Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet Zvornik osnovan je akademske 1993/94. godine. Fakultet je permanentno usavršavao nastavni plan i program s ciljem povećanja efikasnosti studiranja i usvajanja najnovijih naučnih saznanja, prateći potrebe privrede. Nastava se izvodi u modernim laboratorijama na tri ciklusa studija. Nastavni proces usklađen je sa koncepcijom Bolonjske deklaracije i preporukama Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo (EFCE).

Tehnološki fakultet Zvornik uspješno realizuje veliki broj razvojnih i naučno-istraživačkih projekata, kao i niz međunarodnih i projekata ugovorenih sa privredom. Fakultet je dobitnik posebnog priznanja Privredne komore Republike Srpske kao najuspešnija visokoškolska institucija na polju saradnje sa privredom u 2012. godini, a od Ministarstva nauke i tehnologije kao najbolja naučno-istraživačka institucije u Republici Srpskoj u 2013. godini.

Tehnološki fakultet uspješno organizuje međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ koji se održava svake dvije godine, a predavači su ugledni istraživači i naučnici iz zemlje i svijeta.

Tehnološki fakultet izdaje kategorisani naučni časopis „Journal of Engineering & Processing Management“ u kom se objavljuju radovi autora iz zemlje i inostranstva.

Studentsko predstavničko tijelo je „Savez studenata Tehnološkog fakulteta Zvornik“.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i smjera studijskog programa koji su završili:

I  ciklus studija

 • Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, 240 ECTS, 4 godine sa 4 modula:
 1. Hemijsko procesno inženjerstvo i tehnologija – diplomirani inženjer hemijskog inženjerstva
 2. Inženjerstvo zaštite životne sredine – diplomirani inženjer zaštite životne sredine
 3. Prehrambena tehnologija – diplomirani inženjer prehrambenog inženjerstva
 4. Zaštita na radu i zaštita od požara – diplomirani inženjer zaštite na radu
  • Studijski program Biologija – diplomirani profesor biologije
  • Studijski program Hemija – diplomirani profesor hemije

II  ciklus studija

 • Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, 60 ECTS, 1 godina, sa 4 modula:
  1. Hemijsko procesno inženjerstvo i tehnologija – master hemijskog inženjerstva – 300 ECTS
  2. Inženjerstvo zaštite životne sredine – master zaštite životne sredine – 300 ECTS
  3. Prehrambena tehnologija – master prehrambenog inženjerstva – 300 ECTS
  4. Zaštita na radu i zaštita od požara – master zaštite na radu i zaštite od požara – 300 ECTS

III  ciklus studija

 • Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, 180 ECTS, 3 godine – doktor nauka iz hemijskog inženjerstva – 480 ECTS
 • Studijski program Upravljanje prehrambenim lancem, 180 ECTS, 3 godine – doktor nauka iz upravljanja prehrambenim lancem – 480 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Tehnološki fakultet
Karakaj 1
75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 56 260 190
 +387 56 261 072
 sekretar @ tfzv.ues.rs.ba
http://www.tfzv.ues.rs.ba