Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet osnovan je 1994. godine u Vogošći, a kasnije je premješten u opštinu Istočno Novo Sarajevo. Nastava se organizuje na tri studijska programa na prvom i drugom ciklusu studija. Fakultet je prepoznatljiv po svojim moderno opremljenim laboratorijama, multimedijalnoj sali i centrima za naučno-istraživački rad. Fakultet obrazuje kvalitetne stručnjake u oblasti mašinskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Mašinski fakultet organizuje razmjenu studenata i nastavnog osoblja putem učešća na Erazmus + i CEEPUS programima.

Fakultet aktivno sarađuje sa srodnim fakultetima iz zemlje i regiona.

Mašinski fakultet organizuje međunarodnu naučnu konferenciju „COMETa – Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application“.

Studentsko predstavničko tijelo Mašinskog fakulteta je Studentska organizacija Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo „Žiroskop“.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i studijskog programa koji su završili:

I  ciklus studija

    • Mašinstvo, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer mašinstva
    • Mehanička tehnologija obrade drveta, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer mašinstva za mehaničku tehnologiju obrade drveta

II ciklus studija

  • Mašinstvo, 60 ECTS, 1 godina – master mašinstva – 300 ECTS
  • Održiva energija i zaštita životne sredine, 60 ECTS, 1 godina – master mašinstva iz održive energije i zaštite životne sredine – 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Mašinski fakultet
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 340 847
 +387 57 320 840
 dekanat-maf @ ues.rs.ba
http://www.maf.ues.rs.ba