Upravni odbor Univerziteta

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom. Upravni odbor ima 11 članova i čine ga: 5 predstavnika iz reda akademskog osoblja Univerziteta, 4 predstavnika koje imenuje Vlada RS, 1 predstavnik studenata i 1 predstavnik iz reda neakademskog osoblja Univerziteta.

Prof. dr Darko Đogo

PREDSJEDAVAJUĆI UPRAVNOG ODBORA

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

Doc. dr Tijana Perović

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

Prof. dr Momčilo Poljića

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

dr Ljubo Škilјević

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

 

Doc. dr Goran Orašanin

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

Tanja Šekara

predstavnik administrativno-tehničkog osoblјa Univerziteta

 

Radislavka Krstović

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

Dario Krstić

predstavnik osnivača Univerziteta

Predrag Govedarica

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

Zoran Marinović

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

Boris Škipina

predstavnik studenata