Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja je jedna od aktivnosti univerziteta koja doprinosi unapređuju prepoznatljivosti, konkurentnosti, obrazovnih aktivnosti, istraživačkog rada, pa samim tim i inovacionog potencijala univerziteta. Međunarodna saradnja je integralni dio modernog univerzita, kroz koju se razvija i jača njegova uloga u razvoju sredine u kojoj univerzitet djeluje.


  1. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  2. Informacioni paket
  3. Ugovor o učenju
  4. Certificate of Attendance
  5. Komisija izvještaj
  6. Nominacija
  7. Transcript of records

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kontakt osobe za međunarodnu saradnju na Organizacionim jedinicama