Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

http://www.mef.ues.rs.ba

Misija Medicinskog fakulteta u Foči je posvećena postizanju najviših standarda u obrazovanju, istraživanju i zdravstvenoj njezi. Fakultet treba da bude vođa u poboljšanju zdravlja ljudi kroz obrazovanje vještih i društveno odgovornih doktora medicine i stomatologije, diplomiranih specijalnih edukatora i rehabilitatora i diplomiranih medicinara. Dugoročni ciljevi se odnose na očuvaće i diseminaciju znanja i kultivaciju kritičkih intelekata. Tolerancija i raznolikost su podržane, a globalna pitanja se istražuju i ohrabruju. Misija fakulteta pokriva i posebna područja nastavu, istraživanja, medicinke usluge i ulogu u društvu.

Obrazovanje visokostručnih kadrova iz oblasti medicine, specijalista za pojedine oblasti, pomoćnog medicinskog osoblja, te kadrova za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji bi svojim znanjem pomogli promociji i širenju zdravstvene kulture, zdravstvene zaštite kao i modernizaciju Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, u okviru naučne oblasti biomedicine.

Vizija Fakulteta je savremena obrazovna institucija u oblasti biomedicine i zdravstva koja je snažan, kvalitetan, pouzdan i kompetentan partner u školovanju kvalitetnih kadrova, koji su vrhunski osposobljeni da odgovore na sve izazove moderne medicine i specijalne edukacije i rehabilitacije.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i smjera studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

 • Medicina, 360 ECTS, – doktor medicine
 • Stomatologija, 360 ECTS – doktor stomatologije
 • Stomatologija na engleskom jeziku, 360 ECTS – doktor stomatologije
 • Zdravstvena njega, 240 ECTS – diplomirani medicinar zdravstvene njege
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija, 240 ECTS, dva smjera:
 1. diplomirani logoped – logopedija i surdoaudiologija
 2. diplomirani specijalni edukator i rehabilitator – razvojni poremećaji

II  ciklus studija

 • Zdravstvena njega, 300 ECTS – master zdravstvene njege
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija, 300 ECTS, 1 godina, dva smjera:
 1. master logopedije – logopedija i surdoaudiologija
 2. master razvojnih poremećaja – razvojni poremećaji

III  ciklus studija

 • Biomedicinske nauke, 540 ECTS, 3 godine – doktor biomedicinskih nauka
 • Bioinženjering i medicinska informatika

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Medicinski fakultet
Studentska br. 5
73 300 Foča
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 58 210 420
 +387 58 210 007
 office-mf@ues.rs.ba
www.mef.ues.rs.ba