Start / Organizacija / Prorektori

Prorektori

Prorektore Univerziteta bira Senat Univerziteta, na prijedlog rektora iz reda nastavnika zaposlenih sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog imenovanja. Prorektor rukovodi stalnim vijećem Senata odgovarajuće oblasti. Studenta prorektora bira Studentski parlament.

Prorektor za nastavu:

Doc. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse:

Prof. dr Nenad Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

Doc. dr Siniša Berjan

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sinisa.berjan@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Student-prorektor:

Dušan Simanić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 @ues.rs.ba