Nastavno-naučna saradnja

Nastavno-naučna saradnja

Tehnoloko-metalurki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tehnoloki fakultet Banja Luka
Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu
Tehnicki fakultet Bor, Univerzite u Beogradu
Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju Maribor
Tehnoloko-metalurki fakultet Skopje (Univerzitet Sv. Cirilo i Metodije)
Tehnoloki fakultet, tip, Univerzitet Goce Delcev
Medicinski fakultet Pecuj, Madarska
Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Stomatoloki fakultet, Univerziteta u Beogradu
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Agronomski fakultet u Cacku, Univerzitet u Kragujevcu
Biotehnicki fakultet, Univerzitet Crne Gore
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Pravni fakultet Univerziteta u Niu
Fakultet sporta i fizickog vaspitanja u Niu
Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
Fakultet fizickog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci
Fakultet sporta i fizickog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
Fakultet za sport i fizicko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore
Ruska muzicka akademija Gnjesin
Norveka muzicka akademija
Sporazum izmedu mzickih akademija/fakulteta zapadnog Balakana
Belgorodski dravni institut kulture i umjetnosti (Belgorod, Rusija)
Nacionalna muzicka akademija Ukrajine P.I. Cajkovski
Luganski nacionalni univerzitet imena Tarasa evcenka, Ukrajina
Fakultet umetnosti, Univerziteta u Niu
Hanban, Kina, Ambasada N. R. Kine u BiH
Ekonomski fakultet u Banjoj Luci
Filozofski fakultet Univerziteta u Niu
Filoloko-umetnicki fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Pedagoki fakultet Jagodina Univerziteta u Kragujevcu
Prirodno-matematicki fakultet Kragujevac
Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Uciteljski fakultet u Vranju, Univerzitet u Niu
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Tehnoloko-metalurki fakultet Univerziteta u Beogradu
Filozofski fakulte Univerziteta u Novom Sadu
Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta Crne Gore
Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Filozofski fakulte u Nikicu
Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH
Uciteljski fakulteti Vranje i Uice; Pedagoki fakulteti Jagodina, «Sv. Kliment Ohridski», Stara Zagora, Jedrene; Univerzitet Gjirokastra-Albanija
Fakultet prirodnih nauka i matematike, Unievrzitet u Mariboru
Mainski fakultet Podgorica
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
Fakultet umetnosti Ni, Univerz. Ni
Fakultet za umetnost i dizajn, Univerzitet Megatrend
Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo
Saobracajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Moskovski dravni univerzitet za puteve i sobracaj
Tehnicki fakultet Cacak
Ekonomski fakultet Subotica