Doctors of Science

Doctors of Science

At the University of East Sarajevo scientific title for doctor of sciences is acquired by defending doctoral thesis which is the result of independent and original research and scientific work of the candidate in the specific scientific field. Promotion of doctor of science is public and solemn occasion where Rector of the University of East Sarajevo publicly pronounces the candidate who receives doctoral dissertation for the specific scientific field.
Scientific degree of doctor of sciences at the University of East Sarajevo still can be acquired by the applicable Law on the University. Also at the University of East Sarajevo are introduced the third cycle studies which are becoming the standard for acquiring the title of doctor of sciences according to the Bologna Process and applicable Law on Higher Education.
Doctors of sciences at the University of East Sarajevo by the organizational units:

Candidate: Mersida Sućeska
Title of doctoral dissertation: Slobodne zone u Bosni i Hercegovini u funkciji promocije izvoza
Mentor: PhD, Hasan Hanić
Date of obtaining PhD title: 13.11.2005.

Candidate: Teodor Petrović
Title of doctoral dissertation: Bilansni agregati u funkciji menadžment kontrole u neprofitnim organizacijama
Mentor: PhD, Slobodan Vidaković
Date of obtaining PhD title: 14.06.2006.

Candidate: Lazar Radovanović
Title of doctoral dissertation: Inteligentni sistemi podrške odlučivanju
Mentor: PhD, Rade Stankić
Date of obtaining PhD title: 15.01.2010.

Candidate: Dragan Vojinović
Title of doctoral dissertation: Upravljanje odnosima sa potrošačima u finasijskim institucijama
Mentor: PhD, Ljubomir Trifunović
Date of obtaining PhD title: 15.07.2011.

Candidate: Cviko Jekić
Title of doctoral dissertation: Kvalitet kao faktor uspješnosti i vitalnosti lokalne samouprave
Mentor: PhD, Dušanka Ušćumlić
Date of obtaining PhD title: 17.11.2011.

Candidate: Gospa Radovanović
Title of doctoral dissertation: Kapitalno investiranje u termoelektrane Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Branislav Anđelković
Date of obtaining PhD title: 24.03.2014.

Candidate: Samir Mukinović
Title of doctoral dissertation: Evaluacija kvantitativnih prognostičkih modela u predviđanju potrošnje lijekova na području tuzlanskog kantona
Mentor: PhD, Stevan Stević
Date of obtaining PhD title: 03.06.2016.

Candidate: Aleksandar Kovačević
Title of doctoral dissertation: Strategijsko upravljanje rizicima performansi poslovanja banaka
Mentor: PhD, Spasoje Tuševljak
Date of obtaining PhD title: 30.10.2017.

Candidate: Savo Grujić
Title of doctoral dissertation: Utvrđivanje praga materijalnosti u finansijskoj reviziji javnog sektora u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Branko Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 18.07.2022.

Candidate: Siniša Božićković
Title of doctoral dissertation: Efekti konvergencijske strategije ciljanog intervencionizma na komparativnim prednostima Republike Srpske
Mentor: PhD, Cviko Jekić
Date of obtaining PhD title: 29.09.2022.

Candidate: Amra Abadžić
Title of doctoral dissertation: Uticaj kompetencija menadžmenta na strateško upravljanje lokalnim razvojem Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Aleksandar Grubor
Date of obtaining PhD title: 30.09.2022.

Candidate: Azira Osmanović
Title of doctoral dissertation: Uticaj kreativnog računovodstva na finansijske izvještaje u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Srđan Lalić
Date of obtaining PhD title: 30.9.2022.

Candidate: Ljubomir Trifunović
Title of doctoral dissertation: Tržište pomorskih luka jadranskog bazena
Mentor: PhD, Stevan Vasiljev
Date of obtaining PhD title: 29.12.1998.

Candidate: Marko Šarčević
Title of doctoral dissertation: Model mjerenja i analize produktivnosti u savremenom preduzeću
Mentor: PhD, Božidar Stavrić
Date of obtaining PhD title: 03.09.1999.

Candidate: Nikola Špirić
Title of doctoral dissertation: Investiciona politika kao komponenta strateškog menadžmenta preduzeća
Mentor: PhD, Manojlo Babić
Date of obtaining PhD title: 05.11.1999.

Candidate: Miladin Jovičić
Title of doctoral dissertation: Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor efikasnosti preduzeća u periodu tranzicije
Mentor: PhD, Manojlo Babić
Date of obtaining PhD title: 15.04.2003.

Candidate: Dragan Đuranović
Title of doctoral dissertation: Profesionalizacija menadžerske funkcije kao osnov unapređenja efikasnosti u rudarstvu Republike Srpske
Mentor: PhD, Manojlo Babić
Date of obtaining PhD title: 29.06.2004.

Candidate: Radovan Spremo
Title of doctoral dissertation: Ekonomski položaj i problemi razvoja infrastrukturnih sistema u Republici Srpskoj
Mentor: PhD, Božidar Stavrić
Date of obtaining PhD title: 28.03.2006.

Candidate: Tihomir Spremo
Title of doctoral dissertation: Interakcija preduzeća i okruženja u funkciji proplulzivnog tržišnog privređivanja
Mentor: PhD, Jovan Todorović
Date of obtaining PhD title: 21.03.2008.

Candidate: Mira Pešić
Title of doctoral dissertation: Kvantitativni modeli upravljanja rizicima u osiguranju života
Mentor: PhD, Vaso Dragović
Date of obtaining PhD title: 05.11.2008.

Candidate: Ljubiša Vladušić
Title of doctoral dissertation: Privatna štednja kao faktor oporavka i ekonomskog rasta u postkonfliktoj BiH
Mentor: PhD, Novo Plakalović
Date of obtaining PhD title: 15.06.2009.

Candidate: Radmila Čičković
Title of doctoral dissertation: Adekvatnost bankarskog kapitala i metodi procjene izloženosti riziku banaka u BiH
Mentor: PhD, Novo Plakalović
Date of obtaining PhD title: 26.06.2009.

Candidate: Tamara Stojanović
Title of doctoral dissertation: Uloga interne revizije u jačanju korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima
Mentor: PhD, Radomir Božić
Date of obtaining PhD title: 06.09.2010.

Candidate: Mladen Rebić
Title of doctoral dissertation: Savremena kretanja u teoriji industrijske organizacije i tržišne strukture i strateške aktivnosti preduzeća
Mentor: PhD, Branko Đerić
Date of obtaining PhD title: 08.12.2011.

Candidate: Momir Lazarević
Title of doctoral dissertation: Strategija održivog rasta i razvoja složenog (diverzifikovanog) preduzeća i njegov uticaj na eksternu ekonomiju
Mentor: PhD, Jovan Todorović
Date of obtaining PhD title: 29.05.2012.

Candidate: Marko Đogo
Title of doctoral dissertation: Uticaj režima deviznog kursa na platni bilans Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske
Mentor: PhD, Radovan Kovačević
Date of obtaining PhD title: 20.04.2013.

Candidate: Zorica Golić
Title of doctoral dissertation: Sinergija realnih i portfolio investicija i ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Branko Đerić
Date of obtaining PhD title: 01.11.2014.

Candidate: Nenad Pandurević
Title of doctoral dissertation: Spoljna trgovina i spoljnotrgovinska politika u funkciji privrednog razvoja i evropskih integracija Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Branko Đerić
Date of obtaining PhD title: 26.06.2015.

Candidate: Esad Kadušić
Title of doctoral dissertation: Ekonomski efekti i rizici primjene inovativnog modela mobilnog bankarstva u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Petar Bojović
Date of obtaining PhD title: 14.07.2015.

Candidate: Vesna Petrović
Title of doctoral dissertation: Spoljna trgovina i inostrana sredstva u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Radovan Kovačević
Date of obtaining PhD title: 01.04.2016.

Candidate: Vesna Prorok
Title of doctoral dissertation: Kritička analiza dinamičkih modela ročne strukture kamatnih stopa
Mentor: PhD, Milivoj Krčmar
Date of obtaining PhD title: 31.10.2016

Candidate: Sanja Centineo
Title of doctoral dissertation: Uticaj modela otvorenih inovacija na konkurentnost savremenih organizacija
Mentor: PhD, Branislav Mašić
Date of obtaining PhD title: 17.03.2017.

Candidate: Bojan Ćurić
Title of doctoral dissertation: Otvorena pitanja i dileme procjene vrijednosti kapitala u procesima svojinske transformacije u zemljama regiona
Mentor: PhD, Radomir Božić
Date of obtaining PhD title: 17.05.2017.

Candidate: Predrag Mlinarević
Title of doctoral dissertation: Efikasnost ekonomske politike u procesu strukturne transformacije privrede Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Branko Đerić
Date of obtaining PhD title: 07.09.2017.

Candidate: Saša Stevanović
Title of doctoral dissertation: Strategija ulaganja u infrastrukturne projekte u funkciji optimizacije portfolija institucionalnih investitora
Mentor: PhD, Dragan Mikerević
Date of obtaining PhD title: 19.06.2018.

Candidate: Borka Popović
Title of doctoral dissertation: Efekti i posljedice primjene koncepta fer vrijednosti na imovinski, finansiski i prinosni položaj privrednih društava
Mentor: PhD, Radomir Božić
Date of obtaining PhD title: 17.10.2018.

Candidate: Nenad Marković
Title of doctoral dissertation: Razvoj integrisanog modela strategijsko-operativnog upravljanja u visokoškolskim orgaanizacijama
Mentor: PhD, Branislav Mašić
Date of obtaining PhD title: 22.12.2018.

Candidate: Nemanja Šarenac
Title of doctoral dissertation: Uticaj nacionalnih turističkih internet prezentacija na odluke potencijalnih turista u izboru turističkih destinacija
Mentor: PhD, Bojan Zečević
Date of obtaining PhD title: 09.07.2019.

Candidate: Goran Balotić
Title of doctoral dissertation: Strategijske koncepcije i instrumenti sistemskog unapređenja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Ljiljana Maksimović
Date of obtaining PhD title: 18.07.2019.

Candidate: Nedeljka Elez
Title of doctoral dissertation: Uloga marketinškog koncepta u obezbjeđivanju lojalnosti korisnika usluga visokoškolskih institucija
Mentor: PhD, Perica Macura
Date of obtaining PhD title: 18.06.2021.

Candidate: Slađana Paunović
Title of doctoral dissertation: Kvantitativni ekonomski modeli i metode ocjene efikasnosti funkcionisanja poslovnih sistema
Mentor: PhD, Stanko Stanić
Date of obtaining PhD title: 03.09.2021.

Candidate: Slobodan Obradović
Title of doctoral dissertation: Određivanje kvaliteta regulacionog procesa žirostabilizacije metodom razdvojenih osa
Mentor: PhD, Pavle Kaluđeričić
Date of obtaining PhD title: 21.03.2005.

Candidate: Srđan Damjanović
Title of doctoral dissertation: Nova rješenja akvizicionog sistema na stanicama za ispitivanje turbomlaznih motora sa smanjenom mjernom nesigurnošću
Mentor: PhD, Dragan Stanković
Date of obtaining PhD title: 26.02.2007.

Candidate: Milomir Šoja
Title of doctoral dissertation: Novi prilozi u primjeni stručnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima
Mentor: PhD, Milan Radmanović
Date of obtaining PhD title: 03.07.2008.

Candidate: Slobodan Lubura
Title of doctoral dissertation: Rješenje dinamičkih zadataka kod složenih sistema sa interfejsom čovjek-mašina primjenom modela motornog učenja
Mentor: PhD, Goran Đorđević
Date of obtaining PhD title: 05.06.2009.

Candidate: Milan Mijalković
Title of doctoral dissertation: Osjetljivost indirektnog vektorskog upravljanja momentom asinhronog motora na varijacije njegovih parametara
Mentor: PhD, Pavle Kaluđeričić
Date of obtaining PhD title: 21.12.2009.

Candidate: Petar Krgušić
Title of doctoral dissertation: Upravljanje mrežama sljedeće generacije-prilog matrica za mjerenje performansi i zaštiti podataka
Mentor: PhD, Ivo Kostić
Date of obtaining PhD title: 16.07.2012.

Candidate: Miodrag Simović
Title of doctoral dissertation: Modelovanje parcijalnih pražnjenja u izolaciji namotaja električnih mašina i transformatora
Mentor: PhD, Zoran Lazarević
Date of obtaining PhD title: 29.09.2012.

Candidate: Danijel Mijić
Title of doctoral dissertation: Softverska podrška osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama
Mentor: PhD, Dragan Janković
Date of obtaining PhD title: 01.04.2013.

Candidate: Srđan Nogo
Title of doctoral dissertation: Integracija podataka i e-servisa u javnoj upravi
Mentor: PhD, Milena Stanković
Date of obtaining PhD title: 09.09.2013.

Candidate: Božidar Popović
Title of doctoral dissertation: Identifikacija i praćenje objekata korišćenjem RFID tehnologije
Mentor: PhD, Stevan Stankovski
Date of obtaining PhD title: 25.10.2013.

Candidate: Predrag Katanić
Title of doctoral dissertation: Razvoj i upravljanje regionalnim integrisanim sistemima prenosa podataka
Mentor: PhD, Dušan Starčević
Date of obtaining PhD title: 11.04.2014.

Candidate: Meludin Veledar
Title of doctoral dissertation: Uzemljenje dalekovodnih stubova
Mentor: PhD, Milan Savić
Date of obtaining PhD title: 07.10.2014.

Candidate: Mirjana Maksimović
Title of doctoral dissertation: Unapređenje različitih segmenata bežičnih senzorskih mreža i aspekata njihove primjene u savremenim sistemima za praćenje i kontrolu požara u zatvorenom prostoru
Mentor: PhD, Vladimir Milošević
Date of obtaining PhD title: 20.10.2014.

Candidate: Aleksandar Simović
Title of doctoral dissertation: Kriterijumi za revitalizaciju visokonaposnkih vodova
Mentor: PhD, Zlatan Stojković
Date of obtaining PhD title: 14.03.2015.

Candidate: Miroslav Kostadinović
Title of doctoral dissertation: Integracija žičnih i bežičnih industrijskih komunikacionih mreža baziranih na HART protokolu
Mentor: PhD, Mile Stojčev
Date of obtaining PhD title: 04.05.2015.

Candidate: Milodrag Košarac
Title of doctoral dissertation: Sistemske i pomoćne usluge u elektroenergetskom sistemu
Mentor: PhD, Čedomir Vujović
Date of obtaining PhD title: 19.03.2016.

Candidate: Dejan Jokić
Title of doctoral dissertation: Realizacija upravljačkog okruženja sa robotom PUMA 560
Mentor: PhD, Stevan Stankovski
Date of obtaining PhD title: 07.07.2016.

Candidate: Marijana Ćosović
Title of doctoral dissertation: Modeli mašinskog učenja za klasifikaciju anomalija u BGP protokolu
Mentor: PhD, Slobodan Obradović
Date of obtaining PhD title: 25.11.2017.

Candidate: Snježana Milinković
Title of doctoral dissertation: Definisanje preporuka za kreiranje strukture i sadržaja adaptivnih elektronskih kurseva zasnovano na primjeni DATA-MINING tehnika
Mentor: PhD, Milena Stanković
Date of obtaining PhD title: 14.11.2019.

Candidate: Darko Šuka
Title of doctoral dissertation: Površinska gustina energije zračenja kao integralna mjera za karakterizaciju izloženosti elektromagnetnoj emisiji
Mentor: PhD, Predrag Pejović
Date of obtaining PhD title: 16.11.2019.

Candidate: Nataša Popović
Title of doctoral dissertation: Integracija savremenih mrežnih informaciono-komunikacionih koncepata u sisteme automatskog upravanja
Mentor: PhD, Milica Naumović
Date of obtaining PhD title: 20.11.2020.

Candidate: Nikola Davidović
Date of obtaining PhD title: „Unapređenje performansi računarskih i informacionih sistema primjenom poluprovodničkih diskova (SOLID STATE DRIVE – SSD)“
Mentor: PhD, Slobodan Obradović
Date of obtaining PhD title: 21.04.2022.

Candidate: Srđan Jokić
Date of obtaining PhD title: „Procjena stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja dinamičke otpornosti“
Mentor: PhD, Zlatan Stojković
Date of obtaining PhD title: 27.05.2022.

Candidate: Nada Cincar
Date of obtaining PhD title: „Tehno-ekonomska analiza dijagnostičkih metoda regulacione sklopke energetskog transformatora“
Mentor: PhD, Zlatan Stojković
Date of obtaining PhD title: 2.09.2022.

Candidate: Simo Vuković
Title of doctoral dissertation: Informacioni sistem u funkciji nekih kolektivnih igara
Mentor: PhD, Krstan Bošnjak
Date of obtaining PhD title: 30.08.1996.

Candidate: Danko Pržulj
Title of doctoral dissertation: Fizičke sposobnosti građana usmjerenih u program sportske rekreacije
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 13.02.1998.

Candidate: Cvijeta Krsmanović
Title of doctoral dissertation: Relacije motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stavova studentinja prema nastavi fizičkog vaspitanja sa uspehom u studiranju
Mentor: PhD, Dragoslav Jakonić
Date of obtaining PhD title: 13.02.1998.

Candidate: Proko Dragosavljević
Title of doctoral dissertation: Socijalno-psihološki faktori postignuća i uspješnosti vrhunskih sportista Republike Srpske
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 21.02.2000.

Candidate: Grujo Bjeković
Title of doctoral dissertation: Socijalno-statusna obilježja radnika Republike Srpske kao odrednice njihovih interesovanja i stavova o sportsko- rekreativnim aktivnostima
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 18.05.2001.

Candidate: Toplica Stojanović
Title of doctoral dissertation: Uticaj antropometrijskih karakteristika i specifičnih motoričkih varijabli eksplozivne snage na rezultate u bacačkim disciplinama
Mentor: PhD, Milentije Branković
Date of obtaining PhD title: 26.07.2002.

Candidate: Slobodan Goranović
Title of doctoral dissertation: Identifikacija i kvantifikacija relevantnih faktora koji značajno utiču na sportski rezultat
Mentor: PhD, Jovan Jankelić
Date of obtaining PhD title: 03.09.2002.

Candidate: Mališa Radović
Title of doctoral dissertation: Dominantna tehnička struktura kao faktor sportskog dostignuća u grčko-rimskom i slobodnom stilu
Mentor: PhD, Momčilo Savić
Date of obtaining PhD title: 21.12.2002.

Candidate: Nebojša Švraka
Title of doctoral dissertation: Sociološki aspekti razvoja fudbala u Republici Srpskoj
Mentor: PhD, Rajko Kuljić
Date of obtaining PhD title: 12.09.2003.

Candidate: Predrag Dragosavljević
Title of doctoral dissertation: Tjelesna aktivnost kao ljudska potreba savremenog načina življenja
Mentor: PhD, Srbislav Vučković
Date of obtaining PhD title: 25.03.2004.

Candidate: Ratko Pavlović
Title of doctoral dissertation: Relacije nekih segmenata antropološkog prostora sa rezultatima trčanja
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 10.07.2006.

Candidate: Milica Bešović
Title of doctoral dissertation: Korelacija učenja i psihomotornih sposobnosti učenica srednjih škola
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 18.10.2006.

Candidate: Dalibor Stević
Title of doctoral dissertation: Uticaj različitih programiskih sadržaja obuke odbojkaške tehnike na antropološke karakteristike i situaciono-motoričku preciznost učenika srednjeg školskog uzrasta
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 26.12.2006.

Candidate: Dejan Ćeremidžić
Title of doctoral dissertation: Komparacija rezultata motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih parametara košarkaša različitog nivoa takmičenja
Mentor: PhD, Cvijeta Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 10.04.2007.

Candidate: Dalibor Fulurija
Title of doctoral dissertation: Efikasnost napada u fudbalu u zavisnosti od načina izvedenih akcija
Mentor: PhD, Darko Kalajdžić
Date of obtaining PhD title: 11.04.2007.

Candidate: Edin Mujanović
Title of doctoral dissertation: Utiicaj antropoloških dimenzija na uspjeh u alpskom smučanju
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 13.04.2007.

Candidate: Pane Mandić
Title of doctoral dissertation: Efekti programa sportske rekreacije na neke karakteristike psihosomatskog statusa radnika metalne industrije
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 21.06.2007.

Candidate: Milan Debelnogić
Title of doctoral dissertation: Efekti modela treninga na razvoj dinamičke snage u kondicionoj pripremi mladih sportista
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 28.06.2007.

Candidate: Jovica Tošić
Title of doctoral dissertation: Relacije morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod odbojkaša
Mentor: PhD, Darko Kalajdžić
Date of obtaining PhD title: 05.07.2007.

Candidate: Milomir Trivun
Title of doctoral dissertation: Metodološki procesi u nastavi plivanja i uticaj na specifične motoričke sposobnosti
Mentor: PhD, Simo Vuković,
Date of obtaining PhD title: 24.08.2007.

Candidate: Relja Kovač
Title of doctoral dissertation: Efekti trenažnog procesa na antropološke dimenzije selekcionisanih karatista
Mentor: PhD, Milovan Bratić
Date of obtaining PhD title: 23.04.2008

Candidate: Borislav Cicović
Title of doctoral dissertation: Promjene motoričkih, situaciono motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod selekcionisanih džudista pod uticajem trenažnih aktivnosti
Mentor: PhD, Milovan Bratić
Date of obtaining PhD title: 15.04.2009.

Candidate: Aleksandra Projović
Title of doctoral dissertation: Uticaj eksperimentalnog modela eksplozivne snage na razvoj nekih antropoloških karakteristika kod učenika osnovnih škola
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 16.04.2009.

Candidate: Zoran Jonić
Title of doctoral dissertation: Utiicaj programiranog treninga na razvoj koordinacije i sprinterske brzine kod učenika srednjoškolskog uzrasta
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 09.06.2009.

Candidate: Tatjana Ćeremidžić
Title of doctoral dissertation: Relacije antropoloških dimenzija sa uspjehom u ritmičkoj gimnastici i plesovima
Mentor: PhD, Cvijeta Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 09.07.2009.

Candidate: Dejan Gojković
Title of doctoral dissertation: Prevencija posturalnih poremećaja kičmenog stuba kod djece školskog uzrasta od I do IV razreda
Mentor: PhD, Dragoslav Jakonić
Date of obtaining PhD title: 10.07.2009.

Candidate: Ivan Janković
Title of doctoral dissertation: Adaptivne promjene nekih antropoloških obilježja u toku šestomjesečnog izvođenja nastaave fizičkog vaspitanja kod učenika osnovnih škola
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 21.10.2009.

Candidate: Igor Stanojević
Title of doctoral dissertation: Relacije nekih segmenata antropološkog prostora sa rezultatima skakačkih i bacačkih disciplina kod sportista
Mentor: PhD, Grujo Bjeković
Date of obtaining PhD title: 28.01.2010.

Candidate: Mara Kerić
Title of doctoral dissertation: Pregled razvoja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika u toku jedne školske godine
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 01.06.2010.

Candidate: Siniša Karišik
Title of doctoral dissertation: Relacije subprostora antropoloških dimenzija rukometaša različitog ranga takmičenja
Mentor: PhD, Slobodan Goranović
Date of obtaining PhD title: 27.09.2010.

Candidate: Tamara Karalić
Title of doctoral dissertation: Preciznost kao faktor uspješnosti u tehničko-taktičkim strukturama odbojke
Mentor: PhD, Toplica Stojanović
Date of obtaining PhD title: 05.10.2010.

Candidate: Ljubo Milićević
Title of doctoral dissertation: Relacije antropoloških dimenzija i savreminih modela sadržaja aktivnosti u prirodi
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 11.11.2010.

Candidate: Vladan Savić
Title of doctoral dissertation: Antorpološka obilježja vrhunskih odbojkaša
Mentor: PhD, Darko Kalajdžić
Date of obtaining PhD title: 16.12.2010.

Candidate: Izduin Tanović
Title of doctoral dissertation: Primjena trenažnog modela za procjenu usvojenosti tehničko-taktičkih elemenata i motoričkih sposobnosti u fudbalu
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 20.12.2010.

Candidate: Mihajlo Kostić
Title of doctoral dissertation: Transformacioni procesi nekih antropoloških obeležja pod uticajem motoričke brzine, agilnositi i eksplozivnosti kod školske djece
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 18.01.2011.

Candidate: Milica Petković
Title of doctoral dissertation: Efekti ekesperimentalnog programa motoričke snage na transformacione procese antropoloških karakteristika kod učenika osnovnih škola
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 15.03.2011.

Candidate: Miroslav Živković
Title of doctoral dissertation: Uticaj modela bazične pripreme na razvoj morfoloških karakteristika, motoričkih, funkcionalnih i situaciono-motoričkih sposobnosti mladih rukometaša
Mentor: PhD, Danko Pržulj,
Date of obtaining PhD title: 21.05.2011.

Candidate: Azer Korjenić
Title of doctoral dissertation: Efikasnost primjene prgrama rada na usavršavanje situaciono – motoričkih sposobnosti košarkaša
Mentor: PhD, Cvijeta Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 05.07.2011.

Candidate: Dejan Lolić
Title of doctoral dissertation: Uticaj modela trenažnog rada na razvoj nekih antropoloških obilježja kod mladih igrača u sportskim igrama
Mentor: PhD, Cvijeta Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 07.07.2011.

Candidate: Admira Koničanin
Title of doctoral dissertation: Razlike u posturalnim poremećajima kod dece predškolskog uzrasta raške regije
Mentor: PhD, Grujo Bjeković
Date of obtaining PhD title: 15.07.2011.

Candidate: Nikola Rakojević
Title of doctoral dissertation: Kanoničke relacije između antropoloških obilježja i rezultata situaciono- motoričkih sposobnosti fudbalera
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 09.09.2011.

Candidate: Jelena Poplašen
Title of doctoral dissertation: Motoričke, antropomorfološke i socijalno statusne karakteristike učenika srednjeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 25.10.2011.

Candidate: Ahmet Međedović
Title of doctoral dissertation: Efekti modela sportsko – rekreativnih aktivnosti na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti studenata
Mentor: PhD, Grujo Bjeković
Date of obtaining PhD title: 21.01.2012.

Candidate: Duško Simić
Title of doctoral dissertation: Komparacija rezultata motoričkih sposobnosti i situaciono – košarkaških elemenata selektiranih mladih košarkaša
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 25.12.2012.

Candidate: Milan Jakovljević
Title of doctoral dissertation: ,Efekti aplllikativnog modela treninga snage na razvoj antropoloških dimenzija i rezultata u bacačkim disciplinama
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 03.04.2013.

Candidate: Srđan Jakovljević
Title of doctoral dissertation: Efekti posoebno programiranog vježabanja u mozociklusu na razvoj kondicionih sposobnosti fudbalera
Mentor: PhD, Grujo Bjeković
Date of obtaining PhD title: 17.07.2013.

Candidate: Ida Kabok
Title of doctoral dissertation: Efikasnost usvajanja košarkaških
elemenata u odnosu na motoričke sposobnosti djece sa posebnim potrebama
Mentor: PhD, Cvijeta Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 25.10.2013.

Candidate: Zoran Simonović
Title of doctoral dissertation: Adaptivne promene morfoloških karakteristika motoričkih, funkcionalanih i situaciono motoričkih sposobnosti kod karatista pod uticajem trenažnog procesa
Mentor: PhD, Radivoje Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 27.12.2013.

Candidate: Zoran Mojsilović
Title of doctoral dissertation: Uticaj bazične pripreme i dopunskih vježbi u adolescentskom uzrastu na antropološke karakteristike školske djece
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 28.05.2014.

Candidate: Sandra Milanović
Title of doctoral dissertation: Efekti staničnog metodičkog rada i dopunskih vežbi na razvoj antropoloških obeležja školske dece
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 06.10.2014.

Candidate: Jelica Stojanović
Title of doctoral dissertation: Uticaj modela eksplozivne snage i sprinterske brzine na adaptivne procese nekih antropoloških karakteristika kod učenica postpubertetskog uzrasta
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 28.10.2014.

Candidate: Ognjen Krsmanović
Title of doctoral dissertation: Motorički i funkcionalni potencijal mladih fudbalera
Mentor: PhD, Milovan Bratić
Date of obtaining PhD title: 16.12.2014.

Candidate: Nenad Katanić
Title of doctoral dissertation: Razlike u dimenzionalnosti skeleta, motoričkim sposobnostima i posturalnom statusu kičmenog stuba i stopala učenika prve trijade devetogodišnje osnovne škole
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 18.12.2014.

Candidate: Alen Alendar
Title of doctoral dissertation: Uticaj programa korektivnog vježbanja na morfološki i motorički status djece u sportu
Mentor: PhD, Slavko Ždrale
Date of obtaining PhD title: 21.01.2015.

Candidate: Dragana Mitić
Title of doctoral dissertation: Efekti treninga centralne stabilnosti na mišićnu silu i snagu visokoselekcionisanih mladih džudista
Mentor: PhD, Milovan Bratić
Date of obtaining PhD title: 07.02.2015.

Candidate: Davorin Okiljevnić
Title of doctoral dissertation: Modelne karakteristike karatista
Mentor: PhD, Milovan Bratić
Date of obtaining PhD title: 24.04.2015.

Candidate: Mitar Mrdić
Title of doctoral dissertation: Promjene antropoloških karakteristika pod uticajem specifičnih trenažnih aktivnosti kod mladih džudista
Mentor: PhD, Milovan Bratić
Date of obtaining PhD title: 29.05.2015.

Candidate: Tijana Šiljegović
Title of doctoral dissertation: Razlike u antropološkim obilježjima između sportista i nesportista kod školske djece
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 16.06.2015.

Candidate: Rifat Mujanović
Title of doctoral dissertation: Uticaj modela treninga na razvoj antroploških karakteristika karatista
Mentor: PhD, Dalibor Fulurija
Date of obtaining PhD title: 17.06.2015.

Candidate: Vladimir Momčilović
Title of doctoral dissertation: ,,Valorizacija modela dopunskih vežbi na razvoj antropoloških dimenzija učenika osnovih škola
Mentor: PhD, Dalibor Stević
Date of obtaining PhD title: 15.09.2015.

Candidate: Senad Čoković
Title of doctoral dissertation: Eksplozivna i repetitivna snaga u funckiji transformacionih procesa antropoloških karakteristika mladih sportista
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 18.09.2015.

Candidate: Đorđe Arnaut
Title of doctoral dissertation: Efekti primjene programa korektivne gimnastike na transformaciju motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i posturalnog statusa adolescenata
Mentor: PhD, Slavko Ždrale
Date of obtaining PhD title: 28.09.2015.

Candidate: Dalibor Nikolić
Title of doctoral dissertation: Valorizacija programa opšte fizičke pripreme u trenažnom procesu na razvoj antropoloških dimenzija i specifično motoričkih sposobnosti školske djece
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 12.10.2015.

Candidate: Kocić Jelena
Title of doctoral dissertation: Uticaj modela atletskog problema bazične pripreme na antropološka obilježja učenika srednjih škola
Mentor: PhD, Ratko Pavlović
Date of obtaining PhD title: 09.02.2016.

Candidate: Nikola Ilić
Title of doctoral dissertation: Uticaj programiranog vježbanja na transformaciju morfoloških i motoričkih dimenzija koda selekcionisanih mladih fudbalera
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 18.05.2016.

Candidate: Jovo Rankić
Title of doctoral dissertation: Promjene morfološkog i motoričkog prostora nakon primjene keneziološkog tretmana učenika osnovnih škola
Mentor: PhD, Momčilo Pelemiš
Date of obtaining PhD title: 09.06.2016.

Candidate: Jelena Pejčić
Title of doctoral dissertation: Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagom i brzinom trčanja kod učenika srednjih škola
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 14.07.2016.

Candidate: Dušan Mićović
Title of doctoral dissertation: Uticaj akrobatike na transformacione procese antropoloških karakteristika
Mentor: PhD, Tatjana Ćeremidžić
Date of obtaining PhD title: 04.11.2016.

Candidate: Branislav Strajnić
Title of doctoral dissertation: Efekti programa kondicione pripreme kod kadetkinja usmjerenih na sport
Mentor: PhD, Borislav Cicović
Date of obtaining PhD title: 15.12.2017.

Candidate: Ilija Stijepić
Title of doctoral dissertation: Efekti modela programiranog vježbanja na adaptivne procese antropoloških obilježja osoba starijeg životnog doba
Mentor: PhD, Danko Pržulj
Date of obtaining PhD title: 12.09.2019.

Candidate: Slavko Dragosavljević
Title of doctoral dissertation: Vrhunskom formom do sportskih rezultata
Mentor: PhD, Dalibor Stević
Date of obtaining PhD title: 17.09.2019.

Candidate: Aco Gajević
Title of doctoral dissertation: Razlike u antropološkom statusu dece osnovnoškolskog uzrasta
Mentor: PhD,  Borislav Cicović
Date of obtaining PhD title: 22.11.2022.

Candidate: Novica Gardašević
Title of doctoral dissertation: Razlike u motoričkim sposobnostima u zavisnosti od nivoa uhranjenosti kod učenika osnovne škole u Crnoj Gori
Mentor: PhD,  Nenad Stojiljković
Date of obtaining PhD title: 23.12.2022.

Candidate: Milan Anđelić
Title of doctoral dissertation: Tjelesna kompozicija i eksplozivna snaga mladih košarkaša
Mentor: PhD, Dejan Ćeremidžić
Title of doctoral dissertation: 21.04.2023.

Candidate: Lazar Pajović
Title of doctoral dissertation: Analiza kontraktilnih karakteristika mišića merenih metodom tenziomiografije (tmg) kod fudbalera superlige Srbije
Mentor: PhD, Veroljub Stanković
Title of doctoral dissertation: 6.12.2023.

Candidate: Lazar Vulin
Title of doctoral dissertation: Funkcionalna pokretljivost i motoričke sposobnosti u funkciji usvajanja osnovnih tehnika specijalnog fizičkog obrazovanja
Mentor: PhD, Veroljub Stanković
Title of doctoral dissertation: 26.12.2023.

Candidate: Duško Pejović
Title of doctoral dissertation: Planiranje i dokumentovanje finansijske revizije javnog sektora
Mentor: PhD, Branko Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 21.10.2010.

Candidate: Slobodan Subotić
Title of doctoral dissertation: Specifični oblici finansiranja u funkciji razvoja malih preduzeća u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Nenad Vunjak
Date of obtaining PhD title: 03.06.2011.

Candidate: Valentina Duvnjak
Title of doctoral dissertation: Revitalizacija preduzeća – strategija otklanjanja krize
Mentor: PhD, Gordana Kokeza
Date of obtaining PhD title: 23.12.2011.

Candidate: Srđan Lalić
Title of doctoral dissertation: Finansijsko izvještavanje i mjerenje performansi multinacionalnih kompanija
Mentor: PhD, Rajko Radović
Date of obtaining PhD title: 25.10.2013.

Candidate: Ivan Mirović
Title of doctoral dissertation: Makroekonomski efekti nastupa stranih banaka na prostoru Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske
Mentor: PhD, Biljana Jovanović
Date of obtaining PhD title: 26.05.2014.

Candidate: Svetlana Terzić
Title of doctoral dissertation: Problemi mjerenja vrijednosti brenda u kontekstu savremenih uslova poslovanja u Republici Srpskoj
Mentor: PhD, Rade Kancir
Date of obtaining PhD title: 01.07.2014.

Candidate: Živko Erceg
Title of doctoral dissertation: Kreiranje upravljačke strategije preduzeća kroz racionalizaciju upravljanja angažovanim sredstvima
Mentor: PhD, Miladin Jovičić
Date of obtaining PhD title: 12.10.2015.

Candidate: Zvjezdana Gavrilović
Title of doctoral dissertation: Digitalna podrška razvijenoj aplikaciji marketing koncepta poslovnih banaka
Mentor: PhD, Rade Kancir
Date of obtaining PhD title: 14.02.2018.

Candidate: Đorđe Lazić
Title of doctoral dissertation: Uticaj valutnog odbora na ciljeve ekonomske politike i makroekonomsku stabilnost u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Novo Plakalović
Date of obtaining PhD title: 03.09.2018.

Candidate: Goran Mitrović
Title of doctoral dissertation: Međuzavisnost bankarskih i makroekonomskih performansi u uslovima oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine
Mentor: PhD, Vitomir Starčević
Date of obtaining PhD title: 14.06.2019.

Candidate: Milan Tadić
Title of doctoral dissertation: Restrukturiranje sistema direktnog oporezivanja u funkciji privlačenja stranih investicija i sprečavanja odliva kapitala
Mentor: PhD, Aleksandar Stojanović
Date of obtaining PhD title: 02.10.2019.

Candidate: Petar Ivanković
Title of doctoral dissertation: Menadžment totalnim kvalitetom i menadžment ljudskih resursa
Mentor: PhD, Slobodan Ćamilović
Date of obtaining PhD title: 04.07.2008.

Candidate: Obrad Spaić
Title of doctoral dissertation: Predviđanje stanja alata (zavojnih burgija) primjenom neuronskih mreža
Mentor: PhD, Zdravko Krivokapić
Date of obtaining PhD title: 16.01.2009.

Candidate: Momčilo Kokić
Title of doctoral dissertation: Karakteristike menadžera savremenog informacionog sistema u poslovnim sistemima kao doprinos menadžmentu
Mentor: PhD, Branko Krsmanović
Date of obtaining PhD title: 26.10.2012.

Candidate: Radoslav Vučurević
Title of doctoral dissertation: Razvoj modela predikcije procesa obrade bušenjem na bazi kvaliteta obrađene površine
Mentor: PhD, Zdravko Krivokapić
Date of obtaining PhD title: 13.09.2018.

Candidate: Dragan Dimitrijević
Title of doctoral dissertation: Modelovanje proizvodnih procesa preduzeća u oblasti odevne industrije primjenom CAD/CAM sistema
Mentor: PhD, Obrad Spaić
Date of obtaining PhD title: 24.07.2020.

Candidate: Rajko Kuljić
Title of doctoral dissertation: Rad i ljudske potrebe
Mentor: PhD, Mitar Miljanović
Date of obtaining PhD title: 07.02.1997.

Candidate: Rade Popadić
Title of doctoral dissertation: Stavovi i psihoneurotske tendencije kod učenika kao determinišući faktor individualizacije nastave fizičkog vaspitanja
Mentor: PhD, Petar Mandić
Date of obtaining PhD title: 29.08.1997.

Candidate: Triša Kujača
Title of doctoral dissertation: Život i kritički književno-istorijski, kulturno-istorijski i istorijski rad Ilije Kecmanovića
Mentor: PhD, Radovan Vučković
Date of obtaining PhD title: 19.06.1998.

Candidate: Dragoljub Krneta
Title of doctoral dissertation: Socijalno-statusna obilježja i vrijednosne orijentacije građana kao determinante stavova u društveno relevantnim pojavama
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 17.06.1998.

Candidate: Vinko Pandurević
Title of doctoral dissertation: Osnovna sociološka obeležja Vojske Republike Srpske
Mentor: PhD, Milan Vučinić
Date of obtaining PhD title: 29.06.1998.

Candidate: Cvijan Đapanović
Title of doctoral dissertation: Problem racionalizacije nastave društvenih nauka u osnovnoj školi
Mentor: PhD, Gojko Babić
Date of obtaining PhD title: 05.12.1998.

Candidate: Eleni Apostolos Stergiopulu
Title of doctoral dissertation: Poetika lirskog ciklusa ( na materijalu ruske poezije kraja XIX i početka XX veka)
Mentor: PhD, Dragoljub Veličković
Date of obtaining PhD title: 16.01.1999.

Candidate: Vlado Simeunović
Title of doctoral dissertation: Faktori uspešnog obrazovanja starešina u ratu
Mentor: PhD, Gojko Babić
Date of obtaining PhD title: 27.02.1999.

Candidate: Pejo Đurašinović
Title of doctoral dissertation: Sociološki aspekti rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine
Mentor: PhD, Mitar Miljanović
Date of obtaining PhD title: 27.04.1999.

Candidate: Ratko Pejić
Title of doctoral dissertation: Racionalnost i kvalitet rada nastavnika u razrednoj nastavi
Mentor: PhD, Gojko Babić
Date of obtaining PhD title: 30.04.1999.

Candidate: Radovan Čokorilo
Title of doctoral dissertation: Socijalno-psihološke determinante vrijednosnih orijentacija školske omladine
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 26.01.2000.

Candidate: Simo Nešković
Title of doctoral dissertation: Vaspitnoobrazovni rad i kulturni značaj Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ (1902-1941)
Mentor: PhD, Gojko Babić
Date of obtaining PhD title: 07.02.2000.

Candidate: Zoran Milošević
Title of doctoral dissertation: Savremena društvena doktrina rimokatoličke crkve
Mentor: PhD, Mitar Miljanović
Date of obtaining PhD title: 10.05.2000.

Candidate: Dragan Barać
Title of doctoral dissertation: Doprinos Stojana Novakovića srpskom bibliotekarstvu
Mentor: PhD, Vojislav Maksimović
Date of obtaining PhD title: 25.12.2000.

Candidate: Nada Vilozijević
Title of doctoral dissertation: Uticaj porodice na vrednosne orijentacije budućih učitelja
Mentor: PhD, Borislav Stanojlović
Date of obtaining PhD title: 22.01.2001.

Candidate: Gordana Budimir Ninković
Title of doctoral dissertation: Vrednosne orijentacije mladih i odraslih
Mentor: PhD, Radenko Krulj
Date of obtaining PhD title: 06.03.2002.

Candidate: Danimir Mandić
Title of doctoral dissertation: Didaktičko-informatičke inovacije kao determinirajući faktor obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika u školi
Mentor: PhD, Mladen Vilotijević
Date of obtaining PhD title: 16.08.2002.

Candidate: Božidar Radanović
Title of doctoral dissertation: Psihološka i pedagoška vrijednost narodnih epskih pjesama kosovskog i pokosovskog ciklusa i pjesama o Marku Kraljeviću
Mentor: PhD, Uroš Mladenović
Date of obtaining PhD title: 09.09.2002.

Candidate: Branka Maksimović
Title of doctoral dissertation: Borislav Pekić i engleska književnost – epistoralni diskurs u proznim djelima
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 03.09.2003.

Candidate: Lazo Ristić
Title of doctoral dissertation: Metodološki tehnicizam – kontroverze Poperove sociologije
Mentor: PhD, Milan Miljević
Date of obtaining PhD title: 02.10.2003.

Candidate: Borijanka Trajković
Title of doctoral dissertation: Život i stvaralaštvo Nikole T. Kašikovića (sa personalnom bibliografijom)
Mentor: PhD, Vojislav Maksimović
Date of obtaining PhD title: 30.10.2003.

Candidate: Svetlana Mirčov
Title of doctoral dissertation: Život i delo Jovana N. Tomića (sa personalnom bibliografijom)
Mentor: PhD, Vojislav Maksimović
Date of obtaining PhD title: 31.10.2003.

Candidate: Nikola Mihaljević
Title of doctoral dissertation: Inverzni problem tipa Šturm-Liuvila sa promenljivim kašnjenjem na segmentu
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 20.02.2004.

Candidate: Tihomir Marjanović
Title of doctoral dissertation: Direktni i inverzni spektralni zadaci za diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim kašnjenjem na segmentu
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 13.05.2005.

Candidate: Boro Tramošljanin
Title of doctoral dissertation: Sociološki aspekt uzroka nacionalnih sukoba u drugoj Jugoslaviji
Mentor: PhD, Mitar Miljanović
Date of obtaining PhD title: 14.07.2005.

Candidate: Dragan Ješić
Title of doctoral dissertation: Načini i uslovi realizacije nastavnog plana i programa kao faktora opterećenosti učenika
Mentor: PhD, Mladen Vilotijević
Date of obtaining PhD title: 22.08.2005.

Candidate: Fehim Rošić
Title of doctoral dissertation: Vaspitni značaj i uticaj stila roditeljstva u procesu formiranja pojma o sebi
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 10.11.2005.

Candidate: Milena Maksimović
Title of doctoral dissertation: Đorđe Pejanović (1878-1962) kao bibliotekar, prosvjetni i kulturni radnik i bibliograf (sa personalnom bibliografijom)
Mentor: PhD, Desanka Stamatović
Date of obtaining PhD title: 14.11.2005.

Candidate: Aleksandar Petrović
Title of doctoral dissertation: Physis i kosmos
Mentor: PhD, Ivan Kolarić
Date of obtaining PhD title: 23.11.2005.

Candidate: Vait Ibro
Title of doctoral dissertation: Mogućnosti za unapređenje nastave matematike u osnovnoj školi
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 28.11.2005.

Candidate: Vidan Govedarica
Title of doctoral dissertation: Neki problemi egzistencije i optimizacije konveksnih cjelobrojnih poligona
Mentor: PhD, Vladimir Janković
Date of obtaining PhD title: 17.02.2006.

Candidate: Ljubomir Milutinović
Title of doctoral dissertation: Žene pjevači narodnih epskih pjesama
Mentor: PhD, Ljubomir Zuković
Date of obtaining PhD title: 18.02.2006.

Candidate: Mirko Banjac
Title of doctoral dissertation: Oblici komunikacije koje na stavnici primjenjuju u sistemu ocjenjivanja učenika u školi
Mentor: PhD, Mladen Vilotijević
Date of obtaining PhD title: 03.05.2006.

Candidate: Muhamed Omerović
Title of doctoral dissertation: Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kao činilac stalnih razvojnih promjena u školi
Mentor: PhD, Danimir Mandić
Date of obtaining PhD title: 19.05.2006.

Candidate: Hazema Ništović
Title of doctoral dissertation: Osnove čitanja i pisanja u nastavnim planovima i programima u kontekstu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 01.09.2006.

Candidate: Lidija Pehar-Zvačko
Title of doctoral dissertation: Socijalno-psihološke implikacije implementacije reforme osnovne škole
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 24.10.2006.

Candidate: Dženan Skelić
Title of doctoral dissertation: Odnos između strukture ličnosti i religioznosti
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 25.10.2006.

Candidate: Branka Brčkalo
Title of doctoral dissertation: Metodički pristup pripovjedačkom djelu Petra Kočića
Mentor: PhD, Vuk Milatović
Date of obtaining PhD title: 03.11.2006.

Candidate: Jovan Vukoje
Title of doctoral dissertation: Identifikacija faktora asocijalnog ponašanja učenika srednjih škola
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 27.01.2007.

Candidate: Senija Tahirović
Title of doctoral dissertation: Odrastanje bez roditeljskog staranja kao faktor psihosocijalnog razvoja djece
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 11.04.2007.

Candidate: Srđan Damnjanović
Title of doctoral dissertation: Mogućnosti zasnivanja falsološke aksiologike
Mentor: PhD, Ivan Kolarić
Date of obtaining PhD title: 07.05.2007.

Candidate: Saša Knežević
Title of doctoral dissertation: Narodne pjesme o srpskom vojevanju za slobodu tokom 19. vijeka
Mentor: PhD, Ljubomir Zuković
Date of obtaining PhD title: 25.05.2007.

Candidate: Jelena Marković
Title of doctoral dissertation: Opis i korišćenje strategija čitanja na engleskom jeziku kao stranom na trećoj i četvrtoj godini studija engleskog jezika i književnosti
Mentor: PhD, Snežana Bilbija
Date of obtaining PhD title: 22.03.2008.

Candidate: Radomir Čolaković
Title of doctoral dissertation: Komparativna studija nivoa emocionalnih teškoća kod mladih osoba
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 24.03.2008.

Candidate: Jasna Bogdanović-Čurić
Title of doctoral dissertation: Emocionalna inteligencija, stres i školski uspjeh adolescenata
Mentor: PhD, Aurel Božin
Date of obtaining PhD title: 25.03.2008.

Candidate: Miroslav Gavrić
Title of doctoral dissertation: Subjektivni faktori socijalne distance menadžera
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 26.03.2008.

Candidate: Dragutin Čegar
Title of doctoral dissertation: Rad i zapošljavanje u funkciji razvoja Republike Srpske
Mentor: PhD, Rajko Kuljić
Date of obtaining PhD title: 12.04.2008.

Candidate: Olivera Marković
Title of doctoral dissertation: Hopfove algebre reči
Mentor: PhD, Mirjana Vuković
Date of obtaining PhD title: 09.07.2008.

Candidate: Biljana Sladoje Bošnjak
Title of doctoral dissertation: Nastavni stilovi i metakognitivne strategije učenika
Mentor: PhD, Veljko Banđur
Date of obtaining PhD title: 11.07.2008.

Candidate: Dragomir Vuković
Title of doctoral dissertation: Ideološka svijest i nacionalni interesi na prostorima bivše SFRJ i BiH od 1990. godine
Mentor: PhD, Zoran Avramović
Date of obtaining PhD title: 05.09.2008.

Candidate: Amina Šahović
Title of doctoral dissertation: Veza između kosinusnih operatorskih funkcija i generalisanih Hilbertovih transformacija
Mentor: PhD, Fikret Vajzović
Date of obtaining PhD title: 12.09.2008.

Candidate: Borka Vukajlović
Title of doctoral dissertation: Identifikacija faktora koji determinišu implementaciju inkluzivnog obrazovanja
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 20.11.2008.

Candidate: Dragana Stanojević
Title of doctoral dissertation: Uticaj kooperativnih oblika rada na vaspitno-obrazovne rezultate i odnos učenika prema školi
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 10.12.2008.

Candidate: Milutin Đuričković
Title of doctoral dissertation: Književno delo Milenka Matickog
Mentor: PhD, Miroljub Joković
Date of obtaining PhD title: 21.05.2009.

Candidate: Karmelita Pjanić
Title of doctoral dissertation: Strategije studenata pri rješavanju diferencijalnih jednačina u matematičkom i nematematičkom kontekstu
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 02.10.2009.

Candidate: Mladen Purić
Title of doctoral dissertation: Filosofija vaspitanja u djelu sv. Jovana Zlatousta
Mentor: PhD, Simo Nešković
Date of obtaining PhD title: 12.11.2009.

Candidate: Sanja Opsenica
Title of doctoral dissertation: Relacije stilova ponašanja roditelja i psihološke separacije adolescenata
Mentor: PhD, Blagoje Nešić
Date of obtaining PhD title: 26.12.2009.

Candidate: Ljiljana Krneta
Title of doctoral dissertation: Osobine učenika kao faktor percepcije radne efikasnosti nastavnika
Mentor: PhD, Jasna Bajraktarević
Date of obtaining PhD title: 26.01.2010.

Candidate: Anela Hasanagić
Title of doctoral dissertation: Identifikacija indikatora zrelosti djece za polazak u školu
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 08.05.2010.

Candidate: Mićo Miletić
Title of doctoral dissertation: Konačne geometrije i geometrija Branislava Petronijevića
Mentor: PhD, Radoslav Milošević
Date of obtaining PhD title: 28.06.2010.

Candidate: Ana Stišović Milovanović
Title of doctoral dissertation: Princip instrumentalnog konceptualizma u proučavanju književnosti
Mentor: PhD, Miodrag Joković
Date of obtaining PhD title: 01.07.2010.

Candidate: Zdravko Marjanović
Title of doctoral dissertation: Činioci efikasne organizacije pedagoškog rada i upravljanja promjenama u savremenoj školi
Mentor: PhD, Simo Nešković
Date of obtaining PhD title: 08.09.2010.

Candidate: Jelena Rakić
Title of doctoral dissertation: Faktori formiranja stavova predavača o studentskoj evaluaciji nastave
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 11.12.2010.

Candidate: Mariana Tišma
Title of doctoral dissertation: Psihološki izvori stresa u sportu
Mentor: PhD, Ratko Dunđerović
Date of obtaining PhD title: 12.01.2011.

Candidate: Milan Živanović
Title of doctoral dissertation: Primjena jedne linearne transformacije u geometriji i algebri
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 31.01.2011.

Candidate: Maja Kujundžić
Title of doctoral dissertation: Komunikativna vrijednost pasiva u jeziku britanske štampe iz ugla sociolingvistike i pragmatike
Mentor: PhD, Snežana Bilbija
Date of obtaining PhD title: 21.04.2011.

Candidate: Gorjana Koledin
Title of doctoral dissertation: Identifikacija socijalnih i psiholoških faktora u funkciji predikcije kriminogenog ponašanja učenika
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 05.05.2011.

Candidate: Jelena Maksimović
Title of doctoral dissertation: Uloga akcionih istraživanja u unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse
Mentor: PhD, Veljko Banđur
Date of obtaining PhD title: 20.05.2011.

Candidate: Biserka Košarac
Title of doctoral dissertation: Odnos porodične i radne sfere u savremenom društvu
Mentor: PhD, Rajko Kuljić
Date of obtaining PhD title: 13.09.2011.

Candidate: Emil Ilić Georgijević
Title of doctoral dissertation: Neki problemi teorije paragraduiranih struktura
Mentor: PhD, Mirjana Vuković
Date of obtaining PhD title: 13.09.2011.

Candidate: Savka Obradović
Title of doctoral dissertation: Odnosi u porodici kao faktor školskog uspjeha mladih sa teškoćama u razvoju
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 27.09.2011.

Candidate: Branislav Drašković
Title of doctoral dissertation: Hidrološke karakteristike sarajevske kotline
Mentor: PhD, Slobodan Marković
Date of obtaining PhD title: 17.11.2011.

Candidate: Jasna Maksimović
Title of doctoral dissertation: Uticaj vaspitno-obrazovnog rada na razvoj fizičkih sposobnosti učenika s posebnim potrebama
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 18.11.2011.

Candidate: Sandra Kosić Jeremić
Title of doctoral dissertation: Ekstremalni zadaci u nastavi matematike
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 25.11.2011.

Candidate: Marinko Savić
Title of doctoral dissertation: Funkcija škole u otkrivanju, suzbijanju prevenciji poremećaja u ponašanju učenika
Mentor: PhD, Rade Popadić
Date of obtaining PhD title: 12.01.2012.

Candidate: Biljana Samardžić
Title of doctoral dissertation: Jezik knjiga Goraždanske štamparije
Mentor: PhD, Milan Stakić
Date of obtaining PhD title: 26.01.2012.

Candidate: Vera Vujević
Title of doctoral dissertation: Gramatičko – stilski aspekti elipse u kontrastivnoj analizi engleskog i srpskog jezika
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 27.01.2012.

Candidate: Slavko Kujundžić
Title of doctoral dissertation: Geografski prostor Istočnog Sarajeva, problem otpada i njegov uticaj na životnu sredinu
Mentor: PhD, Jovan Sredojević
Date of obtaining PhD title: 03.02.2012.

Candidate: Ljerka Jeftić
Title of doctoral dissertation: Kognitivni pristup u kritičkoj analizi diskursa anglosaksonskih medija o temi terorizma
Mentor: PhD, Snežana Bilbija
Date of obtaining PhD title: 11.02.2012.

Candidate: Sanja Kuljanin
Title of doctoral dissertation: Perifrastičke forme komparacije u savremenom srpskom jeziku
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 11.04.2012.

Candidate: Milka Nikolić
Title of doctoral dissertation: Poredbeno-načinske konstrukcije u srpskom jeziku
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 12.04.2012.

Candidate: Tatjana Dumitrašković
Title of doctoral dissertation: Šekspirova implicitna kritika institucionalizovanog morala u kontekstu renesansne političke misli
Mentor: PhD, Radmila Nastić
Date of obtaining PhD title: 24.04.2012.

Candidate: Ranko Bilinac
Title of doctoral dissertation: Mitropolit Petar Zimonjić (1866-1941)
Mentor: PhD, Ljubodrag Dimić
Date of obtaining PhD title: 04.05.2012.

Candidate: Nada Purić
Title of doctoral dissertation: Socio-statusna i psihološka obilježja učenika kao faktor njihovog školskog postignuća
Mentor: PhD, Jasna Bajraktarević
Date of obtaining PhD title: 30.06.2012.

Candidate: Momčilo Simonović
Title of doctoral dissertation: Kognitivno-konativne osobine učenika i njihov uspeh u pojedinim nastavnim predmetima
Mentor: PhD, Blagoje Nešić
Date of obtaining PhD title: 06.09.2012.

Candidate: Muradif Hajder
Title of doctoral dissertation: Psihološke karakteristike nastavnika i njihovi stavovi o uvođenju inovacija u nastavu
Mentor: PhD, Blagoje Nešić
Date of obtaining PhD title: 11.09.2012.

Candidate: Rade Vućićević
Title of doctoral dissertation: Bibliotekarstvo Zapadne Srbije (od 1835-2000 godine)
Mentor: PhD, Milena Maksimović
Date of obtaining PhD title: 29.12.2012.

Candidate: Nina Ćeklić
Title of doctoral dissertation: Stilistika reda riječi u standardnom srpskom jeziku
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 07.02.2013.

Candidate: Šuajb Solaković
Title of doctoral dissertation: Rezultati na testovima kao prediktori poslovne uspješnosti menadžera
Mentor: PhD, Jasna Bajraktarević
Date of obtaining PhD title: 15.02.2013.

Candidate: Vladimir Vladičić
Title of doctoral dissertation: Primjena Furijeovih redova u inverznom problemu jednačina sa kašnjenjem
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 17.04.2013.

Candidate: Olja Jojić
Title of doctoral dissertation: Semantičko – pragmatička analiza jezičkog humora u savremenom američkom TV mediju
Mentor: PhD, Snežana Bilbija
Date of obtaining PhD title: 05.09.2013.

Candidate: Vesna Mićić
Title of doctoral dissertation: Recepcija Samjuela Beketa u srpskoj književnosti 20. vijeka
Mentor: PhD, Jovan Delić
Date of obtaining PhD title: 09.11.2013.

Candidate: Milena Ivanović
Title of doctoral dissertation: Svijet djetinjstva u djelu Ive Andrića (književno-metodički aspekt)
Mentor: PhD, Tiodor Rosić
Date of obtaining PhD title: 12.11.2013.

Candidate: Vera Ćevriz Nišić
Title of doctoral dissertation: Stilističko-sintaksički status kumuliranih jedinica u savremenom srpskom jeziku
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 30.01.2014.

Candidate: Valentina Budinčić
Title of doctoral dissertation: Međuodnos engleske i srpske terminologije u sportu
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 31.01.2014.

Candidate: Nataša Kostić
Title of doctoral dissertation: Psihosocijalni izvori društvenih i ličnih vrijednosti
Mentor: PhD, Jasna Bajraktarević
Date of obtaining PhD title: 18.02.2014.

Candidate: Dajana Vukojević
Title of doctoral dissertation: Uloga turizma u funkcionalnoj transformaciji regionalnih centara Republike Srpske
Mentor: PhD, Goran Jović
Date of obtaining PhD title: 27.02.2014.

Candidate: Jelena Malinić
Title of doctoral dissertation: Relacije između osobina ličnosti učenika i oblika vršnjačkog nasilja u školi i društvu
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 13.06.2014.

Candidate: Goran Vilotijević
Title of doctoral dissertation: Kritičko-emancipatorski i sistemski činioci organizacije nastave u efikasnoj školi
Mentor: PhD, Novak Laketa
Date of obtaining PhD title: 27.06.2014.

Candidate: Darko Kovačević
Title of doctoral dissertation: Pripovjedni postupci u romanima Pola Ostera
Mentor: PhD, Radojka Vukčević
Date of obtaining PhD title: 09.10.2014.

Candidate: Irena Stanić
Title of doctoral dissertation: Psihosocijalni korelati mentalnog zdravlja adolescenata
Mentor: PhD, Spasenija Ćeranić
Date of obtaining PhD title: 24.10.2014.

Candidate: Stojan Šljuka
Title of doctoral dissertation: Filozofski problem sekularizacije u XX vijeku
Mentor: PhD, Boris Brajović
Date of obtaining PhD title: 29.10.2014.

Candidate: Miodrag Čizmović
Title of doctoral dissertation: Problem eshatologije u ruskoj religijskoj filosofiji
Mentor: PhD, Savo Laušević
Date of obtaining PhD title: 29.10.2014.

Candidate: Žana Gavrilović
Title of doctoral dissertation: Engleska subordinirana klauza u funkciji temporalne determinacije
Mentor: PhD, Predrag Novakov
Date of obtaining PhD title: 11.12.2014.

Candidate: Mirjana Samardžić
Title of doctoral dissertation: Saradnja vaspiatača i roditelja u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću
Mentor: PhD, Ratko Pejić
Date of obtaining PhD title: 15.12.2014.

Candidate: Arzija Mahmutović
Title of doctoral dissertation: Pedagoški i didaktičko—metodički aspekti formiranja pojmova u starijem predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu
Mentor: PhD, Mile Ilić
Date of obtaining PhD title: 25.12.2014.

Candidate: Nenad Stojanović
Title of doctoral dissertation: Neka metrička svojstva uopštenih polupravilnih poligona
Mentor: PhD, Vidan Govedarica
Date of obtaining PhD title: 22.01.2015.

Candidate: Jelena Mašnić
Title of doctoral dissertation: Percepcija ponašanja nastavnika i vrednovanja vlastitog školskog postignuća
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 20.02.2015.

Candidate: Milka Grmuša
Title of doctoral dissertation: Nastava geografije na osnovnoškolskom nivou obrazovanja u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2005. godine
Mentor: PhD, Stevo Pašalić
Date of obtaining PhD title: 19.03.2015.

Candidate: Maja Vukić
Title of doctoral dissertation: Kombinovanje veznika i nevezničkih reči u savremenom srpskom jeziku
Mentor: PhD, Milanka Babić
Date of obtaining PhD title: 19.03.2015.

Candidate: Snježana Stanar
Title of doctoral dissertation: Relacije između psiholiških karakteristika i stavova nastavnika o aktuelnim promjenama u obrazovanju
Mentor: PhD, Jasna Bajraktarević
Date of obtaining PhD title: 24.04.2015.

Candidate: Biljana Novković Cvetković
Title of doctoral dissertation: Informaciono-obrazovne inovacije u funkciji modelovanja efikasne škole u savremenom društvu
Mentor: PhD, Danimir Mandić
Date of obtaining PhD title: 24.04.2015.

Candidate: Bojana Lasica
Title of doctoral dissertation: Uloga srpskih listova i časopisa u kulturnom , prosvjetnom i duhovnom životu u BiH do 1941. godine
Mentor: PhD, Milena Maksimović
Date of obtaining PhD title: 10.07.2015.

Candidate: Dragan Popović
Title of doctoral dissertation: Instrumenti za podsticaj prostorno funkcionalnog povezivanja opština Republike Srpske
Mentor: PhD, Goran Jović
Date of obtaining PhD title: 11.07.2015.

Candidate: Radoslavka Sudarušić
Title of doctoral dissertation: Knjige srpskih pisaca iz Bosne i Hercegovine od 1878. do 1918. godine
Mentor: PhD, Dragan Barać
Date of obtaining PhD title: 11.07.2015.

Candidate: Bojana Miletić
Title of doctoral dissertation: Vaspitni stilovi roditelja i odnos adolescenata prema školi
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 29.09.2015.

Candidate: Andrijana Nikolić
Title of doctoral dissertation: Ličnost, djelo i doba Lazara Tomanovića
Mentor: PhD, Goran Maksimović
Date of obtaining PhD title: 01.10.2015.

Candidate: Dragana Milunović
Title of doctoral dissertation: Uloga savremenih biblioteka u razvijanju čitanja lica sa invaliditetom
Mentor: PhD, Dragan Barać
Date of obtaining PhD title: 06.10.2015.

Candidate: Maja Žarković
Title of doctoral dissertation: Produktivnost procesa u tvorbi imenica i pridjeva u engleskom jeziku
Mentor: PhD, Vladimir Jovanović
Date of obtaining PhD title: 15.10.2015.

Candidate: Daliborka Škipina
Title of doctoral dissertation: Obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika razredne nastave u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini XX vijeka
Mentor: PhD, Novak Laketa
Date of obtaining PhD title: 16.10.2015.

Candidate: Branko Vojinović
Title of doctoral dissertation: Zastupljenost komponenti vaspitanja u programima i čitankama za više razrede osnovnih škola i gimnazija
Mentor: PhD, Ratko Pejić
Date of obtaining PhD title: 19.10.2015.

Candidate: Žana Vrućinić
Title of doctoral dissertation: Povezanost unutrašnjih resursa otpornosti i socijalne podrške sa kvalitetom mentalnog zdravlja policijskih službenika
Mentor: PhD, Spasenija Ćeranić
Date of obtaining PhD title: 07.12.2015.

Candidate: Danijela Grujić
Title of doctoral dissertation: Filozofija i problem verske tolerancije
Mentor: PhD, Mišo Kulić
Date of obtaining PhD title: 07.12.2015.

Candidate: Nina Ninković
Title of doctoral dissertation: Uloga nagrade i kazne u vaspitno-obrazovnom radu
Mentor: PhD, Veljko Banđur
Date of obtaining PhD title: 11.12.2015.

Candidate: Sanja Milić
Title of doctoral dissertation: Inoviranje nastavnog procesa sa darovitim učenicima kao pretpostavka društvenog progresa
Mentor: PhD, Vlado Simeunović
Date of obtaining PhD title: 25.03.2016.

Candidate: Elvir Ibeljić
Title of doctoral dissertation: Psihopatološka ispoljavanja kod adolescenata koji odrastaju odvojeni od očeva
Mentor: PhD, Spasenija Ćeranić
Date of obtaining PhD title: 25.03.2016.

Candidate: Darko Drakulić
Title of doctoral dissertation: Fazi skupovi u modelovanju lokacijskih problema kombinatorne optimizacije
Mentor: PhD, Aleksandar Takači
Date of obtaining PhD title: 09.04.2016.

Candidate: Vladan Bartula
Title of doctoral dissertation: Žrtva u staroj srpskoj književnosti i njeno zavjetno pamćenje
Mentor: PhD, Branko Letić
Date of obtaining PhD title: 23.04.2016.

Candidate: Naida Bikić
Title of doctoral dissertation: Rješavanje problemskih zadataka u individualizovanoj nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 09.09.2016.

Candidate: Nenad Kebara
Title of doctoral dissertation: Nivoi i funkcije mita u ruskoj i srpskoj književnosti – aspekt književne ontologije
Mentor: PhD, Miroljub Joković
Date of obtaining PhD title: 26.11.2016.

Candidate: Marica Travar
Title of doctoral dissertation: Kontinuitet učenja i razvoja djece u predškolskoj i mlađoj školskoj dobi
Mentor: PhD, Pero Spasojević
Date of obtaining PhD title: 24.12.2016.

Candidate: Biljana Vojvodić
Title of doctoral dissertation: Inverzni spektralni problemi za diferencijalne operatore tipa Šturm-Liuvila sa dva kašnjenja
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 21.04.2017.

Candidate: Dragana Nedić
Title of doctoral dissertation: Konstrukcija operatora generisanog jednačinom drugog reda sa homogenim kašnjenjem
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 09.06.2017.

Candidate: Svjetlana Ognjenović
Title of doctoral dissertation: Savremeni svijet i angažovana umjetnost: Drame Keril Čerčil
Mentor: PhD, Lena Petrović
Date of obtaining PhD title: 15.07.2017.

Candidate: Ismet Kalčo
Title of doctoral dissertation: Konstrukcija operatora tipa Šturm-Liuvila sa promjenjivim kašnjenjem
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 23.10.2017.

Candidate: Ognjen Kurteš
Title of doctoral dissertation: Poetički obrasci u engleskom romanu 19. vijeka
Mentor: PhD, Petar Penda
Date of obtaining PhD title: 27.10.2017.

Candidate: Željka Pržulj
Title of doctoral dissertation: Poetika i književnoistorijska kontekstualizacija romana Branka Ćopića
Mentor: PhD, Ranko Popović
Date of obtaining PhD title: 28.10.2017.

Candidate: Slobodanka Krulj
Title of doctoral dissertation: Pojava komodifikacije u diskursu visokoškolskix ustanova: Kritička analiza diskursa internetskix portala evropskix univerziteta
Mentor: PhD, Danijela Majstorović
Date of obtaining PhD title: 24.11.2017.

Candidate: Olivera Kalajdžić
Title of doctoral dissertation: Osobine ličnosti i vizije budućnosti adolescenata
Mentor: PhD, Jasna Bogdanović Čurić
Date of obtaining PhD title: 08.12.2017.

Candidate: Ranka Perućica
Title of doctoral dissertation: Uloga nastavnika i roditelja u formiranju odnosa učenika prema učenju
Mentor: PhD, Zlatko Pavlović
Date of obtaining PhD title: 08.12.2017.

Candidate: Slobodan Kanjevac
Title of doctoral dissertation: Problem jezika u filozofskoj hermenautici Hansa Georga Gadamera
Mentor: PhD, Mišo Kulić
Date of obtaining PhD title: 21.02.2018.

Candidate: Amela Abidović Mačković
Title of doctoral dissertation: Karakteristike ranih porodičnih odnosa osoba oboljelih od depresije
Mentor: PhD, Spasenija Ćeranić
Date of obtaining PhD title: 23.02.2018.

Candidate: Anida Fazlagić
Title of doctoral dissertation: Psihosocijalni korelati depresivnosti u postpartalnom periodu
Mentor: PhD, Radomir Čolaković
Date of obtaining PhD title: 03.11.2017.

Candidate: Saša Đukić
Title of doctoral dissertation: Status agencijskog žanra ili podstila unutar publicističkog funkcionalnog stila savremenog srpskog jezika
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 25.05.2018.

Candidate: Suzana Marković
Title of doctoral dissertation: Realizacija indirektnih govornih činova u engleskom i srpskom jeziku
Mentor: PhD, Biljana Mišić Ilić
Date of obtaining PhD title: 02.06.2018.

Candidate: Aleksandar Petrović
Title of doctoral dissertation: Poetika dnevničkog romana
Mentor: PhD, Rada Stanarević
Date of obtaining PhD title: 14.06.2018.

Candidate: Lidija Jovičić
Title of doctoral dissertation: Standardi kompetencija nastavnika za rad u kvalitetnoj školi
Mentor: PhD, Ivica Radovanović
Date of obtaining PhD title: 20.06.2018.

Candidate: Anđela Kuprešanin Vukelić
Title of doctoral dissertation: Informacione determinante medijskog sistema Republike Srpske u globalnoj medijasferi
Mentor: PhD, Tatjana Duronjić
Date of obtaining PhD title: 10.09.2018.

Candidate: Mladen Papaz
Title of doctoral dissertation: Leksičko izražavanje epistemičke modalnosti u srpskom i njemačkom jeziku
Mentor: PhD, Božinka Petronijević
Date of obtaining PhD title: 21.12.2018.

Candidate: Vojkan Bojović
Title of doctoral dissertation: Demografski razvoj Kosaničkog kraja i njegov uticaj na turizam
Mentor: PhD, Stevo Pašalić
Date of obtaining PhD title: 25.12.2018.

Candidate: Aleksandra Milošević
Title of doctoral dissertation: Uloga odeljenskog starešine u realizaciji pedagoške funkcije efikasne škole
Mentor: PhD, Branka Kovačević
Date of obtaining PhD title: 04.02.2019.

Candidate: Danijela Milinković
Title of doctoral dissertation: Estetičko utemeljenje pojma ukusa u filozofiji Dejvida Hjuma i Imanuela Kanta
Mentor: PhD, Mišo Kulić
Date of obtaining PhD title: 20.02.2019.

Candidate: Valentina Timotić
Title of doctoral dissertation: Klase pravilno i rapidno promjenljivih nizova i selekcioni principi
Mentor: PhD, Dragan Đurčić
Date of obtaining PhD title: 22.02.2019.

Candidate: Mirjana Lukić
Title of doctoral dissertation: Srpski pjesnici rane moderne u evropskom kontekstu
Mentor: PhD, Goran Maksimović
Date of obtaining PhD title: 28.02.2019.

Candidate: Meliha Brdarević Šikić
Title of doctoral dissertation: Psihološki izvori stavova mladih prema životu u bračnoj zajednici
Mentor: PhD, Dragoljub Krneta
Date of obtaining PhD title: 12.03.2019.

Candidate: Vera Petrović
Title of doctoral dissertation: Ljubica Đorđević kao bibliotekar, bibliograf i univerzitetski profesor
Mentor: PhD, Milena Maksimović
Date of obtaining PhD title: 22.03.2019.

Candidate: Aldin Goletić
Title of doctoral dissertation: Relacije između osobina ličnosti, stilova suočavanja sa stresom i psihološkog blagostanja kod zatvorskih policajaca
Mentor: PhD, Spasenija Ćeranić
Date of obtaining PhD title: 07.06.2019.

Candidate: Duško Popović
Title of doctoral dissertation: Fenomen nade i utopije u filozofiji Ernsta Bloha
Mentor: PhD, Mišo Kulić
Date of obtaining PhD title: 26.06.2019.

Candidate: Amila Taljanović
Title of doctoral dissertation: Sociokulturološki aspekti suicida u Bosni i Hercegovini (u periodu od 2005. do 2015. godine)
Mentor: PhD, Biljana Milošević Šošo
Date of obtaining PhD title: 02.09.2019.

Candidate: Gordana Dukić
Title of doctoral dissertation: Kompetencije i profesionalni razvoj nastavnika za inkluzivni vaspitno-obrazovni rad u osnovnoj školi
Mentor: PhD, Biljana Sladoje Bošnjak
Date of obtaining PhD title: 10.06.2020.

Candidate: Slađana Miljenović
Title of doctoral dissertation: Dinamičke karakteristike ličnosti nastavnika i stil upravljanja razredom
Mentor: PhD, Sanja Opsenica
Date of obtaining PhD title: 22.06.2020.

Candidate: Nina Govedar
Title of doctoral dissertation: Primjena savremenih književnoteorijskih pristupa u nastavi književnosti na primjeru djela Ive Andrića
Mentor: PhD, Snežana Milosavljević Milić
Date of obtaining PhD title: 03.07.2020.

Candidate: Mustafa Alendar
Title of doctoral dissertation: Komunikološki aspekti javnog mnjenja složenih zajednica na primjeru BiH
Mentor: PhD, Ljubomir Zuber
Date of obtaining PhD title: 22.07.2020.

Candidate: Slađana Vilotić
Title of doctoral dissertation: Uticaj interaktivne nastave na kvalitet rada učenika mlađeg školskog uzrasta
Mentor: PhD, Branka Kovačević
Date of obtaining PhD title: 17.12.2020.

Candidate: Miljan Popić
Title of doctoral dissertation: Određenje pojma filosofija kod asketskih pisaca prvog vizantijskog perioda
Mentor: PhD, Boris Brajović
Date of obtaining PhD title: 17.12.2020.

Candidate: Mitra Mirković Hajdukov
Title of doctoral dissertation: Emocionalne karakteristike i odbrambeni stilovi ovisnika o heroinu
Mentor: PhD, Spasenija Ćeranić
Date of obtaining PhD title: 27.1.2021.

Candidate: Marko Ćitić
Title of doctoral dissertation: Optimizacija površine u konveksnim cjelobrojnim poligonima
Mentor: PhD,Vidan Govedarica
Date of obtaining PhD title: 29.1.2021.

Candidate: Nataša Pavlović Komazec
Title of doctoral dissertation:Regularizovani tragovi graničnih problema generisanih jednačinama tipa Štruma-Liuvila sa dva kašnjenja
Mentor: PhD, Milenko Pikula
Date of obtaining PhD title: 25.8.2021.

Candidate: Miodrag Petrović
Title of doctoral dissertation: Pravoslavno-rodoljubiva lirika Slobodana Rakitića
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 3.9.2021.

Candidate: Suzana Bunčić
Title of doctoral dissertation: Poetika proze Moma Kapora
Mentor: PhD, Ranko Popović
Date of obtaining PhD title: 19.11.2021.

Candidate: Enita Čustović
Title of doctoral dissertation: Uloga i značaj televizijskih obrazovnih programa u medijskom opismenjavanju mladih u savremenom bosanskohercegovačkom društvu
Mentor: PhD, Vesna Đurić
Date of obtaining PhD title: 24.03.2022.

Candidate: Marijana Mitrić
Title of doctoral dissertation: Junakinje narodnih pjesama kao likovi u savremenoj srpskoj drami
Mentor: PhD, Saša Knežević
Date of obtaining PhD title: 14.06.2022.

Candidate: Čedomir Knežević
Title of doctoral dissertation: Diferencijalne crte u kolokacijskim vezama u imeničkoj sintagmi u engleskom i srpskom jeziku ekonomske struke
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 17.06.2022.

Candidate: Ljubica Dragišić
Title of doctoral dissertation: Socijalnopsihološki faktori motivacije za rukovođenje
Mentor: PhD, Nataša Kostić
Date of obtaining PhD title: 14.09.2022.

Candidate: Valentina Vukmirović Stefanović
Title of doctoral dissertation: Poetika proznog pisma Slobodana Selenića
Mentor: PhD, Sanja Macura
Date of obtaining PhD title: 29.09.2022.

Candidate: Srđan Šućur
Title of doctoral dissertation: Transfer u frazeološkoj kompetenciji u pisanju na engleskom jeziku kao stranom kod srbofonih govornika
Mentor: PhD, Jelena Marković
Date of obtaining PhD title: 18.06.2022.

Candidate: Svetlana Vuksanović
Title of doctoral dissertation: Tipovi doživljenog govora u Ćosićevom romanu Vreme smrti –englesko srpske paralele
Mentor: PhD, Vera Vujević
Date of obtaining PhD title: 14.09.2022.

Candidate: Biljana Mišić
Title of doctoral dissertation: Prenesena značenja glagola kretanja u književnoumjetničkom i naučnom stilu
Mentor: PhD, Miloš Kovačević
Date of obtaining PhD title: 10.02.2023.

Candidate: Jelena Vujičić
Title of doctoral dissertation: Analiza negativnog transfera sa maternjeg na kineski jezik u pisanoj produkciji srbofonih studenata
Mentor: PhD, Ana M. Jovanović
Date of obtaining PhD title: 23.06.2023.

Candidate: Nebojša Radić
Title of doctoral dissertation: Lokalni, distorzioni, globalni i spregnuti gubitak stabilnosti hladno oblikovanih tankozidnih profila otvorenog poprečnog presjeka
Mentor: PhD, Dobroslav Ružić
Date of obtaining PhD title: 11.01.2008.

Candidate: Bogdan Marić
Title of doctoral dissertation: Model upravljanja proizvodnim procesom u remontno-proizvodnom sistemu na bazi LEAN koncepta
Mentor: PhD, Ilija Ćosić
Date of obtaining PhD title: 13.07.2010.

Candidate: Slaviša Moljević
Title of doctoral dissertation: Istraživanje opravdanosti ulaganja u infrastrukturu u Sarajevsko –romanijskom regionu
Mentor: PhD, Slavko Arsovski
Date of obtaining PhD title: 19.11.2010.

Candidate: Predrag Guzina
Title of doctoral dissertation: Efikasnost procesa planiranja i upravljanja proizvodnjom
Mentor: PhD, Slavko Arsovski
Date of obtaining PhD title: 08.12.2012.

Candidate: Vlado Medaković
Title of doctoral dissertation: Istraživanje uslova za razvoj malih i mikro preduzeća i razvoj modela preduzetničke infrastrukture
Mentor: PhD, Ilija Ćosić
Date of obtaining PhD title: 17.12.2012.

Candidate: Stojko Biočanin
Title of doctoral dissertation: Optimalna periodičnost održavanja vozila posebne namjene
Mentor: PhD, Ranko Božičković
Date of obtaining PhD title: 25.01.2013.

Candidate: Milan Plavšić
Title of doctoral dissertation: Mogućnost stabiliziranja senzibilizirane i naprsle strukture materijala katalitičkih cijevi reforming peći
Mentor: PhD, Ranko Zrlić
Date of obtaining PhD title: 25.01.2013.

Candidate: Saša Čudić
Title of doctoral dissertation: Model poboljšanja bitnih karakteristika usluga primjenom alata kvaliteta
Mentor: PhD, Miloš Sorak
Date of obtaining PhD title: 15.03.2014.

Candidate: Mile Stojilković
Title of doctoral dissertation: Istraživanje primjene ekoloških ulja u tribološkim sistemima
Mentor: PhD, Dušan Golubović
Date of obtaining PhD title: 23.05.2014.

Candidate: Milija Kraišnik
Title of doctoral dissertation: Uticaj naponsko-deformacionog stanja na razvoj oštećenja mikrostrukture i deformabilnost materijala pri hladnom zapreminskom deformisanju
Mentor: PhD, Dragiša Vilotić
Date of obtaining PhD title: 14.05.2014.

Candidate: Goran Orašanin
Title of doctoral dissertation: Komparativna analiza metoda višekriterijumske optimizacije u primjeni na vodovodne sisteme
Mentor: PhD, Dušan Golubović
Date of obtaining PhD title: 21.03.2015.

Candidate: Amir Halep
Title of doctoral dissertation: Vibraciono – termički indikator neispravnosti kliznih ležaja
Mentor: PhD, Ranko Antunović
Date of obtaining PhD title: 02.06.2015.

Candidate: Srđan Vasković
Title of doctoral dissertation: Razvoj modela za ocjenu prihvatljivosti energetskih lanaca pri proizvodnji energije i energenata iz biomase
Mentor: PhD, Petar Gvero
Date of obtaining PhD title: 16.03.2016.

Candidate: Nikola Manojlović
Title of doctoral dissertation: Istraživanje uticaja pouzdanosti amortizera na efikasnost kočenja putničkih vozila
Mentor: PhD, Ranko Božičković
Date of obtaining PhD title: 18.03.2016.

Candidate: Igor Epler
Title of doctoral dissertation: „LEAN“ koncept u održavanju tehničkih sistema specijalne namjene
Mentor: PhD, Ranko Božičković
Date of obtaining PhD title: 29.03.2017.

Candidate: Dejan Jeremić
Title of doctoral dissertation: Izvijanje i vibracije dvoslojnih nanoploča ugrađenih u Pasternakov elastični medij primjenom nelokalne mehanike kontilnuuma
Mentor: PhD, Nebojša Radić
Date of obtaining PhD title: 26.04. 2018.

Candidate: Bekir Novkinić
Title of doctoral dissertation: Optimizacija oslonaca deformabilnog dinamički opterećenog tijela u uslovima malih dozvoljenih pomjeranja
Mentor: PhD, Branko Tadić
Date of obtaining PhD title: 21.06.2019.

Candidate: Miroslav Kezunović
Title of doctoral dissertation: Značaj liječenja ruptura Ahilove tetive perkutanom metodom kod sportista
Mentor: PhD,  Slobodan Slavković
Date of obtaining PhD title: 22.12.2001.

Candidate: Slavko Ždrale
Title of doctoral dissertation: Opšta bolnica kao optimalan organizacioni oblik zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u ratu
Mentor: akademik Mirko Šošić
Date of obtaining PhD title: 26.12.2001.

Candidate: Milan Novaković
Title of doctoral dissertation: Suicid i homicid socijalno socijalno demografske i etičke karakteristike
Mentor: PhD, Jovan Marić
Date of obtaining PhD title: 06.12.2002.

Candidate: Slavica Eremić
Title of doctoral dissertation: Faktori koji utiču na funkcionalnu sposobnost amputacionog patrljka
Mentor: PhD, Veljko Đukić
Date of obtaining PhD title: 16.12.2002.

Candidate: Stevan Trbojević
Title of doctoral dissertation: Procjena medikamentoznog i hirurškog tretmana perianalne bolesti i bolesnika sa infamatornim bolestima crijeva
Mentor: PhD, Zoran Krivokapić
Date of obtaining PhD title: 30.10.2002.

Candidate: Snježana Milićević
Title of doctoral dissertation: Analiza uspješnosti tretmana benigne hiperplazije prostate metodata otvorene prostatektomije i transuretvlne rejekcije
Mentor: PhD, Jovan Nikolić
Date of obtaining PhD title: 25.06.2004.

Candidate: Siniša Ristić
Title of doctoral dissertation: Dejstvo nikotina humoralni imunski odgovor
Mentor: PhD, Vojislav Pantić
Date of obtaining PhD title: 15.04.2006.

Candidate: Mileta Golubović
Title of doctoral dissertation: Imunohistohemijsko ispitivanje prognostičkih faktora u karcinoidu bronha
Mentor: PhD, Živka Eri
Date of obtaining PhD title: 05.04.2007.

Candidate: Biljana Mijović
Title of doctoral dissertation: Ispitivanje faktora rizika za nastanak urinarnih bolničkih infekcija
Mentor: PhD, Slavenka Janković
Date of obtaining PhD title: 01.06.2007.

Candidate: Filip Vukmirović
Title of doctoral dissertation: Prognostički značaj analize tumorske angiogeneze ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta i epidermalnog faktora rasta receptora u karcinomima želuca
Mentor: PhD, Slaviša Ušaj Knežević
Date of obtaining PhD title:11.10.2007.

Candidate: Maja Račić
Title of doctoral dissertation: Uticaj komunikacije između ljekara i pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na tok hroničnih oboljenja
Mentor: PhD, Gordana Tešanović
Date of obtaining PhD title: 16.10.2007.

Candidate: Zoran Mihailović
Title of doctoral dissertation:Terapijski efekti balneokompleksa Banje Koviljače kod gonartoze
Mentor: PhD, Milorad Jevtić
Date of obtaining PhD title: 24.01.2008.

Candidate: Goran Opsenica
Title of doctoral dissertation: Magnetno rezonantna dijagnostika prednjeg ukrštenog ligamenta koljena-komparacija fleksionog pregleda i kose sagitalne rekonstrukcije
Mentor: PhD, Dragoljub Nenezić
Date of obtaining PhD title: 23.02.2008.

Candidate: Dejan Bokonjić
Title of doctoral dissertation: Ekspresija i funkcija receptora sličnih TOLL-u na humanim granulocitima periferne krvi
Mentor: PhD, Miodrag Čolić
Date of obtaining PhD title: 29.08.2008.

Candidate: Ljiljana Vučković
Title of doctoral dissertation: Angiogeneza i ekspresija proangiogenih faktora VGF, EFG i MM9 u skvamoznom karcinomu bronha i njihov značaj u prognozi bolesti
Mentor: PhD, Živka Eri
Date of obtaining PhD title: 19.09.2008.

Candidate: Dragoslava Jovanović
Title of doctoral dissertation: Verifikacija, kvantifikacija i kvalifikacija traumatskih oštećenja neurogenih pleksusa elektromioneurografijom
Mentor: PhD, Iva Berisavac
Date of obtaining PhD title: 08.05.2009.

Candidate: Zoran Terzić
Title of doctoral dissertation: Mogućnosti rekonstrukcije trećne potkoljenice i stopala reverzibilnim režnjem baziranim na a. suralis medialis
Mentor: PhD, Veljko Marić
Date of obtaining PhD title: 13.12.2010.

Candidate: Nikola Stojanović
Title of doctoral dissertation: Klinička i mikrobiološka ispitivanja efikasnosti medikovanih gutaperka poena
Mentor: PhD, Slavoljub Živković
Date of obtaining PhD title: 16.09.2011.

Candidate: Vinko Đurić
Title of doctoral dissertation: Uticaj profesionalnih štetnosti na morbiditet, apsentizam, traumatizam i invalidnost kod radnika rudnika TE Ugljevik
Mentor: PhD, Jelica Kojović
Date of obtaining PhD title: 28.10.2011.

Candidate: Dragan Jovanović
Title of doctoral dissertation: Struktura ličnosti homicidanata
Mentor: PhD, Milan Novaković
Date of obtaining PhD title: 24.06.2011.

Candidate: Vesna Krstović
Title of doctoral dissertation:Ocjena radne sposobnosti i kvalitet života pacijenata oboljelih od diabetes melitusa
Mentor: PhD, Jelica Kojović
Date of obtaining PhD title: 01.02.2011.

Candidate: Smiljka Cicmil
Title of doctoral dissertation: Procjena primjene koštano-tkivnih autotransplantata u terapiji dubokih infrakoštanih defekata paradoncijuma
Mentor: PhD, Milica Nedić
Date of obtaining PhD title: 20.04.2012.

Candidate: Vjeran Saratlić
Title of doctoral dissertation: Hronični subduralni hematom, hirurški tretman, prevencija recidiva i ishod
Mentor: PhD, Iva Berisavac
Date of obtaining PhD title: 01.06.2012.

Candidate: Sanja Marić
Title of doctoral dissertation: Strategija analgezije-evaluacija efekata oksidativnog stresa nakon kolecistektomije
Mentor: PhD, Mujović Vujadin
Date of obtaining PhD title: 08.06.2012.

Candidate: Radmil Marić
Title of doctoral dissertation: Prilog standardizaciji tretmana hronične venske insuficijencije donjih ekstremiteta
Mentor: PhD, Veljko Đukić
Date of obtaining PhD title: 08.06.2012.

Candidate: Vesna Ljubojević
Title of doctoral dissertation: Značaj ekspresije P53, KI-67 i VGF u pterigijumu konjuktive
Mentor: PhD, Radoslav Gajanin
Date of obtaining PhD title: 05.10.2012.

Candidate: Slavoljub Tomić
Title of doctoral dissertation: Uticaj adrenalina u lokalnom anestetičkom rastvoru na karakteristike sprovodne anestezije prednjih i srednjih gornjih alveolarnih nerava pristupom sa nepčane strane
Mentor: PhD, Ljubomir Todorović
Date of obtaining PhD title: 30.10.2012.

Candidate: Dragan Ivanović
Title of doctoral dissertation: Ispitivanje glas jonomer cemenata sa tvrdim zubnim tkivima
Mentor: PhD, Zoran Vuličević
Date of obtaining PhD title: 25.03.2013.

Candidate: Lado Davidović
Title of doctoral dissertation: Uticaj lajnera na postoperativnu osjetljivost kompozitnih restauracija
Mentor: PhD, Slavoljub Živković
Date of obtaining PhD title: 22.04.2013.

Candidate: Vesna Ivanišević
Title of doctoral dissertation: Komparativna analiza prognostičkih faktora sa posebnim osvrtom na ulogu proteina S100B kao markera u predviđanju toka i ishoda teške kraniocerebralne paralize
Mentor: PhD, Iva Berisavac
Date of obtaining PhD title: 12.06.2013.

Candidate: Dražan Erić
Title of doctoral dissertation: Važnost poznavanja mikroanatomije fasciokutanih režnjeva u funkcionalnoj rekonstrukciji mekotkivnih defekata potkoljenice
Mentor: PhD, Veljko Marić
Date of obtaining PhD title: 30.08.2013.

Candidate: Maksim Kovačević
Title of doctoral dissertation: Tretman preloma proksimalnog femura
Mentor: PhD, Nikola Milićević
Date of obtaining PhD title: 29.11.2013.

Candidate: Haso Sefo
Title of doctoral dissertation: Cervikobrahijalne neuralgije uzrokovane hernijama diska:Procjena izbora i ishoda mikrohirurškog tretmana
Mentor: PhD, Iva Berisavac
Date of obtaining PhD title: 31.01.2014.

Candidate: Mirjana Ćuk
Title of doctoral dissertation: Prognostički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora , ekspresije E – kadherina i receptora epidermalnih faktora rasta u karcinomu želuca.
Mentor: PhD, Radoslav Gajanin
Date of obtaining PhD title:

Candidate: Svjetlana Janković
Title of doctoral dissertation: Evaluacija faktora rizika i mogućnost prevencije oboljenja usta i zuba kod djece sa povećanom tjelesnom masom
Mentor: PhD, Mirjana Ivanović
Date of obtaining PhD title: 30.06.2014.

Candidate: Davidović Bojana
Title of doctoral dissertation: Procjena stanja oralnog zdravlja djece sa astmom
Mentor: PhD, Mirjana Ivanović
Date of obtaining PhD title: 19.09.2014.

Candidate: Ivana Simić
Title of doctoral dissertation: Komparativna efikasnost tehnika mandibularne anestezije prilikom hirurškog vađenja impaktiranih donjih umnjaka
Mentor: PhD, Ljubomir Todorović
Date of obtaining PhD title: 23.01.2015.

Candidate: Šiljak Slađana
Title of doctoral dissertation: Socijalno-ekonomske nejednakosti u korištenju usluga zdravstvene zaštite
Mentor: PhD, Slavenka Janković
Date of obtaining PhD title: 06.02.2015.

Candidate: Gordana Macanović
Title of doctoral dissertation: Ispitivanje enzima oksidacionog stresa u serumu bolesnica sa tumorima dojke
Mentor: PhD, Milan Kulić
Date of obtaining PhD title: 03.07.2015.

Candidate: Jelena Krunić
Title of doctoral dissertation: Ozon u restaurativnoj stomatološkoj terapiji: Antibakterijski efekat i uticaj na VEGF u zubnoj pulpi
Mentor: PhD, Dragica Stojić
Date of obtaining PhD title:06.07.2015.

Candidate: Nenad Petković
Title of doctoral dissertation: Odnos stimulatora i inhibitora vaskularnih kalcifikacija kod bolesnika sa endemskom nefropatijom
Mentor: PhD, Ljubica Đukanović
Date of obtaining PhD title: 06.04.2015.

Candidate: Jelena Erić
Title of doctoral dissertation: Distribucija mastikatornog stresa na potporna tkiva kod sluzokožno, dentalno, implantantno i mješovito poduprtih zubnih nadoknada
Mentor: PhD, Ljiljana Tihaček Šojić
Date of obtaining PhD title: 20.06.2016.

Candidate: Biljana Đukić
Title of doctoral dissertation: Povezanost kvaliteta života i percepcije oboljenja sa ishodima liječenja kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom udruženom sa sideropenijskom anemijom
Mentor: PhD, Maja Račić
Date of obtaining PhD title: 26.10.2016.

Candidate: Radojka Bijelić
Title of doctoral dissertation: Procjena faktora rizika za osteoporozu kod žena u menopauzi
Mentor: PhD, Maja Račić
Date of obtaining PhD title: 04.11.2016.

Candidate: Ismaili Baškim
Title of doctoral dissertation: Modulacije lokalne citokinske mreže kod bolesnika sa paradontopatijom primjenom lasera male snage
Mentor: PhD, Dejan Bokonjić
Date of obtaining PhD title: 27.01.2017.

Candidate: Alija Aginčić
Title of doctoral dissertation: Epidemiološka studija karcinoma i melanoma kože
Mentor: PhD, Biljana Mijović
Date of obtaining PhD title: 27.11.2017.

Candidate: Tanja Ivanović
Title of doctoral dissertation: Efekti fiksne ortodontske terapije na pljuvačne mikrobiološke parametre, PH i puferski kapacitet pljuvačke
Mentor: PhD, Predrag Nikolić
Date of obtaining PhD title: 26.02.2018.

Candidate: Branislava Ćurčić
Title of doctoral dissertation: Analiza mikroanatomskih i imunohistohemijskih karakteristika ganglijskih ćelija spinalnog senzitivnog gangliona
Mentor: PhD, Milan Milisavljević
Date of obtaining PhD title: 13.04.2018.

Candidate: Ljubinka Božić Majstorović
Title of doctoral dissertation: Pravovremena detekcija i adekvatna terapija bubrežnih oštećenja kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom
Mentor: PhD, Stevan Trbojević
Date of obtaining PhD title: 14.05.2018.

Candidate: Dragana Drakul
Title of doctoral dissertation: Značaj kalijumskih kanala antioksidativnog sistema u efektima pinacidila i magnezijum sulfata na izolovanim humanim umbilikalnim krvnim sudovima
Mentor: PhD, Zorana Oreščanin Dušić
Date of obtaining PhD title: 30.05.2018.

Candidate: Đorđe Božović
Title of doctoral dissertation: Ispitivanje čvrstoće veze keramičkih materijala i kompozitnih cemenata na mikrostezanje
Mentor: PhD, Slobodan Dodić
Date of obtaining PhD title: 16.07.2018.

Candidate: Dragana Sokolović
Title of doctoral dissertation: Uticaj heksoprenalina i nikorandila na kontraktilnu aktivnost i antioksidativni sistem izolovanog uterusa
Mentor: PhD, Slobodan Novaković
Date of obtaining PhD title:18.07.2018.

Candidate: Marijana Kovačević
Title of doctoral dissertation: Faktori rizika za nastanak i progresiju dijabetesne nefropatije
Mentor: PhD, Ljubica Đukanović
Date of obtaining PhD title: 01.10.2018.

Candidate: Mihael Stanojević
Title of doctoral dissertation: Ispitivanje vrijednosti retencije kod homologih i heterologih parova konus kruna na implantatima.
Mentor: PhD, Ivica Stančić
Date of obtaining PhD title: 12.10.2018.

Candidate: Dragana Puhalo Sladoje
Title of doctoral dissertation: Koncentracija regulatora apetita i adipocitokina u plazmi adolescenata sa gojaznošću i/ili metaboličkim sindromom
Mentor: PhD, Bojana Kisić
Date of obtaining PhD title: 02.11.2018.

Candidate: Biljana Milinković
Title of doctoral dissertation: Parametri magnetne rezonance koji najbolje determinišu stepen remodelovanja i disfunkcije desnog srca kod bolesnika operisanog od tetralogije Fallot.
Mentor: PhD, Ida Jovanović
Date of obtaining PhD title: 09.11.2018.

Candidate: Mihailo Vukmirović
Title of doctoral dissertation: Učestalost ventikularnih aritmija kod pacijenata sa dilatativnom neishemijskom i ishemijskom kardiomiopatijom
Mentor: PhD, Siniša Ristić
Date of obtaining PhD title: 21.12.2018.

Candidate: Alma Alihodžić Pašalić
Title of doctoral dissertation: Potencijalne prednosti torakoskopske pleurodeze u palijaciji malignih pleuralnih izliva
Mentor: PhD, Veljko Marić
Date of obtaining PhD title: 31.01.2019.

Candidate: Verica Prodanović
Title of doctoral dissertation: Prevalenca nijeme ishemije kao faktora rizika za iznenadnu srčanu smrt kod oboljelih od dijabetes melitusa
Mentor: PhD, Dragan Kovačević
Date of obtaining PhD title: 11.03.2019.

Candidate: Nada Avram
Title of doctoral dissertation: Povezanost lipidnog statusa dijabetesnom retinopatijom kod pacijenata sa dijabetesom tip 2
Mentor: PhD, Petar Aleksić
Date of obtaining PhD title: 24.04.2019.

Candidate: Kujundžić Bojan
Title of doctoral dissertation: Povezanost poliformizama u genima koji učestvuju u metabolizmu vitamina D sa rizikom za nastanak i kliničkim karakteristikama oralnog lihen planusa.
Mentor: PhD, Ružica Kozomara
Date of obtaining PhD title: 25.04.2019.

Candidate: Jelena Pavlović
Title of doctoral dissertation: Razvoj pouzdanog skrining sistema za procjenu nutritivnog statusa kod osoba starije životne dobi prilagođenog za rad u ambulanti porodične medicine
Mentor: PhD, Nedeljka Ivković
Date of obtaining PhD title: 28.05.2019.

Candidate: Vladimir Čančar
Title of doctoral dissertation: Komparativna analiza transvaginalnog, ultrazvučnog, histeroskopskog i histopatološkog nalaza endometrijuma kod postmenopauzalnih krvarenja
Mentor: PhD, Vladimir Bošković
Date of obtaining PhD title: 03.06.2019.

Candidate: Igor Radović
Title of doctoral dissertation: Ispitivanja biokompatibilnosti i bioinduktivnosti novosintetisanog endodontskog nanomaterijala na bazi kalcijum aluminata
Mentor: PhD, Slavoljub Živković
Date of obtaining PhD title: 08.07.2019.

Candidate: Sandra Joković
Title of doctoral dissertation: Povezanost zdravstvene pismenosti sa zdravstvenim stanjem korisnika primarne zaštite u Republici Srpskoj
Mentor: PhD, Biljana Mijović
Date of obtaining PhD title: 27.09.2019.

Candidate: Dragana Pavlović
Title of doctoral dissertation: Povezanost polimorfizama gena za glutation transferaze M1 i T1 sa rizikom za nastanak dijabetesne nefropatije.
Mentor: PhD, Ana Savić-Radojević
Date of obtaining PhD title: 18.11.2019.

Candidate: Siniša Šolaja
Title of doctoral dissertation: Prevalencija i faktori rizika za oštećenje sluha kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama
Mentor: PhD, Nenad Arsović
Date of obtaining PhD title: 24.12.2019.

Candidate: Milena Todorović
Title of doctoral dissertation: Učestalost gojaznosti i inzulinske rezistencije kod učenika završnih razreda srednjih škola
Mentor: PhD, Biljana Mijović
Date of obtaining PhD title: 16.01.2020.

Candidate: Bojan Joksimović
Title of doctoral dissertation: Fenotipske i funkionalne karakteristike humanih mijeloidnih supresorskih ćelija diferentovanih in vitro od monocita pod uticajem faktora stimulacije granulocitnih makrofagnih kolonija, interleukina 6 i prostaglandina E2
Mentor: dr Sergej Tomić
Date of obtaining PhD title: 26.06.2020.

Candidate: Jelena Vladičić Mašić
Title of doctoral dissertation: Imunohistohemijske i morfometrijske karakteristike ćelija eritrocitopoeze u jetri humanog embriona i fetusa
Mentor: PhD, Ivan Nikolić
Date of obtaining PhD title: 20.07.2020.

Candidate: Nataša Loga Andrijić
Title of doctoral dissertation: Značaj infalmatornih parametara, citokina, urične kiseline, albumina i bilirubina u kognitivnom oštećenju pacijenata sa akutnim ishemičnim moždanim udarom
Mentor: PhD, Novica Petrović
Date of obtaining PhD title: 29.10.2020.

Candidate: Brankica Davidović
Title of doctoral dissertation: Endodonstki status i ishod endodonstskog liječenja kod oboljelih od dijabetes melitusa tip 2 u zavisnosti od nivoa glikolisanog hemoglobina u serumu
Mentor: PhD, Nikola Stojanović
Date of obtaining PhD title: 27.11.2020.

Candidate: Radmila Balaban Đurević
Title of doctoral dissertation: Korelativna studija elemenata u gornjoj očnoj pukotini (fissura orbitalis superior)
Mentor: PhD, Maja Vulović, Univerzitet u Kragujevcu Fakultet medicinskoh nauka
Date of obtaining PhD title: 23.06.2021.

Candidate: Ganimeta Bakalović
Title of doctoral dissertation: Odnos poremećaja funkcije granulocita periferne krvi i kliničke slike djece oboljele od cistične fibroze
Mentor: PhD, Dejan Bokonjić
Date of obtaining PhD title: 21.04.2022.

Candidate: Miroslav Obrenović
Title of doctoral dissertation: Udruženost polimorfizama za gene Toll-like 3, toll-like 7 i Toll-like 9 receptora sa rizikom za nastanak i ishodom bolesti kod pacijenata sa oralnim skvamoznćelijskim karcinomom
Mentor: PhD, Nebojša Jović
Date of obtaining PhD title: 07.07.2022.

Candidate: Zorica Stojanović
Title of doctoral dissertation: Analiza distribucije okluzalnih opterećenja u modelima različito dizajniranih implantata primjenom metode konačnih elemenata
Mentor: PhD, Ljiljana Tihaček Šojić
Date of obtaining PhD title: 15.07.2022.

Candidate: Aleksandra Žuža
Title of doctoral dissertation: Sistem za irigaciju kanala korijena zuba sa negativnim apikalnim pritiskom: antibakterijski efekat i uticaj na postoperativni bol
Mentor: PhD, Mirjana Vujašković
Date of obtaining PhD title: 15.07.2022.

Candidate: Jelena Lečić
Title of doctoral dissertation: Uticaj gojaznosti na efikasnost liječenja oboljelih od hronične parodontopatije
Mentor: PhD, Smiljka Cicmil
Date of obtaining PhD title: 23.08.2022.

Candidate: Olivera Ljuboja
Title of doctoral dissertation: Procjena poremećaja funkcije neutralnih granulocita kod djece sa cističnom fibrozom
Mentor: PhD, Dejan Bokonjić
Date of obtaining PhD title: 01.09.2022.

Candidate: Ognjenka Janjić Pavlović
Title of doctoral dissertation: Mogućnost primjene koncepta uzajamno štićene okluzije u terapiji bezubih pacijenata konvencionalnim totalnim zubnim protezama
Mentor: PhD, Ivica Stančić
Date of obtaining PhD title: 02.09.2022.

Candidate: Rade Miletić
Title of doctoral dissertation: Ispitivanje kvaliteta života i ishoda hiruškog liječenja kod bolesnika sa masivnim ventralnim kilama
Mentor: PhD, Radmil Marić
Date of obtaining PhD title: 27.09.2022.

Candidate: Alen Pilav
Title of doctoral dissertation: Korelacija pojave metastaza u intratorakalnim limfnim čvorovima sa stepenom intratumorske ekspresije CD 34 i CD 105 kod nemikrostaničnog karcinoma pluća
Mentor: PhD, Radmil Marić
Date of obtaining PhD title: 28.09.2022.

Candidate: Olivera Govedarica
Title of doctoral dissertation: Ekspresija angiogenih faktora u gingivalnoj tečnosti kod oboljelih od hronične parodontopatije i dijabetesa melitus tip 2
Mentor: PhD, Saša Čakić
Date of obtaining PhD title: 28.09.2022.

Candidate: Miloš Vasiljević
Title of doctoral dissertation: „Imunomodulacijska svojstava prirodnih celuloznih nanokristala“
Mentor: PhD, Sergej Tomić
Date of obtaining PhD title: 30.08.2023.

Candidate: Radanović Marina
Title of doctoral dissertation: ” Fenotipske i funkcionalne karakteristike menzehimalnih stromalnih matičnih ćelija izolovanih iz zdravog i inflamiranog tkiva humane gingive ”
Mentor: PhD, Miodrag Čolić, akademik
Date of obtaining PhD title: 28.09.2023.

Candidate: Dabić Saša
Date of obtaining PhD title: “Hiruško liječenje periapeksnih lezija: antibakterijski efekat ozona i uticaj ekspresije gena na ishod liječenja”,
Mentor: PhD, Slavoljub Tomić
Date of obtaining PhD title: 22.12.2023.

Candidate: Desanka Trakilović
Title of doctoral dissertation: Pedagoško-didaktički principi nastave muzičke pismenosti u Republici Srpskoj
Mentor: PhD, Zorislava Vasiljević
Date of obtaining PhD title: 22.07.1999.

Candidate: Ivana Drobni
Title of doctoral dissertation: Koaptacija smerova postavki elementarne muzičke pismenosti u muzičkom obrazovanju
Mentor: PhD, Desanka Trakilović
Date of obtaining PhD title: 30.01.2006.

Candidate: Dragica Milinković
Title of doctoral dissertation: Geometrijsko modelovanje problemskih zadataka putem obrazovnog softvera
Mentor: PhD, Nenad Petrović
Date of obtaining PhD title: 28.12.2006.

Candidate: Dragana Radivojević
Title of doctoral dissertation: Individualizacija nastave poznavanja prirode primjenom obrazovnog softvera
Mentor: PhD, Milenko Ćurčić
Date of obtaining PhD title: 15.04.2016.

Candidate: Marija Aleksandrović
Title of doctoral dissertation: Kreativnost u umetničkom i dečijem stvaralaštvu
Mentor: PhD, Desanka Trakilović
Date of obtaining PhD title: 23.10.2017.

Candidate: Andrijana Mrkaić Ateljević
Title of doctoral dissertation: Uticaj standarda Evropske unije na konkurentnost i održivost razvoja turizma u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Goran Popović
Date of obtaining PhD title: 27.02.2020.

Candidate: Arsen Tešić
Title of doctoral dissertation: Modeliranje optimalne organizacije elektroprivrede Republike Srpske u uslovima tranzicije
Mentor: PhD, Nenad Lalić
Date of obtaining PhD title: 22.09.2020.

Candidate: Ivana Simijonović
Title of doctoral dissertation: Integrativni pristup realizaciji ekoloških sadržaja u nastavi prirode i društva
Mentor: PhD, Milenko Ćurčić
Date of obtaining PhD title: 11.09.2022.

Candidate: Milica Petrić
Title of doctoral dissertation: Ambijentalna nastava u funkciji unapređenja znanja učenika iz prirode i društva
Mentor: PhD, Milenko Ćurčić
Date of obtaining PhD title: 17.01.2022.

Candidate: Goran Aljetić
Title of doctoral dissertation: Procjena nastavnika osnovne škole o dometima i ograničenjima nastave (PPD) na daljinu za vrijeme pandemije Kovid-19
Mentor: PhD, Brane Mikanović
Date of obtaining PhD title: 16.03.2023.

Candidate: Milena Đurić
Title of doctoral dissertation: Uticaj Ca na mobilni Al u zemljištu, sintezu biomase i koncentraciju elemenata u pšenici
Mentor: PhD, Mitar Bašović
Date of obtaining PhD title: 16.03.1998.

Candidate: Đojo Arsenović
Title of doctoral dissertation: Međusobna konkurentnost porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Semberiji
Mentor: PhD, Branko Kostić
Date of obtaining PhD title: 09.10.2000.

Candidate: Vesna Milić
Title of doctoral dissertation: Istraživanje uticaja đubrenja, roka sadnje i sorti na produktivnost i kvalitet krompira
Mentor: PhD, Dušan Kovačević
Date of obtaining PhD title: 23.04.2004.

Candidate: Miloš Nožinić
Title of doctoral dissertation: Uticaj sorte, roka sjetve i lokaliteta na opsobine jarog ovsa (Avena sativa L.)
Mentor: PhD, Novo Pržulj
Date of obtaining PhD title: 27.11.2008.

Candidate: Tatjana Pandurević
Title of doctoral dissertation: Uticaj starosti na proizvodnost, kvalitet i hemijski sastav jaja lakog linijskog hibrida kokoši
Mentor: PhD, Sreten Mitrović
Date of obtaining PhD title: 25.08.2011.

Candidate: Aleksandra Govedarica-Lučić
Title of doctoral dissertation: Primjena agrotehničkih mjera u cilju zimske proizvodnje salate u plastenicima uz uštedu energije
Mentor: PhD, Mihal Đurovka
Date of obtaining PhD title: 12.07.2012.

Candidate: Miroslav Lalović
Title of doctoral dissertation: Proučavanje uticaja sistema držanja, rase i proizvodne faze na direktne pokazatelje dobrobiti mliječnih krava
Mentor: PhD, Marijana Vučinić
Date of obtaining PhD title: 22.07.2013.

Candidate: Dejana Tešanović
Title of doctoral dissertation: Entomofauna kruške sa posebnim osvrtom na bionomiju i suzbijanje najznačajnijih štetnih vrsta
Mentor: PhD, Radoslava Spasić
Date of obtaining PhD title: 29.01.2015.

Candidate: Vesna Tunguz
Title of doctoral dissertation: Uticaj rudnika i termoelektrane Gacko na oštećenja zemljišta istočne Hercegovine
Mentor: PhD, Ljiljana Nešić
Date of obtaining PhD title: 25.03.2015.

Candidate: Igor Đurđić
Title of doctoral dissertation: Kvalitativne i kvantitativne osobine odabranih genotipova jarog krmnog graška u zavisnosti od prihrane i agroekoloških uslova gajenja
Mentor: PhD, Vladeta Stevović
Date of obtaining PhD title: 17.07.2020.

Candidate: Mirjana Radović
Title of doctoral dissertation: Uticaj podloge na biološko – pomološke osobine i hemijski sastav ploda šljive (Prunus domestica L.)
Mentor: PhD, Dragan Milatović, Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu
Date of obtaining PhD title: 18.06.2021.

Candidate: Branka Govedarica
Title of doctoral dissertation: Uticaj interakcije genotip x spoljna sredina na agronomske osobine krompira (Solanum tuberosum L.)
Mentor: PhD, Novo Pržulj
Date of obtaining PhD title: 17.06.2022.

Candidate: Tanja Jakišić
Title of doctoral dissertation: Uticaj tipa i plodnosti zemljišta, u različitim agroekološkim uslovima, na produktivnost i kvalitet krompira
Mentor: PhD, Novo Pržulj
Date of obtaining PhD title: 30.09.2022.

Candidate: Mehira Perviz
Title of doctoral dissertation: Patogene, morfološke, odgajivačke i molekularne karakteristike izolata Alternaria spp, patogena mrkve
Mentor: PhD, Vojislav Trkulja
Date of obtaining PhD title: 23.02.2022.

Candidate: Borislav Petković
Title of doctoral dissertation: Efekat interakcije genotip x spoljna sredina na prinos i kvalitet biomase i sjemena crvene djeteline (Trifolium pratense L.)
Mentor: PhD, Novo Pržulj
Date of obtaining PhD title: 12.09.2022.

Candidate: Saša Lalić
Title of doctoral dissertation: Uticaj oplemenjivača zemljišta na bazi fidrofilnog superadsorbenta na prinos i nutritivnu brijednost krompira
Mentor: PhD, Vesna Milić
Date of obtaining PhD title: 17.03.2023.

Candidate: Ljubiša Pavlović
Title of doctoral dissertation: Naknada štete iz radnog odnosa
Mentor: PhD, Oliver Antić
Date of obtaining PhD title: 03.03.2012.

Candidate: Frane Šago
Title of doctoral dissertation: Socijalna teorija o pravu u djelu svetog Tome Akvinskog
Mentor: PhD, Predrag Dimitrijević
Date of obtaining PhD title: 07.07.2012.

Candidate: Biljana Vukoslavčević
Title of doctoral dissertation: Odstupanje od redovne primjene kolizionih normi
Mentor: PhD, Vladimir Čolović
Date of obtaining PhD title: 25.04.2013.

Candidate: Mladenka Govedarica
Title of doctoral dissertation: Maloljetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske
Mentor: Akademik Miodrag Simović
Date of obtaining PhD title: 25.04.2013.

Candidate: Bojana Vasiljević
Title of doctoral dissertation: Pravna regulativa poreskog sistema u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Božidar Raičević
Date of obtaining PhD title: 13.12.2013.

Candidate: Aleksandra Vuković
Title of doctoral dissertation: Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Jasminka Gradaščević – Sijerčić
Date of obtaining PhD title: 20.03.2015.

Candidate: Aleksandar Božić
Title of doctoral dissertation: Socijalno osiguranje u Republici Srpskoj – stvarnost i perspektive
Mentor: PhD, Jasminka Gradaščević – Sijerčić
Date of obtaining PhD title: 22.09.2015.

Candidate: Radislav Lale
Title of doctoral dissertation: Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u domaćem, uporednom i međunarodnom pravu
Mentor: PhD, Aleksandar Petrović
Date of obtaining PhD title: 04.03.2016.

Candidate: Dragoljub Reljić
Title of doctoral dissertation: Nasilje nad starijim licima u Bosni i Hercegovini
Mentor: PhD, Stanka Stjepanović
Date of obtaining PhD title: 06.09.2017.

Candidate: Melvedin Jašarević
Title of doctoral dissertation: Statusne promjene u reorganizaciji stečajnog dužnika
Mentor: PhD, Dijana Marković – Bajalović
Date of obtaining PhD title: 15.11.2019.

Candidate: Igor Petković
Title of doctoral dissertation: Poreska utaja ili prevara
Mentor: dr Ivanka Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci
Date of obtaining PhD title: 3.9.2021.

Candidate: Dragana Damjanović
Title of doctoral dissertation: Uobičajeno boravište u međunarodnom privatnom pravu
Mentor: PhD, Mirko Živković
Date of obtaining PhD title: 19.09.2022.

Candidate: Mirjana Pupić
Title of doctoral dissertation: Rimsko-pravna tradicija i kasnosrednjovjekovni dubrovački notarijat
Mentor: PhD, Nikola Mojović
Date of obtaining PhD title: 24.09.2022.

Candidate: Samardžić Predrag
Title of doctoral dissertation: Mesijansko-sotiriološki karakter Hristovog krštenja
Mentor: PhD, Mirko Tomasović
Date of obtaining PhD title: 22.12.2006.

Candidate: Marić Ružica
Title of doctoral dissertation: Život Crkve od 70 do 130 godine posle Hrista
Mentor: PhD, Mirko Tomasović
Date of obtaining PhD title: 19.05.2007.

Candidate: Panagopulos Aleksios
Title of doctoral dissertation: Eshatološke dimenzije pedagogije po Sv. Jovanu Zlatoustom
Mentor: PhD, mitropolit crnogorsko – primorski Amfilohije (Radović)
Date of obtaining PhD title: 23.11.2007.

Candidate: Đogo Darko
Title of doctoral dissertation: Hristološka eshatologija Rudolfa Butmana i Jirgena Maltmana –kritički osvrt iz perspektive pravoslavne teologije
Mentor: PhD, Zdravko Peno
Date of obtaining PhD title: 25.05.2010.

Candidate: Topalović Vladislav
Title of doctoral dissertation: Ispunjenje starozavjetnih proroštava u Jevanđelju po Mateju
Mentor: PhD, Mirko Tomasović
Date of obtaining PhD title: 26.05.2010.

Candidate: Petrović Dalibor
Title of doctoral dissertation: Uloga patrijarha Nikona u životu Ruske Crkve 17 veka
Mentor: PhD, Radomir Popović
Date of obtaining PhD title: 17.06.2010.

Candidate: Đurić Željko
Title of doctoral dissertation: Služba episkopa po kanonima pravoslavne Crkve
Mentor: PhD, Radomir Popović
Date of obtaining PhD title: 30.05.2011.

Candidate: Tupeša Nenad
Title of doctoral dissertation: Uticaj istočnih anafora na zapadne liturgije
Mentor: PhD, Mirko Tomasović
Date of obtaining PhD title: 07.11.2011.

Candidate: Šoljević Saša
Title of doctoral dissertation: Položaj Srpske pravoslavne crkve u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini između 1945. i 1975. godine
Mentor: PhD, Predrag Puzović
Date of obtaining PhD title: 24.02.2012.

Candidate: Živković Ivica
Title of doctoral dissertation: Položaj i pravo deteta u predanju Crkve i u istoriji zapadnog društva
Mentor: PhD, Boris Brajović
Date of obtaining PhD title: 24.02.2012.

Candidate: Marojević Nikola
Title of doctoral dissertation: Antropologija F.M. Dostojevskog
Mentor: PhD, Boris Brajović
Date of obtaining PhD title: 11.06.2012.

Candidate: Denda Savo
Title of doctoral dissertation: Tajna oboženja u bogoslovlju i pastirskom služenju starca Sofronija
Mentor: PhD, Ljubivoje Stojanović
Date of obtaining PhD title: 25.09.2012.

Candidate: Dimitrijević Boban
Title of doctoral dissertation: Učenje o papskom primatu u istoriji Crkve i mogućnosti njegovog poimanja danas
Mentor: PhD, Predrag Puzović
Date of obtaining PhD title: 20.02.2013.

Candidate: Stupar Vladimir
Title of doctoral dissertation: Vaspitni i obrazovni značaj službi u Srbljaku
Mentor: PhD, Ljubivoje Stojanović
Date of obtaining PhD title: 17.06.2013.

Candidate: Kondić Pavle
Title of doctoral dissertation: Mitropolija Crnogorsko-primorska u drugoj polovini XIX vijeka i početkom XX vijeka (1851-1920)
Mentor: PhD, Predrag Puzović
Date of obtaining PhD title: 25.09.2014.

Candidate: Jelisavčić Zoran
Title of doctoral dissertation: Bogoslovlje i metodika bogoslovlja Dijadoha Fotičkog
Mentor: PhD, Boris Brajović
Date of obtaining PhD title: 11.06.2016.

Candidate: Milin Savo
Title of doctoral dissertation: Eshatologija kao osnova propovjedi Gospoda Isusa Hrista
Mentor: PhD, Ljubivoje Stojanović
Date of obtaining PhD title: 03.10.2016.

Candidate: Grujić Dragan
Title of doctoral dissertation: Mogućnost primjene socijalnog učenja crkve u savremenom društvu
Mentor: PhD, Ljubivoje Stojanović
Date of obtaining PhD title: 03.04.2017.

Candidate: Stefanović Justin
Title of doctoral dissertation: Mogućnost primene pokajne prakse rane crkve u savremenom dobu
Mentor: PhD, Ljubivoje Stojanović
Date of obtaining PhD title: 23.11.2017.

Candidate: Pajkanović Zoran
Title of doctoral dissertation: Sveti Filaret (Drozdov) kao egzegeza
Mentor: PhD, Mirko Tomasović
Date of obtaining PhD title: 03.12.2018.

Candidate: Mile Milekić
Title of doctoral dissertation: Istraživanja performansi integrisanog menadžment sistema u socio-tehničkim sistemima na primjeru željeznica
Mentor: PhD, Miroslav Bobrek
Date of obtaining PhD title: 05.09.2009.

Candidate: Borislav Gojković
Title of doctoral dissertation: Izbor strategije upravljanja saobraćajnim sredstvima na željeznicama na kraju životnog vijeka
Mentor: PhD, Perica Gojković
Date of obtaining PhD title: 05.09.2009.

Candidate: Zdravko Nunić
Title of doctoral dissertation: Interakcija faktora otkaza motornih vozila i saobraćajnih nezgoda
Mentor: PhD, Perica Gojković
Date of obtaining PhD title: 16.01.2012.

Candidate: Mesud Ajanović
Title of doctoral dissertation: Razvoj modela za ocjenu kvaliteta usluge servisa za motorna vozila
Mentor: PhD, Perica Gojković
Date of obtaining PhD title: 16.01.2012.

Candidate: Marko Subotić
Title of doctoral dissertation: Ekvivalenti teretnih vozila u modelima analize kapaciteta i nivoa usluge dvotračnih puteva
Mentor: PhD, Vladan Tubić
Date of obtaining PhD title: 24.06.2013.

Candidate: Radovan Višković
Title of doctoral dissertation: Interakcija primjene savremenih tehnologija transporta i optimizacije troškova
Mentor: PhD, Perica Gojković
Date of obtaining PhD title: 01.07.2015.

Candidate: Đorđe Popović
Title of doctoral dissertation: Model za unapređenje kvaliteta transportne usluge u Poštama Srpske
Mentor: PhD, Dejan Marković
Date of obtaining PhD title: 20.11.2015.

Candidate: Aleksandar Stjepanović
Title of doctoral dissertation: Multimedijalne aplikacije sa multimodalnim interakcijama inteligentnih transportnih sistema i prostorne informacione infrastrukture
Mentor: PhD, Milorad Banjanin
Date of obtaining PhD title: 23.12.2015.

Candidate: Nermin Čabrić
Title of doctoral dissertation: Modeliranje bezbjednosti intermodalnog transporta metodom Petrijevih mreža
Mentor: PhD, Slobodan Zečević
Date of obtaining PhD title: 19.05.2017.

Candidate: Boško Đukić
Title of doctoral dissertation: Istraživanje efikasnosti kočnog sistema protiv blokiranja točkova pri procesu kočenja vozila
Mentor: PhD, Perica Gojković
Date of obtaining PhD title: 19.07.2017.

Candidate: Zoran Ristikić
Title of doctoral dissertation: Prilog istraživanju uticaja pritiska u pneumaticima na koeficijent otpora kotrljanja kod privrednih vozila
Mentor: PhD, Mesud Ajanović
Date of obtaining PhD title: 24.06.2019.

Candidate: Stojčić Mirko
Title of doctoral dissertation: Adaptivni modeli entropijskog kodovanja komunikacije virtuelnih i fiičkih senzora za predikciju saobraćaja u mrežama
Mentor: PhD, Dejan Drajić
Date of obtaining PhD title: 24.8.2021.

Candidate: Goran Kuzmić
Title of doctoral dissertation: Distribuirani informaciono komunikacioni sistem inteligentnog transportnog sistema za upravljanje putnom infrastrukturom
Mentor: PhD, Dušanka Bundalo
Date of obtaining PhD title: 18.07.2022.

Candidate: Dunja Radović Stojčić
Title of doctoral dissertation: Uticaj vozača početnika na uslove odvijanja saobraćaja prioritetnih raskrsnica
Mentor: PhD, Vuk Bogdanović
Date of obtaining PhD title: 15.06.2023.

Candidate: Dragica Lazić
Title of doctoral dissertation: Uticaj dodatka kreča na luženje boksita
Mentor: PhD, Živan Živković
Date of obtaining PhD title: 28.11.1997.

Candidate: Desimir Petković
Title of doctoral dissertation: Termodinamička i kinetička ispitivanja u procesu oksidacije u sistemu Fe-Zn-S-O2
Mentor: PhD, Živan Živković
Date of obtaining PhD title: 24.06.1998.

Candidate: Milovan Jotanović
Title of doctoral dissertation: Matematičko modeliranje apsorpciono-desorpcionih procesa
Mentor: PhD, Slobodan Arsić
Date of obtaining PhD title: 29.09.1999.

Candidate: Miladin Gligorić
Title of doctoral dissertation: Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika aluminijum hidroksida na kvalitet kalcinirane glinice
Mentor: PhD, Živan Živković
Date of obtaining PhD title: 08.10.1999.

Candidate: Milomir Stojnić
Title of doctoral dissertation: Optimizacija parametara rada vibracionog sita u funkciji efikasnosti prosejavanja kompleksnih đubriva
Mentor: PhD, Radmila S. Jovanović
Date of obtaining PhD title: 29.10.1999.

Candidate: Nako Georgijev
Title of doctoral dissertation: Uticaj sastava mešavina celuloza na svojstva i parametre formiranja viskoznog tehničkog filamenta
Mentor: PhD, Radmila S. Jovanović
Date of obtaining PhD title: 07.09.2001.

Candidate: Vojislav Aleksić
Title of doctoral dissertation: Izučavanje osobina mikroskristalne celuloze dobijene iz efluenata pri preradi celuloze viskoznim postupkom
Mentor: Dr Radmila S. Jovanović
Date of obtaining PhD title: 26.04.2002.

Candidate: Goran Jakšić
Title of doctoral dissertation: Uticaj stepena aromatičnosti hidrokrekovanih baznih ulja na njihovu oksidacionu stabilnost
Mentor: PhD, Slobodan Arsić
Date of obtaining PhD title: 24.09.2004.

Candidate: Nikola Jović
Title of doctoral dissertation: Kompleksna valorizacija jalovine rudnika azbesta Petrovo, Ozren
Mentor: PhD, Jovan Đuković
Date of obtaining PhD title: 05.09.2005.

Candidate: Smiljka Milisavljević
Title of doctoral dissertation: Elektrohemijsko halogenovanje steroida
Mentor: PhD, Rastko Vukićević
Date of obtaining PhD title: 06.09.2005.

Candidate: Miladin Drobnjak
Title of doctoral dissertation: Istraživanje mogućih interakcija komponenata u oligomineralnim hidrotermalnim i izvorskim vodama u procesu flaširanja i kasnijoj upotrebi
Mentor: PhD, Miladin Gligorić
Date of obtaining PhD title: 16.11.2006.

Candidate: Milorad Tomić
Title of doctoral dissertation: Uticaj režima elektrolize na dobijanje prahova metala
Mentor: PhD, Miomir Pavlović
Date of obtaining PhD title: 09.03.2007.

Candidate: Goran Tadić
Title of doctoral dissertation: Proučavanje uticaja neidealnog toka faza na efikasnost operacije ekstrakcije
Mentor: PhD, Aleksandar Tolić
Date of obtaining PhD title: 09.03.2007.

Candidate: Vladan Mićić
Title of doctoral dissertation: Ekstrakcija žalfije (Salvia officinalis L) superkritičnim ugljen dioksidom
Mentor: PhD, Žika Lepojević
Date of obtaining PhD title: 16.12.2008.

Candidate: Božidarka Arsenović
Title of doctoral dissertation: Neka pitanja morfologije i strukture elektrohemijski istaloženih prevlaka metala
Mentor: PhD, Miomir Pavlović
Date of obtaining PhD title: 26.12.2008.

Candidate: Milenko Savić
Title of doctoral dissertation: Režim i bilans površinskih i podzemnih voda sa aspekta njihovog kvaliteta, korišćenja i upravljanja riječnim slivom Save
Mentor: PhD, Vaso Novaković
Date of obtaining PhD title: 12.06.2009.

Candidate: Milka Stijepić
Title of doctoral dissertation: Optimizacija dodatka inulina i koncentrata proteina surutke u proizvodnji tradicionalnog i probiotičkog jogurta
Mentor: PhD, Spasenija Milanović
Date of obtaining PhD title: 16.03.2011.

Candidate: Zoranka Malešević
Title of doctoral dissertation: Istraživanje interakcija sumporovodonika sa prisutnim komponentama u vodama i pojedinim adsorpcionim sredstvima
Mentor: PhD, Miladin Gligorić
Date of obtaining PhD title: 24.03.2011.

Candidate: Radenko Smiljanić
Title of doctoral dissertation: Kvalitet i struktura kristala aluminijum -hidroksida i glinice u zavisnosti od od tehnoloških parametara razlaganja aluminatnih rastvora
Mentor: PhD, Dragica Lazić
Date of obtaining PhD title: 20.07.2012.

Candidate: Bosiljka Stojanović
Title of doctoral dissertation: Istraživanje stepena disperzije sumpora i njegovih jedinjenja sjeveroistočnog prostora Republike Srpske i uticaj na životnu sredinu
Mentor: PhD, Jovan Đuković
Date of obtaining PhD title: 27.06.2014.

Candidate: Milenko Smiljanić
Title of doctoral dissertation: Promjena proteinskih profila tokom zrenja bijelih sireva u salamuri pripremljenih od kozjeg i kravljeg mlijeka
Mentor: PhD, Miroljub Barać
Date of obtaining PhD title: 16.06.2015.

Candidate: Dragan Vujadinović
Title of doctoral dissertation: Uticaj dodatka prirodnog porijekla na kvalitet i bezbijednost kobasica izrađenih prema načelima organske proizvodnje
Mentor: PhD, Radoslav Grujić
Date of obtaining PhD title: 16.06.2015.

Candidate: Zoran Đerić
Title of doctoral dissertation: Regulatorna procjena funkcionisanja i mogući razlozi zastoja u u provođenju HACCP sistema u prehrambenoj industriji
Mentor: PhD, Radoslav Grujić
Date of obtaining PhD title: 09.07.2015.

Candidate: Dragana Kešelj
Title of doctoral dissertation: Modelovanje morfoloških karakteristika mikroporoznih čestica NAY elektrolita tokom hidrotermalne sinteze
Mentor: PhD, Dragica Lazić
Date of obtaining PhD title: 24.05.2016.

Candidate: Ranko Grujić
Title of doctoral dissertation: Analiza tansporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava
Mentor: PhD, Božo Dalmacija
Date of obtaining PhD title: 16.03.2016.

Candidate: Nadira Bušatlić
Title of doctoral dissertation: Uticaj dodatka meta-kaolina na pripremu i osobine fosfatno vezanih vatrostalnih materijala
Mentor: PhD, Mitar Perušić
Date of obtaining PhD title: 27.04.2016.

Candidate: Aleksandar Došić
Title of doctoral dissertation: Primjena organskih imobilizacionih agenasa u remedijaciji otpadnog mulja
Mentor: PhD, Miladin Gligorić
Date of obtaining PhD title: 01.07.2016.

Candidate: Zoran Bjelović
Title of doctoral dissertation: Strukturiranje poliuretanskih materijala na osnovu ricinusovog ulja kao polione komponente
Mentor: PhD, Vojislav Aleksić
Date of obtaining PhD title: 08.07.2016.

Candidate: Danica Savanović
Title of doctoral dissertation: Uticaj uslova smrzavanja na promjene i ponašanje proteina u prehrambenim proizvodima
Mentor: PhD, Radoslav Grujić
Date of obtaining PhD title: 10.03.2017.

Candidate: Neda-Tešan Tomić
Title of doctoral dissertation: Istraživanje uticaja uništavanja municije i minsko-eksplozivnih sredstava na prisustvo i mobilnost teških metala u zemljištu
Mentor: PhD, Slavko Smiljanić
Date of obtaining PhD title: 24.12.2019.

Candidate: Džemila Agić
Title of doctoral dissertation: Modeliranje parametara kvaliteta vazduha urbanog područja korištenjem metoda vještačke inteligencije
Mentor: PhD, Halid Makić
Date of obtaining PhD title: 28.02.2020.

Candidate: Džemila Agić
Title of doctoral dissertation: Modeliranje parametara kvaliteta vazduha urbanog područja korištenjem metoda vještačke inteligencije
Mentor: PhD, Halid Makić
Date of obtaining PhD title: 28.02.2020.

Candidate: Nemanja Tošković
Title of doctoral dissertation: Eksperimentalno određivanje,termodinamičko modelovanje i karakterizacija legura trojnih Ge-Sn-X (X=Ag.In) sistema
Mentor: PhD, Duško Minić
Date of obtaining PhD title: 26.06.2020.

Candidate: Sebila Hodžić Rekanović
Title of doctoral dissertation: Uticaj režima toplotne obrade i dimljenja na karakteristike kvaliteta i bezbjednost proizvoda od mesa ovaca i peradi
Mentor: PhD, Radoslav Grujić
Date of obtaining PhD title: 19.10.2020.

Candidate: Gojković Vesna
Title of doctoral dissertation: Analiza proteina glutena nosilaca alergijskih reakcija u hrani
Mentor: PhD, Željka Marjanović Balaban
Date of obtaining PhD title: 23.10.2020.