Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje osnovana je 1995. godine u Trebinju. Nastava se organizuje na studijskom programu Likovna umjetnost na prvom i drugom ciklusu studija. Tokom procesa studiranja studenti se kroz teorijski i praktični rad se edukuju u samostalne likovne umjetnike i likovne pedagoge. Izrastaju u kompleksne slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom, kao i odgovornim i kreativnim bavlјenjem nastavom likovne kulture u školskim ustanovama, kao i u institucijama kulture.

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje ima potpisane međunarodne sporazume i sporazume o saradnji sa srodnim visokoškolskim ustanovama iz okruženja, kao i udruženjima koja se bave umjetničkim radom.

Na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje postoji studentsko predstavničko tijelo – Studentska organizacija ALU Trebinje.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i smjera studija koji su završili:

I ciklus studija

Studijski program Likovna umjetnost 240 ECTS, 4 godine, a studenti u zavisnosti od smjera stiču različita zvanja:

diplomirani likovni umjetnik – slikar
diplomirani likovni umjetnik – vajar
diplomirani likovni umjetnik – grafičar
diplomirani grafički dizajner

II ciklus studija

Studijski program Likovna umjetnost, 60 ECTS, 1 godina, a studenti stiču zvanje u zavisnosti smjera koji su završili:

master slikarstva – 300 ECTS
master vajarstva – 300 ECTS
master grafike – 300 ECTS
master grafičkog dizajna – 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Akademija likovnih umjetnosti
Stepe Stepanovića bb
89 101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 59 270 310
Faks: +387 59 240 021
Email: dekanat @ alutb.ues.rs.ba
Veb stranica: www.alutb.ues.rs.ba