Mobilnost studentskog i nastavnog osoblja

Mobilnost studentskog i nastavnog osoblja

Međunarodna saradnja je jedna od aktivnosti univerziteta koja doprinosi unapređuju prepoznatljivosti, konkurentnosti, obrazovnih aktivnosti, istraživačkog rada, pa samim tim i inovacionog potencijala univerziteta. Međunarodna saradnja je integralni dio modernog univerzita, kroz koju se razvija i jača njegova uloga u razvoju sredine u kojoj univerzitet djeluje.

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Bilateralni sporazumi