Kontakt – Kancelarija za međunarodnu saradnju

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

 +387 57 320 330

Kancelariju čine

  • Koordinator za medjunarodnu saradnju

dr Slobodanka Krulj

+387 57 320 330, lokal 137
 iroffice @ ues.rs.ba
 slobodanka.krulj @ ues.rs.ba

  • Stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblja i studenata

Milica Bakula

+387 57 320 330, lokal 138
milica.bakula @ ues.rs.ba