Privredni subjekti, Instituti, Agencije

Privredni subjekti, Instituti, Agencije

1. ASW Inženjering d.o.o. – UIS, Saobraćajni fakultet www.asw.eu
2. Telekomunikacije Republike Srpske, AD Banja Luka, – UIS, Saobraćajni fakultet  
3. Pošte Srpske, AD Banja Luka, – UIS, Saobraćajni fakultet www.postesrpske.com
4. Željeznice Republike Srpske, AD Doboj, – UIS, Saobraćajni fakultet www.zrs-rs.com
5. Swislion IAT a.d Trebinje, – UIS, Fakultet za proizvodnju i menadžment  
6. Internjuz u BiH, – UIS, Filozofski fakultet  
7. Agencija za osiguranje kvaliteta univerziteta, Katalonija, Španija – UIS  
8. Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije, Bari, Italija – UIS, Poljoprivredni fakultet www.ciheam.org
9. Rafinerija nafte „Brod“, – UIS, Tehnološki fakultet  
10. Institut za Biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd, – UIS  
11. Klinički centar Crne Gore, – UIS, Medicinski fakultet  
12. „ORAO“ a.d. Bijeljina, – UIS www.orao.aero
13. Grupa Zastava vozila, Kragujevac, – UIS, Mašinski fakultet  
14. FAMOS-Fabrika Motora Sarajevo a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
15. Instituti a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
16. Termoaparati a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
17. ZDP Institut za osiguranje kvaliteta IKM, I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
18. Sarajevo-Gas a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
19. Energoinvest rasklopna oprema a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet  
20. Agencija za sigurnost hrane BiH, – UIS, Tehnološki fakultet www.fsa.gov.ba
21. Euro-inspekt d.o.o. Ispitna laboratorija, Osječani, – UIS, Tehnološki fakultet  
22. ELTRON d.o.o. Banja Luka, – UIS, Tehnološki fakultet  
23. V-Group Palis d.o.o. Brčko, – UIS, Tehnološki fakultet  
24. Zaštita, ekologija i projektovanje d.o.o. Bijeljina, – UIS, Tehnološki fakultet  
25. Institut za vode d. o. o. Bijeljina, – UIS, Tehnološki fakultet www.institutzavode.com
26. A.D. Poljoprivredni zavod Bijeljina, – UIS, Tehnološki fakultet  
27. GROSS DOO Gradiška, – UIS, Tehnološki fakultet  
28. Republički zavod za geološka istraživanja „Geozavod“ Zvornik, – UIS, Tehnološki fakultet  
29. Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, – UIS, Tehnološki fakultet www.ekofondrs.org
30. V&Z Zaštita D.O.O. Banja Luka, – UIS, Tehnološki fakultet  
31. Fabrika glinice Birač, AD Zvornik, – UIS, Tehnološki fakultet  
32. Rafinerija ulja Modriča, – UIS, Tehnološki fakultet  
33. Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, – UIS, Tehnološki fakultet  
34. Institut za katalizu i površinsku hemiju, Poljska Akademija nauka Krakov, – UIS, Tehnološki fakultet  
35. Evropska organizacija za javno pravo, – UIS, Pravni fakultet  
36. JU Zavod za zapošljavanje RS www.zzzrs.net
37. Matična biblioteka Istočno Sarajevo www.matbibli.rs.ba
38. JPŠ Šume Republike Srpske ad Sokolac www.sumerepublikesrpske.org
39. Privredna komora RS www.komorars.ba
40. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ – University Library „Svetozar Markovic“ http://www.unilib.rs/
41. Fakulteta društvenih i humanističkih nauka Univerziteta u Patri – Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Patras https://www.upatras.gr/