Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina osnovan je 2005. godine u Bijeljini, nastavljajući tradiciju Više škole za spoljnu trgovinu osnovane 1993. godine. Nastava se izvodi na četiri studijska programa na prvom i drugom ciklusu studija.

Fakultet poslovne ekonomije studentima omogućava efikasnu primjenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti ekonomije sa mogućnošću profesionalnog rada u svim segmentima poslovne i državne administracije, a posebno u preduzećima, bankama, osiguravajućim kompanijama, računovodstvenim agencijama, revizorskim kompanijama, investicionim fondovima, brokerskim kućama, berzama itd.

Međunarodna razmjena studenata i nastavnog osoblja Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina pruža mogućnost svim zainteresovanim studentima da po svojoj želji izaberu fakultet u inostranstvu na kome žele da studiraju jedan semestar. Svim profesorima i asistentima, takođe, pružena je mogućnost da se stručno usavršavaju u inostranstvu.

Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina dva puta godišnje izdaje časopis „Novi ekonomist“, dok svake tri godine organizuje naučno-stručnu konferenciju „EKONBIZ“ u Bijeljini.
Na Fakultetu postoji studentska organizacija aktivnih studenata, kao i alumni organizacija diplomiranih studenata.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i smjera studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

  • Studijski program Poslovna ekonomija, tri smjera:
    1. spoljna trgovina, porezi i carine, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani ekonomista
    2. smjer finansije, bankarstvo i osiguranje, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani ekonomista
    3. smjer poslovna informatika, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani ekonomista

II  ciklus studija

  • Međunarodna ekonomija, 60 ECTS bodova, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje, 60 ECTS bodova, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Digitalna ekonomija, 60 ECTS bodova, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Semberskih ratara bb
76 300 Bijeljina
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 55 415 200
 +387 55 415 201
Dekan: dekan @ fpe.unssa.rs.ba
Sekretar: mirjana.zekanovic @ fpe.ues.rs.ba
http://www.fpe.ues.rs.ba/