Geo položaj Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Univerzitetski centar Trebinje

12. Akademija likovnih umjetnosti
11. Fakultet za proizvodnju u menadžment

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Zvornik

13. Tehnološki fakultet

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Foča

10. Bogoslovski fakultet
9. Medicinski fakultet

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Bijeljina

15. Fakultet poslovne ekonomije
14. Pedagoški fakultet

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Pale

6. Ekonomski fakultet
5. Filozofski fakultet
8. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
7. Pravni fakultet

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Brčko

16. Ekonomski fakultet Brčko

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Lukavica

1. Elektrotehnički fakultet
2. Mašinski fakultet
4. Muzička akademija
3. Poljoprivredni fakultet

 

 

 

 

Univerzitetski centar Doboj

17. Saobraćajni fakultet

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Vlasenica

10.1 Poljoprivredni fakultet-šumarstvo

 

 

 

 

 

 

Univerzitetski centar Srebrenica

7.1 Pravni fakultet