Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet osnovan je 1994/95. akademske godine u Lukavici (danas opština Istočno Novo Sarajevo). Nastava se izvodi na prvom i drugom ciklusu studija. Elektrotehnički fakultet, kao institucija sa dugom tradicijom, prepoznatljiv je po kvalitetu nastavnog i naučno-istraživačkog rada koji rezultuju obrazovanjem veoma kvalitetnih kadrova za rad u različitim granama privrede u oblastima elektrotehnike i računarstva, te konstantnim interesovanjem studenata za upis na ovaj fakultet. Potražnja za kadrovima ovog profila i dobre mogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja svrstavaju ga u red perspektivnijih fakulteta za koje se studenti opredjeljuju nakon završetka srednje škole.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizator je međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma „INFOTEH-JAHORINA“ koji se tradicionalno održava u martu svake godine. „INFOTEH-JAHORINA“ predstavlja jednu od vodećih domaćih konferencija posvećenih primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija koja okuplja veliki broj učesnika sa prostora bivše Jugoslavije i šire. Simpozijum je od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske kategorisan kao međunarodni skup prve kategorije.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima razvijenu međunarodnu saradnju prvenstveno sa srodnim fakultetima u okruženju, kao i sa srodnim fakultetima i institutima iz EU. U okviru ove saradnje povremeno se realizuju razmjene studenata i nastavnika kroz različite aktivnosti kao što su naučno-stručni skupovi, seminari i ljetne škole.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

  • Studijski program Elektroenergetika – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer elektrotehnike – elektroenergetika
  • Studijski program Automatika i elektronika – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer elektrotehnike – automatika i elektronika
  • Studijski program Računarstvo i informatika – 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer elektrotehnike – računarstvo i informatika
  • Studijski program Automatika i elektronika na engleskom jeziku (Automatics and Electronics) – Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Automation and Electronics
  • Studijski program Elektroenergetika na engleskom jeziku (Electroenergetics) – Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Electroenergetics
  • Studijski program Računarstvo i informatika na engleskom jeziku (Computer Science and Informatics) – Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Computer Science and Informatics

II ciklus studija

 • Studijski program Elektroenergetika – 60 ECTS, 1 godina – master elektrotehnike – elektroenergetika – 300 ECTS
 • Studijski program Automatika i elektronika – 60 ECTS, 1 godina – master elektrotehnike – automatika i elektronika – 300 ECTS
 • Studijski program Računarska tehnika i informatika – 60 ECTS, 1 godina – master elektrotehnike – računarska tehnika i informatika– 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 342 788; 340 307
 +387 57 342 788
 kontakt @ etf.ues.rs.ba
Veb stranica: http://www.etf.ues.rs.ba/