Companies, Institutes, Agencies

Companies, Institutes, Agencies

1 Javna ustanova „Bazeni“ Trebinje, direktor Bojan Okuka Fakultet za proizvonju i menadžment Trebinje, dekan prof. dr Obrad Spaić 28.07.2022. 1061/2022
2 JZU Bolnica „Sveti Apostol Luka“, koga zastupa Mladen Gajić, direktor Medicinski fakultet Foča. Koga zastupa prof.dr Dejan Bokonjić 09.03.2022. 01-764
3 Grad Istočno Sarajevo

Gradonačelnik Ljubiša Ćosić

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale

Dekan prof. dr Radomir Božić

5. 4. 2022. godine 545/22
4 LRC d.o.o. Sarajevo

Direktor Jadranka Kuljanin

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale

Dekan prof. dr Radomir Božić

27. 4. 2022. godine 673/22
5 Poslovne novine d.o.o. Sarajevo

Direktor Emil Kučković

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale

Dekan prof. dr Radomir Božić

28. 4. 2022. godine 678/22
6 Addiko Bank a.d. Banja Luka

uprava

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale

Dekan prof. dr Radomir Božić

13. 6. 2022. godine 918/22
7 Andrićgrad d.o.o.

Predsjednik Upravnog odbora

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale

Dekan prof. dr Marko Đogo

13. 9. 2022. godine 1453/22
8 Narodna banka Srbije

Guverner dr Jorgovanka Tabaković

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Ekonomski fakultet Pale

Dekan prof. dr Marko Đogo

2. 12. 2022. godine 2440/22
9 Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ Brčko;

Advokat Adi Ibrahimović

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Pravni fakultet;

dekan prof. dr Goran Marković

 

27. 1 2022.

 

90/22

10 Okružno javno tužilaštvo Bijeljina;

Glavni okružni tužilac Olga Pantić

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Pravni fakultet;

dekan prof. dr Goran Marković

 

7. 4. 2022.

 

536/22

11 Ministarstvo komunikacija i transporta BiH;

Ministar dr Vojin Mitrović

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Pravni fakultet;

dekan prof. dr Goran Marković

 

4. 5. 2022.

 

659/22

12 Narodna banka Srbije;

Guverner dr Jorgovanka Tabaković

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, OJ Pravni fakultet;

dekan prof. dr Goran Marković

 

2. 12. 2022.

 

2180/22

13 Arhiv Republike Srpske, dr Bojan Stojinić, direktor Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Draga Mastilović, dekan 21. 12. 2022. 2896/22
14 Arhiv Bosne i Hercegovine, mr Danijela Mrda, direktor Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Draga Mastilović, dekan 22. 12. 2022. 2910/22
15 JUZ Specijalna bolnica za psihijatriju „Sokolac“, Dragan Bulajić, vd direktor Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Draga Mastilović, dekan 11. 7. 2022. 1559/22
16 Opština Istočno Novo Sarajevo, Jovan Katić, načelnik Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Draga Mastilović, dekan 28. 4. 2022. 1131/22
17 Boračka organizacija Opštine Pale, Petar Klisara, predsjednik Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Draga Mastilović, dekan 11. 2. 2022. 239/22
18 AD „Alpro“ Vlasenica; direktor Dragan  Crnjanski Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, dekan prof. dr Milija Kraišnik 10.03.2022 216/22, 29.03.2022
19 23D Mehanika“ Sarajevo Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, dekan prof. dr Milija Kraišnik 22.03.2022 213/22, 25.03.2022
20 PASS d.o.o. Bijeljina, ljeskovac, direktor Rado Maletić Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, dekan prof. dr Milija Kraišnik 22.05.2022 784/22, 30.08.2022
21 „Z:P: Rudnik i termoelektrana Ugljevik“, direktor Čedomir Stojanović Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, dekan prof. dr Milija Kraišnik 27.07.2022 734/22, 27.04.2022
22 Veritac Automative Sarajevo,direktor Malik Ramić Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, dekan prof. dr Milija Kraišnik 31.10.2022 1005/22, 15.11, 2022
23 „Braća Mujić Export Inport“d.o.o. Sarajevo, direktor Nisad Ćesko Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, dekan prof. dr Milija Kraišnik 21.12.2022 30/23, 23.01.2023
24 Muzička škola Isidor Bajić, Novi Sad Prof. Mr Maja Žuža 12.05.2022. 374/2022
25 Muzička škola ,,Stevan Stojanović Mokranjac“ Prof. Mr Maja Žuža 22.03.2022. 201/2022
26 Muzička škola ,,Stevan Hristić“ Prof. Mr Maja Žuža 07.04.2022. 246/2022
27 Muzička škola ,,Kosta Manojlović“ Smederevo Prof. Mr Maja Žuža 23.03.2022. 208/2022
28 Udruženje Bit alijansa za informacione tehnologije, Izvršni direktor Saobraćajni fakultet u Doboju, dekan, prof. dr Zoran Ćurguz 20. 08. 2019 948/19
29 Auto moto savez Republike Srpske, direktor Ranko Babić Saobraćajni fakultet u Doboju, dekan, prof. dr Zoran Ćurguz 01.  06. 2018. 651/18
30 DOO „Atrij“ Doboj, direktor mr Dragomir Elčić Saobraćajni fakultet u Doboju, dekan, prof. dr Zoran Ćurguz 21. 05. 2019 586/19
31 Institut za ekologiju i zaštitu na radu, direktro prof. dr Đorđe Milišić Saobraćajni fakultet u Doboju, dekan, prof. dr Zoran Ćurguz 25. 09. 2018 1154/18
32 „X Exspres“ Banja Luka, direktor Duško Pantović Saobraćajni fakultet u Doboju, dekan, prof. dr Zoran Ćurguz 17. 11. 2017. 1270/17
33 Konzorcij Auto-motive centar i ostali, direktor Hajrija Filipović Saobraćajni fakultet u Doboju, dekan, prof. dr Zoran Ćurguz 16. 02. 2022. 54/22
34 ADDIKO Bank a.d. Banja Luka, Član uprave Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, prof. dr Lazar Radovanović, dekan 13.07.2022. g.     01-317-1/22
35 Narodna banka Srbije, Beograd,, guverner Jorgovanka Tabaković Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, prof. dr Lazar Radovanović, dekan 30.12.2022. g.        01-756/22
36 Omladinski centar “Vermont” Brčko distrikt BiH, direktor Damir Radenković Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko, prof. dr Lazar Radovanović, dekan 11.04.2022. g. 01- 171/22
37 Investicijska fondacija IMPAKT; Senajid Đozo Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina; prof. dr Vesna Petrović 13.10.2022.godine 601-02/22
38 „MIST SOLUTIONS“ Bijeljina; Miroslav Tešić Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina; prof. dr Vesna Petrović 17.10.2022. godine 610-02/22
39 „MAXMARE“ DOO; Đuro Broćeta Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina; prof. dr Vesna Petrović 16.11.2022. godine 744-02/22
40 JPU „Dječiji vrtić“ Plav, Crna Gora Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 01-158-1
41 JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Foča Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-2
42 PU Dječiji vrtić „Dragan i Zoran“, Bijeljina Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-3
43 PU Klub za djecu „Vesela družina“ Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-4
44 PU Klub za djecu „Kolibri“, Bijeljina Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-5
45 PU Klub za djecu „Čarolija“, Bijeljina Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-6
46 JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-7
47 PU Klub za djecu „Petar Pan“, Bijeljina Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-8
48 PU Dječiji vrtić „Veseljko i Štrumpfograd“, Bijeljina Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-9
49 JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“, Zvornik Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 18.02.2022. god. 02-158-10
50 Udruženje „DoReMi“, Novi Sad Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 2022. godina
51 Hrvatska zajednica osnovnih škola, Zagreb Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 01.09.2022. god. 02-567
52 JPU „Jevrosima Jevra Rabrenović“, Mojkovac, Crna Gora Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 04.08.2022. god. 02-519
53 JPU „Sestre Radović“, Kolašin, Crna Gora Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 04.08.2022. god. 02-518
54 JPU „Duško Basekić“, Bijelo Polje, Crna Gora Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 04.08.2022. god. 02-517
55 „Kros RTS“, Savez atletskih talenata Srbije „Aleksandar Petrović“ Pedagoški fakultet u Bijeljini, dekan prof. dr Dalibor Stević 25.05.2022. god. 01-366
1 Скупштина Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,

мр Синиша Милић, предсједник

Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Правни факултет, декан проф. др Горан Марковић 27.04.2021. године 597/21
2 Градоначелник Источног Сарајева, Љубиша Ћосић, градоначелник Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Правни факултет, декан проф. др Горан Марковић 23.06.2021. године 970/21
3 Скупштина Града Бијељина, Александар Ђурђевић, предсједник Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Правни факултет, декан проф. др Горан Марковић 21.07.2021. године 1189/21
4 Збор адвоката Источно Сарајево,

Адвокат Александар Мајкаловић, предсједник

Универзитет у Источном Сарајеву, ОЈ Правни факултет, продекан за научно-истраживачки рад проф. др Димитрије Ћеранић 30.12.2021. године 2213/21
5 Развојна агенција Републике Српске

Маринко Ђукић, директор

Универзитет у источном Сарајеву Економски факултет Пале, проф. др Радомир Божић, декан 2. 4. 2021. године 555/21
6 Развојна агенција Републике Српске

Маринко Ђукић, директор

Град Источно Сарајево, Љубиша Ћосић, градоначелник

Општина источно Ново Сарајево, Јован Катић, начелник

Општина Пале, Бошко Југовић, начелник

Општина Источна илиџа, Маринко Божовић, начелник

Универзитет у источном Сарајеву Економски факултет Пале, проф. др Радомир Божић, декан 1.7. 2021. године 1132/21
7 Министарство трговине и туризма Републике Српске, Сузана Гашић, министар Универзитет у источном Сарајеву Економски факултет Пале, проф. др Радомир Божић, декан 23. 11. 2021. године 2170/21
8 Агенција за посредничке, информатичке и финансијске улуге, Горан Бобар, в. д. директор Универзитет у источном Сарајеву Економски факултет Пале, проф. др Радомир Божић, декан 28. 12. 2021. године 2522/21
9 ЈУ Техничко школски центар Зворник, директор Горан Грујић Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

02.02.2021. 172/21
10 ЕУРО ИНСПЕКТ доо, Осјечани, директор Мара Татић Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

26.02.2021. 271/21
11 Пољопривредно-медицинска школа Бијељина, директор Зоран Деспотовић Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

12.04.2021. 529/21
12 ЕКОДОЗВОЛА доо Бања Лука, директор Љубинко Костић Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

24.05.2021. 793/21
13 Техничко –еколошки завод доо Бања Лука директор дамјановић Дарко Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

18.06.2021. 960/21
14 ЈУ Техничко школски центар Зворник, директор Горан Грујић Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

15.09.2021. 1420/21
15 Општина Мали Зворник, председник општине Зоран Јевтић Технолошки факултет Зворник, декан

проф.др Драган Вујадиновић

18.11.2021. 1982/21
16 ELEPHANT SOLUTIONS S.P.; Милош Новаковић Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина; проф. др Весна Петровић, декан 22.12.2021. 781-02/21
17 Kakehashi Co.Ltd. Tokio; Младен Јовић Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина; проф. др Весна Петровић, декан 30.06.2021. 469-02/21
18 „FINGROUP“ Бијељина; проф. др Срђан Лалић Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина; проф. др Весна Петровић, декан 17.06.2021. 448-02/21
19 ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР „ГАЛА МЕДИКА“; Аљоша Симић Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина; проф. др Весна Петровић, декан 07.05.2021. 300-02/21
20 „ОРАО“ АД Бијељина; Младен Стојановић Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина; проф. др Весна Петровић, декан 05.02.2021. 48-02/21
21 ЈУ ОШ Петар Кочић Бродац, Бијељина, директор Радован Бикић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-567
22 ЈУ ОШ Доситеј Обрадовић, Суво Поље, директор Бранка Стевановић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-560
23 ЈУ ОШ Јован Дучић Бијељина, директор Бранка Мишић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-564
24 ЈУ ОШ „Дворови“, Бијељина, директор Чедо Јанковић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-568
25 ЈУ ОШ Петар Петровић Његош, Велика Обарска Бијељина, директор Мира Савић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-565
26 ЈУ ОШ Свети Сава Црњелово, Бијељина, директор Драгана Кокановић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-559
27 ЈУ ОШ Стеван Немања, Драгаљевац, Бијељина, директор Лало Перић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-566
28 ЈУ ОШ Ћирило и Методије, Главичице, Бијељина, директор Нада Митровић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021.
29 ЈУ ОШ Вељко Чубриловић, Прибој, Лопаре, директор Драган Јовић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-572
30 ЈУ ОШ Вук Караџић, Бијељина, директор Предраг Рачановић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-561
31 ЈУ ОШ „Свети Сава“, Бијељина, директор Ђорђе Мирковић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-563
32 Ју ОШ „Алекса Шантић“, Угљевик, директор Сретен Лукић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-573
33 ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Забрђе, Угљевик, директор Нада Наћић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-574
34 ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“, Корај, Лопаре, директор Здравко Тошић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-571
35 ОШ „Лаза Лазаревић“, Клење, Србија, директор Драгана Којић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-577
36 ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије“, Бијељина, директор Раденко Савић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-562
37 ЈУ ОШ „Меша Селимовић“, Јања, Бијељина, директор Давор Радојевић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 01.07.2021. 01-558
38 Републички педагошки завод Републике Српске, директор Предраг Дамјановић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 25.11.2021. 01-614
39 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, директор Ангела Месарош Живков Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 17.06.2021. 01-531
40 Ранко Рајовић Едукативни центар НТЦ, Нови Сад, Директор Ранко Рајовић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 27.12.2021. 01-731
41 Градско позориште „Семберија“, Бијељина, директор Иван Петровић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 04.10.2021. 01-598
42 Алијанса просветитеља Србије, Суботица, Србија, директор Маринела Шћепановић Педагошки факултет у Бијељини, декан проф. др Далибор Стевић 17.06.2021. 01-532
43 „ДИЗАРТ“д.о.о., директор Ахмић Јасмин Машински факултет Источно Сарајево, декан проф. др Милија Краишник 05.05.2021 295/21
44 ELLA TEXTILE д.о.о. Нова Топола, Градишка, директор Francesco Ruffoli Машински факултет Источно Сарајево, декан проф. др Милија Краишник 05.07.2021 489/21
45 „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево, директор Драгутиновић Игор Машински факултет Источно Сарајево, декан проф. др Милија Краишник 14.07.2021 512/21
46 ПМП Јелшинград ФМГ, диртектор Бањац Бранислав Машински факултет Источно Сарајево, декан проф. др Милија Краишник 23.10.2021 773/21
47 Веритас Аутомотиве д.о.о. Сарајево, директор Рамић Малик Машински факултет Источно Сарајево, декан проф. др Милија Краишник 13.12.2021 1756/21
48 „ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. Бања Лука (директор Александар Шукало) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 29.11.2021. 01-1770/21
49 „TeleGroup“ д.о.о. Бања Лука (директор Георгије Михјаловић) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 15.10.2021. 01-1619/21
50 „Smart Software“ д.о.о. Сарајево (директор Џевдет Даутбеговић) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 23.09.2021. 01-1315/21
51 „BomSolutions“ д.о.о. Нови Сад (директор Милутин Благојевић) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 07.09.2021. 01-1210/21
52 „MESCO Engineering“ д.о.о. Сарајево (директор Евзудин Угљеша) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 19.05.2021. 01-654/21
53 „Dizart CNC“ Сарајево (директор Јасмин Ахмић) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 06.05.2021. 01-564/21
54 „УНИС институт за екологију заштиту на раду и заштиту од пожара И. Сарајево“ Пале (директор Ђорђе Милишић) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 19.04.2021. 01-457/21
55 „Радиотелевизија БиХ (БХРТ)“ Сарајево (директор Белмин Карамехмедовић) Електротехнички факултет (декан, проф. др Божидар Поповић) 05.04.2021. 01-398/21
56 ЈУ Средња музичка школа Требиње, Директор Душанка Бабић Музичка академија, Источно Сарајево, проф. мр Маја Жужа 17.11.2021. 1229/21
57 ШГ Бирач Власеница Пољопривредни факултет, УИС, декан проф.др Весна Милић 25.5.2021. 01-681/21
58 Општина Источно Ново Сарајево Пољопривредни факултет, УИС, декан проф.др Весна Милић 3.3.2021. 01-248/21
59 Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Пољопривредни факултет, УИС, декан проф.др Весна Милић 26.10.2021 01-1814/21
60 д.о.о. „РАДИС“ Источно Ново Сарајево Пољопривредни факултет, УИС, декан проф.др Весна Милић 23.7.2021. 02-1196/21
61 Општина Братунац Пољопривредни факултет, УИС, декан проф.др Весна Милић 25.5.2021. 01-680/21
62 „Conte-Co“  d.o.o. Рогатица Пољопривредни факултет, УИС, декан проф.др Весна Милић 3.3.2021. 01-245/21
63 Јавна установа Центар за социјални рад Пале, мр Срђан Баралић Филозофски факултет Пале, проф. др Драга Мастиловић, декан 9. 6. 2021. 1218/21
1. ASW Inženjering d.o.o. – UIS, Saobraćajni fakultet www.asw.eu
2. Telekomunikacije Republike Srpske, AD Banja Luka, – UIS, Saobraćajni fakultet
3. Pošte Srpske, AD Banja Luka, – UIS, Saobraćajni fakultet www.postesrpske.com
4. Željeznice Republike Srpske, AD Doboj, – UIS, Saobraćajni fakultet www.zrs-rs.com
5. Swislion IAT a.d Trebinje, – UIS, Fakultet za proizvodnju i menadžment
6. Internjuz u BiH, – UIS, Filozofski fakultet
7. Agencija za osiguranje kvaliteta univerziteta, Katalonija, Španija – UIS
8. Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije, Bari, Italija – UIS, Poljoprivredni fakultet www.ciheam.org
9. Rafinerija nafte „Brod“, – UIS, Tehnološki fakultet
10. Institut za Biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd, – UIS
11. Klinički centar Crne Gore, – UIS, Medicinski fakultet
12. „ORAO“ a.d. Bijeljina, – UIS www.orao.aero
13. Grupa Zastava vozila, Kragujevac, – UIS, Mašinski fakultet
14. FAMOS-Fabrika Motora Sarajevo a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet
15. Instituti a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet
16. Termoaparati a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet
17. ZDP Institut za osiguranje kvaliteta IKM, I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet
18. Sarajevo-Gas a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet
19. Energoinvest rasklopna oprema a.d. I. Sarajevo, – UIS, Mašinski fakultet
20. Agencija za sigurnost hrane BiH, – UIS, Tehnološki fakultet www.fsa.gov.ba
21. Euro-inspekt d.o.o. Ispitna laboratorija, Osječani, – UIS, Tehnološki fakultet
22. ELTRON d.o.o. Banja Luka, – UIS, Tehnološki fakultet
23. V-Group Palis d.o.o. Brčko, – UIS, Tehnološki fakultet
24. Zaštita, ekologija i projektovanje d.o.o. Bijeljina, – UIS, Tehnološki fakultet
25. Institut za vode d. o. o. Bijeljina, – UIS, Tehnološki fakultet www.institutzavode.com
26. A.D. Poljoprivredni zavod Bijeljina, – UIS, Tehnološki fakultet
27. GROSS DOO Gradiška, – UIS, Tehnološki fakultet
28. Republički zavod za geološka istraživanja „Geozavod“ Zvornik, – UIS, Tehnološki fakultet
29. Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, – UIS, Tehnološki fakultet www.ekofondrs.org
30. V&Z Zaštita D.O.O. Banja Luka, – UIS, Tehnološki fakultet
31. Fabrika glinice Birač, AD Zvornik, – UIS, Tehnološki fakultet
32. Rafinerija ulja Modriča, – UIS, Tehnološki fakultet
33. Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, – UIS, Tehnološki fakultet
34. Institut za katalizu i površinsku hemiju, Poljska Akademija nauka Krakov, – UIS, Tehnološki fakultet
35. Evropska organizacija za javno pravo, – UIS, Pravni fakultet
36. JU Zavod za zapošljavanje RS www.zzzrs.net
37. Matična biblioteka Istočno Sarajevo www.matbibli.rs.ba
38. JPŠ Šume Republike Srpske ad Sokolac www.sumerepublikesrpske.org
39. Privredna komora RS www.komorars.ba
40. University Library „Svetozar Markovic“ http://www.unilib.rs/
41. Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Patras https://www.upatras.gr/