Start / Međunarodna saradnja / Kontakt – Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kontakt – Kancelarija za međunarodnu saradnju

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta

 +387 57 320 330

Kancelariju čine

  • Koordinator za medjunarodnu saradnju

dr Slobodanka Krulj

+387 57 320 330, lokal 137
 iroffice@ues.rs.ba
 slobodanka.krulj@ues.rs.ba

  • Stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblja i studenata

Nina Ličina, dipl. pravnik

+387 57 320 330, lokal 138
nina.licina@ues.rs.ba