Školarine

Školarine

Školarina na javnim visokoškolskim ustanovama predstavlja iznos novčanih sredstava kojima sufinansirajući student učestvuje u sufinansiranju ukupnih troškova njegovog studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi, a samofinansirajući student učestvuje u finansiranju ukupnih troškova njegovog studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo predlaže Vladi RS visinu školarine za studijske programe na prvom i drugom ciklusu studija na javnim visokoškolskim ustanovama, za studente čije se školovanje sufinansira iz budžeta, na osnovu prijedloga organa Univerziteta. Vlada RS donosi konačnu odluku o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje.

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta utvrđuje se visina školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija, koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente, studente strane državljane, kao i studente trećeg ciklusa studija.