Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta i Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta.

Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju na čelu sa prorektorom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i osiguranje kvaliteta obavlja poslove u vezi sa:

  • dogovaranjem i sklapanjem sporazuma (opštih i posebnih) o naučno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa drugim visokoškolskim institucijama, institutima, kulturnim odjelima ambasada i privrednim subjektima iz zemlje i inostranstva,
  • prezentacijama stipendija i programa studiranja u inostranstvu (kroz saradnju sa odjelima ambasada zaduženim za promovisanje studiranja u svojim zemljama) – sve informacije o stipendijama se mogu naći na sajtu Univerziteta,
  • mobilnošću, razmjenom i usavršavanjem studenata i nastavnog osoblja u inostranstvu (konkursi, CEEPUS mreže), kao i pružanjem potrebnih informacija i usluga za strane studente i nastavno osoblje,
  • dijelom međunarodnih projekata, u saradnji sa Kancelarijom za nauku, istraživanje i razvoj.

Među prioritetima za dalji rad Kancelarije nalazi se pospješivanje ERASMUS projekata, kao ključnog programa za razmjene studenata, rad na daljoj konkretizaciji spomenutih sporazuma o saradnji, stavljanjem u praksu strateških ugovora o saradnji, organizovanju ljetnih škola i pokretanju nastave na engleskom jeziku i to prvo na nivou doktorskih studija.