez studenata „Pravnik“, koji ima Klub studenata Pravnog fakulteta u Bijeljini. Studenti učestvuju u radu Nastavno-naučnog vijeća, a studentska organizacija je dosad organizovala veći broj aktivnosti, kao što su brucoške i apsolventske večeri, učešće na druženjima i takmičenjima studenata „Pravnijada“, posjete pojedinim institucijama i studentima drugih pravnih fakulteta, i dr.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

    • Studijski program Pravo (odjeljenja u Palama, Bijeljini i Srebrenici), 240 ECTS, 4 godine – diplomirani pravnik

II  ciklus studija

  • Studijski program Pravo, 60 ECTS, 1 godina, tri smjera:
  1. Javno pravo – master prava
  2. Građansko pravo (dva modula: Građansko pravo – građanskopravni modul i Građansko pravo – privrednopravni modul) – master prava
  3. Krivično pravo – master prava

III ciklus studija

  • Studijski program Pravo:

Doktor pravnih nauka- 480 ECTS- Javnopravne nauke;
Doktor pravnih nauka- 480 ECTS-Građanskopravne nauke;
Doktor pravnih nauka- 480 ECTS- Poslovnopravne nauke;

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Pravni fakultet
Alekse Šantića br. 3
71 420 Pale
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 226 609
 +387 57 226 892
 dekanat @ pravni.ues.rs.ba
http://www.pravni.ues.rs.ba