Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta

Organizacija

Univerzitet razvija sistem za osiguranje kvaliteta u svim segmentima svog funkcionisanja, putem Komiteta za osiguranje kvaliteta, kancelarije za osiguranje kvaliteta, saradnika za osiguranje kvaliteta na nivou organizacionih jedinica i komisija koje se formiraju za sprovođenje različitih postupaka vrednovanja na nivou organizacionih jedinica …

Samovrednovanje i ocjena kvaliteta

Samovrednovanje i ocjenjivanje kvaliteta Univerziteta, u pravilu, izvodi se jednom godišnje, na kraju kalendarske godine, a po potrebi može se izvoditi i za akademsku godinu na zahtjev nadležnih organa …

Studentsko vrednovanje kvaliteta studija

Osnovni cilj studentskog vrednovanja jeste formiranje mišljenja studenata o kvalitetu studijskih programa, predmetima koji se u okviru njih izvode, funkcionisanja službi organizacionih jedinica i pedagoškog rada nastavnika i saradnika …

Propisi i dokumenti

Projekti iz osiguranja kvaliteta

Kontakt