Komisije za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Komisije za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Komisije za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija formira vijeće fakulteta / akademije prije provođenja postupaka vrednovanja u skladu sa Pravilnikom o osiguranju kvaliteta.

Komisije za osiguranje kvaliteta koordinišu i sprovode programe samovrednovanja i ocjene kvaliteta i postupke sprovođenja evaluacije nastave i uslova rada od strane studenata, i djeluju u pravcu unapređenja kulture kvaliteta u području:

  • samovrednovanja i ocjene kvaliteta,
  • učešća studenata u praćenju kvaliteta rada,
  • razvoja indikatora kvaliteta.

Komisije za osiguranje kvaliteta na fakultetima i akademijama su Komisije za izradu izvještaja o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta i Komisije za sprovođenje studentske ankete.

Prilozi:

 Pravilnik o osiguranju kvaliteta