Kontakt – Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kontakt – Kancelarija za međunarodnu saradnju

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj
+387 57 320 330

Koordinator za medjunarodnu saradnju

dr Slobodanka Krulj

+387 57 320 330, lokal 137
iroffice @ ues.rs.ba
slobodanka.krulj @ ues.rs.ba

Stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblja i studenata

Milica Bakula

+387 57 320 330, lokal 138
milica.bakula @ ues.rs.ba