Prijavi projekat

Prijavi projekat

PRIJAVA PROJEKATA NA UNIVERZITETU U ISTOČNOM SARAJEVU

Nastavnici i saradnici članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji namjeravaju projektnim prijedlozima aplicirati na međunarodne fondove potrebno je da o tome obavijeste Kancelariju za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta i dostave osnovne informacije o aplikaciji popunjavanjem anketnog obrasca.

Anketni obrazac o namjeri prijave projekta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu dostupan je na slјedećem linku: https://forms.gle/YeY8Pr8639eMzFDWA

Obrazac saglasnosti dekana članice Univerziteta možete preuzeti OVDJE.

Osnovne informacije o Univerzitetu potrebne za prijavu međunarodnih projekata : Podaci o UIS-u

Akcioni plan rodne ravnopravnosti (GAP) na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu možete preuzeti ovdje