Start / Organizacija / Upravni odbor Univerziteta

Upravni odbor Univerziteta

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom. Upravni odbor ima 11 članova i čine ga: 5 predstavnika iz reda akademskog osoblja Univerziteta, 4 predstavnika koje imenuje Vlada RS, 1 predstavnik studenata i 1 predstavnik iz reda neakademskog osoblja Univerziteta.

 

Prof. dr Ljubomir Trifunović

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Darko Đogo

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

 

 

 

 

 

doc. dr Tijana Perović

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

 

 

 

 

 


dr Ljubo Škilјević

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

 

 

 

 


Julijana Trifković, dr vet.

viši asistent

predstavnik akademskog osoblјa Univerziteta

 

 

 

 

 

 

 

Mr Nenad Marković

predstavnik administrativno-tehničkog osoblјa Univerziteta

 

 

 

 

 

 

 

Radislavka Krstović

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

 

 

 

 

 

Dario Krstić

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

 

 

 

 

 

Predrag Govedarica

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

 

 

 

 

Mladen Lučić

predstavnik osnivača Univerziteta

 

 

 

 

 

 

Milan Lučić

predstavnik studenata