Interni konkurs za izbor dekana Tehnološkog fakulteta Zvornik