Privredni subjekti, Instituti, Agencije

1. ASW Inženjering d.o.o. – UIS, Saobraćajni fakultet www.asw.eu
2. Telekomunikacije Republike Srpske, AD Banja Luka, – UIS, Saobraćajni fakultet  
3. Pošte Srpske, AD Banja Luka, – UIS, Saobraćajni fakultet www.postesrpske.com
4. Želјeznice Republike Srpske, AD Doboj, – UIS, Saobraćajni fakultet www.zrs-rs.com
5. Swislion IAT a.d Trebinje, – UIS, Fakultet za proizvodnju i menadžment  
6. Internjuz u BiH, – UIS, Filozofski fakultet  
7. Agencija za osiguranje kvaliteta univerziteta, Katalonija, Španija – UIS  
8. Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije, Bari, Italija – UIS, Polјoprivredni fakultet www.ciheam.org
9. Rafinerija nafte „Brod“, – UIS, Tehnološki fakultet  
10. Institut za Biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd, – UIS  
11. Klinički centar Crne Gore, – UIS, Medicinski fakultet  
12. „ORAO“ a.d. Bijelјina, – UIS www.orao.aero
13. Grupa Zastava vozila, Kragujevac, – UIS, Mašinski fakultet  
14. FAMOS-Fabrika Motora Sarajevo a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
15. Instituti a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
16. Termoaparati a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
17. ZDP Institut za osiguranje kvaliteta IKM, I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
18. Sarajevo-Gas a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
19. Energoinvest rasklopna oprema a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
20. Agencija za sigurnost hrane BiH, – UIS, Tehnološki fakultet www.fsa.gov.ba
21. Euro-inspekt d.o.o. Ispitna laboratorija, Osječani, – UIS, Tehnološki fakultet  
22. ELTRON d.o.o. Banja Luka, – UIS, Tehnološki fakultet  
23. V-Group Palis d.o.o. Brčko, – UIS, Tehnološki fakultet  
24. Zaštita, ekologija i projektovanje d.o.o. Bijelјina, – UIS, Tehnološki fakultet  
25. Institut za vode d. o. o. Bijelјina, – UIS, Tehnološki fakultet www.institutzavode.com
26. A.D. Polјoprivredni zavod Bijelјina, – UIS, Tehnološki fakultet  
27. GROSS DOO Gradiška, – UIS, Tehnološki fakultet  
28. Republički zavod za geološka istraživanja „Geozavod“ Zvornik, – UIS, Tehnološki fakultet  
29. Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, – UIS, Tehnološki fakultet www.ekofondrs.org
30. V&Z Zaštita D.O.O. Banja Luka, – UIS, Tehnološki fakultet  
31. Fabrika glinice Birač, AD Zvornik, – UIS, Tehnološki fakultet  
32. Rafinerija ulјa Modriča, – UIS, Tehnološki fakultet  
33. Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, – UIS, Tehnološki fakultet  
34. Institut za katalizu i površinsku hemiju, Polјska Akademija nauka Krakov, – UIS, Tehnološki fakultet  
35. Evropska organizacija za javno pravo, – UIS, Pravni fakultet  
36. JU Zavod za zapošlјavanje RS www.zzzrs.net
37. Matična biblioteka Istočno Sarajevo www.matbibli.rs.ba
38. JPŠ Šume Republike Srpske ad Sokolac www.sumerepublikesrpske.org
39. Privredna komora RS www.komorars.ba