Oglasi – Centar za cjeloživotno učenje

Oglas za upis na programe cjeloživotnog učenja na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini

Univerzitet u Istočnom Sarajevu OJ Pedagoški fakultet u Bijeljini poziva zainteresovane kandidate za upis na jedan od sljedećih kurseva, u akademskoj 2020/2021. godini: Obrazovanje vaspitača za rad sa osobama treće životne dobi – završen pedagoški, učiteljski ili bilo koji drugi nastavnički fakultet; Saradnik u nastavi za rad sa djecom s …

Pročitajte