National projects

National projects

Projects of the Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society

The Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society annually announces competitions for co-financing scientific research projects in the field of basic, applied and development research. Project proposals can be nominated by scientific research organizations, ie higher education institutions, the Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska, scientific research and research and development institutes and research centers. Proposal applications are submitted for one-year surveys.

Overview of co-financed projects by faculties of the University of East Sarajevo in the period 2009-2019.

2018.
Project title: Teorijska i eksperimentalna analiza efikasnosti gromobranskih hvataljki sa ranim startovanjem
Coordionator: doc. dr Mladen Banjanin
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-129/18

2014.
Project title: Razvoj uređaja energetske elektronike za povećanje energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u građevinarstvu
Coordionator: prof. dr Milomir Šoja
Number of team members: 6
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-94/14

2012.
Project title: Razvoj višenamjenskog DC-DX pretvarača sa digitalnim upravljanjem kao punjača akumulatorskih baterija kod PV sistema napajanja
Coordionator: doc. dr Milomir Šoja
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-166/12

Project title: Razvoj i primjena mikroinvertora u fotonaponskim sistemima
Coordionator: prof. dr Milan Radmanović
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-160/12

Project title: Realizacija MRRT algoritma i optimalnog pretvarača energetske elektronike u fotonaponskom sistemu napajanja
Coordionator: doc. dr Slobodan Lubura
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-159/12

Project title: Ušteda i poboljšanje kvaliteta električne energije u sistemu javne rasvjete primjenom savremenih tehnologija
Coordionator: doc. dr Petar Matić
Number of team members: 3
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-158/12

2010.
Project title: Razvoj novih senzora i senzornog čvora za određivanje komponenti značajnih u životnoj sredini (H2O2, nitriti i nitrati u prehrambenim proizvodima, parametri kvaliteta vode)
Coordionator: prof. dr Goran Stojanović
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-254/10

Project title: Procjena individualne izloženosti radifrekventnim emisijama baznih stanica mobilne telefonije u urbanom (naseljenom) području
Coordionator: prof. dr Božidar Krstajić
Number of team members: 8
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-87/10

Project title: Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na visokoškolskim ustanovama
Coordionator: prof. dr Milena Stanković
Number of team members: 8
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-65/10

Project title: Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija u sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama Koordinator projekta: prof. dr Dragan Janković
Number of team members: 10
Number of young researchers: 8
Contract number: 19/6-020/961-107/10

Project title: Estimacija energetske efikasnosti hibridnog sistema napajanja
Coordionator: doc. dr Slobodan Lubura
Number of team members: 3
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-56/10

2009.
Project title: Modeliranje komponenti hibridnih sistema napajanja
Coordionator: doc. dr Slobodan Lubura
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 06/0-020/961-81/09

Project title: Razvoj MPPT pretvarača za primjenu u solarnim sistemima napajanja
Coordionator: doc. dr Milomir Šoja
Number of team members: 7
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-147/09

Project title: Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama
Coordionator: prof. dr Dragan Janković
Number of team members: 9
Number of young researchers: 7
Contract number: 06/0-020/961-207/09

2014.
Project title: Model upravljanja ljudskim resursima sa ciljem rješavanja problema strukturalne nezaposlenosti Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Miladin Jovičić
Number of team members: 3
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-153/14

2012.
Project title: Upravljanje ljudskim resursima u turističkim preduzećima Republike Srpske
Coordionator: doc. dr Nenad Lalić
Number of team members: 3
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-154/12

Project title: Uticaj demografske tranzicije na penzioni sistem i tržište rada Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Stevo Pašalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-156/12

2010.
Project title: Stanovništvo Republike Srpske u fokusu tržišta rada
Coordionator: doc. dr Miladin Jovičić
Number of team members: 10
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-52/10

Project title: Primjena geografskih informacionih sistema u planiranju i upravljanju održivim razvojem turizma u turističkim destinacijama Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Srđan Damjanović
Number of team members: 2
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-249/10

2009.
Project title: Strategija regionalnog privrednog razvoja Republike Srpske- na primjeru Semberije i Donjeg Podrinja
Coordionator: prof. dr Stevo Pašalić, prof. dr Dragutin Mirović
Number of team members: 8
Number of young researchers:
Contract number: 91-02/2010

2018.
Project title: Digitalizacija muzejske građe Muzeja Hercegovine Trebinje
Coordionator: doc. dr Danijel Mijić
Number of team members: 13
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-148/18

Project title: Izrada žljeba zavojnih burgija kombinacijom postupka valjanja i brušenja – I faza
Coordionator: prof. dr Obrad Spaić
Number of team members: 16
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/968-8/18

2014.
Project title: Primjena dinamičkog softvera Cinderella u naučno-tehničkim istraživanjima, matematici i obrazovanju
Coordionator: prof. dr Dušan Jokanović
Number of team members: 11
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-120/14

2012.
Project title: Razvoj CAD sistema za projektovanje alata za izradu žljeba zavojnih burgija
Coordionator: prof. dr Rade Ivanković
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-171/12

Project title: Modeliranje stanja alata (zavojnih burgija) primjenom vještačke inteligencije
Coordionator: doc. dr Obrad Spaić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-172/12

2010.
Project title: Efikasnost obrade teškoobradljivih materijala (kaljenih čelika) alatima od brzoreznog čelika proizvedenog metalurgijom praha
Coordionator: prof. dr Zdravko Krivokapić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-282/10

2019.
Project title: Kvalitet savremenog života kao determinanta mentalnog zdravlja studenata u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Biljana Milošević Šošo
Number of team members: 7
Number of young researchers: 3
Contract number: 19.032/961-164/19

Project title: Društvo znanja i proces transformacije filozofskih, društveno-humanističkih nauka u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Vladimir Milisavljević
Number of team members: 10
Number of young researchers: 1
Contract number: 19.032/961-165/19

Project title: Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Miloš Kovačević
Number of team members: 15
Number of young researchers: 2
Contract number: 19.0332/961-158/19

Project title: Naučni potencijali anotiranih učeničkih korpusa u primijenjenoj lingvistici
Coordionator: prof. dr Jelena Marković
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19.032/961-135/19

Project title: Genocid nad Srbima u Srebrenici u Drugom svjetskom ratu
Coordionator: doc. dr Dejana Vasin
Number of team members: 7
Number of young researchers:1
Contract number: 19.032/961-143/19

2018.
Project title: Inverzni spektralni problemi za diferencijalne operatere koji nelinearno zavise od spektralnog parametra
Coordionator: doc. dr Vladimir Vladičić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020-961-125/18

Project title: Uticaj kulturnog identiteta mladih kao determinante kulturnih konflikata na društvenu perspektivu Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Biljana Milošević Šošo
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020-961-121/18

Project title: Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Miloš Kovačević
Number of team members: 15
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-13/18

Project title: Frazeološka kompetencija srpskih govornika engleskog jezika kroz prizmu kontrastivne analize međujezika
Coordionator: prof. dr Jelena Marković
Number of team members: 9
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-46/18

Project title: Mjesto i uloga filozofskih fakulteta u reformisanom savremenom univerzitetu Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Vladimir Milosavljević
Number of team members: 9
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020-961-122/18

Project title: Socijalne i kulturne determinante budućeg bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Biserka Košarac
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-123/18

2015.
Project title: Savremeni problemi istraživanja i učenja matematičke analize
Coordionator: prof. dr Nebojša Elez
Number of team members: 6
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-84/15

Project title: Spektar diferencijalnih operatora
Coordionator: doc. dr Vladimir Vladičić
Number of team members: 6
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-97/15

Project title: Inverzni spektralni problemi
Coordionator: prof. dr Milenko Pikula
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-115/15

2014.
Project title: Kontinuitet trajanja srpskog naroda zapadno od Drine-istorijske osnove nastanka Republike Srpske
Coordionator: doc. dr Draga Mastilović
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020-961-154/14

Project title: Strategija učenja stranog jezika
Coordionator: prof. dr Biljana Sladoje Bošnjak
Number of team members: 6
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-195/14

Project title: Korpus savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Coordionator: doc. dr Olja Jojić
Number of team members: 6
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-193/14

2012.
Project title: Ratna publicistika Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Saša Knežević
Number of team members: 6
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-78/12

Project title: Inverzni problemi graničnih zadataka sa otklonjenim argumentima
Coordionator: prof. dr Milenko Pikula
Number of team members: 8
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-82/12

Project title: Interaktivno elektronsko učenje matematike u Republici Srpskoj Koordinator projekta: prof. dr Milenko Pikula
Number of team members: 3
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-166-1/12

Project title: Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Repblike Srpske
Coordionator: prof. dr Miloš Kovačević
Number of team members: 16
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-165-3/11, 19/6-020/961-165-2/11, 19/6-020/961-165-1/11

2010.
Project title: Razvoj strategije učenja kod učenika osnovne škole
Coordionator: doc. dr Biljana Sladoje-Bošnjak
Number of team members: 7
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-271/10

Project title: Jezik proze Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Miloš Kovačević
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-269/10

Project title: Društvena istorija Bosne i Hercegovine
Coordionator: akademik Đuro Tošić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-255/10

Project title: Jezička kultura u jeziku medija
Coordionator: prof. dr Milanka Babić
Number of team members: 6
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-270/10

Project title: Ratna poezija Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Branko Letić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-276/10

Project title: Istorijski razvoj profesionalnog pozorišta na teritoriji RS (Narodno pozorište u Banjoj Luci), 1940- 1945.
Coordionator: doc. dr Branko Brđanin
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-256/10

Project title: Multiagentna komunikacija u transferu matematičkih i informatičkih znanja
Coordionator: prof. dr Milorad Banjanin
Number of team members: 9
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-272/10

Project title: Savremeni problemi funkcionalne analize i matematičkog učenja
Coordionator: prof. dr Milenko Pikula
Number of team members: 9
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-275/10

Project title: Istorija i knjsiževnost Srba u Bosni i Hercegovni – usmena tradicija
Coordionator: doc. dr Saša Knežević
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-266/10

Project title: Srpska lirika 20. vijeka u komparativnom kontekstu
Coordionator: prof. dr Jovan Delić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-273/10

Project title: Guslarske pjesme iz kolekcije Fridriha Salomo Krausa
Coordionator: prof. dr Miroljub Joković
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-185/10

Project title: Upravljanje razvojem nadarenih mladih informatičara u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Vidan Govedarica
Number of team members: 8
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-258/10

Project title: Ilustrovani katalog rukopisne kulturne baštine stare crkve u Sarajevu
Coordionator: prof. dr Dragan Barać
Number of team members: 7
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-277/10

2009.
Project title: Savremeni problemi funkcionalne analize matematičkog učenja
Coordionator: prof. dr Milenko Pikula
Number of team members: 8
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-201/09

Project title: Porodica kao faktor razvoja Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Rajko Kuljić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-200/09

Project title: Istorija i usmena književnost u Bosni i Hercegovini
Coordionator: doc. dr Saša Knežević
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-214/09

Project title: Jezička kultura u jeziku medija
Coordionator: doc. dr Milanka Babić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-224/09

Project title: Ratni roman Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Branko Letić
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-211/09

Project title: Jezik ratne proze i poezije Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Miloš Kovačević
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-202/09

Project title: Istorijski razvoj profesionalnog pozorišta na teritoriji današnje RS
Coordionator: doc. dr Branko Brđanin
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-199/09

Project title: Istraživanje na savremene teme u matematici
Coordionator: prof. dr Milorad R. Stevanović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-203/09

Project title: Upravljanje razvojem nadarenih mladih matematičara u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Vidan Govedarica
Number of team members: 8
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-228/09

Project title: Interoperabilnost informaciono-komunikacione i prostorne informacione infrastrukture za upravljanje resursima pitke vode u ruralnim područjima
Coordionator: prof. dr Milorad Banjanin
Number of team members: 9
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-227/09

Project title: Stavovi nastavnika i studenata kao faktor upravljanja kvalitetom nastave na univerzitetima Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Ratko Dunđerović, prof. dr Dragoljub Krneta
Number of team members: 6
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-223/09

2018.
Project title: Optimizacija vibrodijagnostičkih metoda i razvoj adaptivnog dijagnostičkog sistema rotacionih mašina
Coordionator: prof. dr Ranko Antunović
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19-6-020/961-150/18

2010.
Project title: Razvoj i primjena ekspertnih sistema u tehničkoj dijagnostici
Coordionator: doc. dr Ranko Antunović
Number of team members: 7
Number of young researchers: 3
Contract number:

2019.
Project title: Procjena i povezanost promjenljivih faktora rizika i polimorfizama TP53, APC i KRAS gena za nastanak kolorektalnog karcinoma
Coordionator: doc. dr Nenad Lalović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 4
Contract number: 19.032/961-60/19

Project title: Uticaj gojaznosti na efikasnost liječenja oboljelih od hronične parodontopatije
Coordionator: prof. dr Smiljka Cicmil
Number of team members: 11
Number of young researchers: 3
Contract number: 19.032/961-55/19

Project title: Povezanost lipidnog statusa i polimorfizma APOE gena sa dijabetesnom retinopatijom kod pacijenata sa dijabetesom tip 2
Coordionator: prof. dr Biljana Mijović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 1
Contract number: 19.032/961-66/19

Project title: Prognostički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora, ekspresije markera karcinomskih stem ćelija, adhezivnih molekula i epidermalnih faktora rasta u karcinomu želuca
Coordionator: doc. dr Mirjana Ćuk
Number of team members: 7
Number of young researchers: 3
Contract number: 19.032/961-59/19

Project title: Prevalencija i faktori rizika za oštećenje sluha kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama
Coordionator: prof. dr Siniša Ristić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19.032/961-56/19

Project title: Fenotipska i genotipska detekcija rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija izolovanih iz urina bolnički i vanbolnički liječenih pacijenata
Coordionator: doc. dr Nikolina Elez Burnjaković
Number of team members: 8
Number of young researchers: 2
Contract number: 19.032/961-57/19

2018.
Project title: Povezanost polimorfizma gena za glutation transferaze M1 i T1 sa rizikom za nastanak dijabetesne nefropatije
Coordionator: prof. dr Siniša Ristić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-111/18

Project title: Razvoj instrumenta za skrining nutritivnog statusa i procjena malnutricije kod osoba starije životne dobi
Coordionator: prof. dr Nedeljka Ivković
Number of team members: 12
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-113/18

Project title: Novi irigacioni sistemi u endodontskoj terapiji: antibakterijski efekat, uticaj na postoperativni bol i faktore rasta korjenskog dentina
Coordionator: doc. dr Jelena Krunić
Number of team members: 15
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-127/18

Project title: Razvoj in vitro modela humanih mijeloidnih supersortskih ćelija, kao platforme za ispitivanje novih imunoterapijskih pristupa u liječenju malignih tumora (MDSCThere)
Coordionator: Akademik Miodrag Čolić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-131/18

Project title: Poremećaj funkcije ekstracelularnih mreža neutrofilnih granulocita kod djece sa cističnom fibrozom
Coordionator: prof. dr Dejan Bokonjić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-133/18

Project title: Regulacija kontraktilnosti i redoks homeostaze humanih umbilikalnih krvnih sudova heksoprenalinom, magnezijum sulfatom i pinacidilom
Coordionator: prof. dr Slobodan Milovanović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-132/18

Project title: Povezanost serumskih i fecesinih vrijednosti citokina IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, IL-21, IL-22, IFN-y i TNF-a sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa kolorektalnim karcinomom
Coordionator: prof. dr Veljko Marić
Number of team members: 17
Number of young researchers: 7
Contract number: 19/6-020/961-119/18

Project title: Imunološki parametri reakcije na ugljenu prašinu i prevalenca pneumokonoze kod radnika u rudnicima uglja i termoelektranama Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Biljana Mijović
Number of team members: 12
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-127/18

Project title: Uticaj primjene statina na morfologiju, aktivnost antioksidativnih enzima i ekspresiju endotelne lipaze u karotidnom plaku
Coordionator: prof. dr Radmil Marić
Number of team members: 8
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-112/18

Project title: Ispitivanje farmakološkog potencijala biljke vrijesak
Coordionator: prof. dr Milan Kulić
Number of team members: 14
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-128/18

Project title: Genska modulacija orofacijalnog bola: eksperimentalni, hronični i postoperativni model
Coordionator: prof. dr Nikola Stojanović
Number of team members: 13
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-134/18

2015.
Project title: Specifičnost veze dentalnih keramika i kompozitnih cementa
Coordionator: prof. dr Nedeljka Ivković
Number of team members: 13
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-94/15

Project title: Hronična inflamacija kod oboljelih od parodontopatije kao faktor rizika za nastanak aterosklerotskih kardiovaskularnih oboljenja
Coordionator: doc. dr Smiljka Cicmil
Number of team members: 14
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-82/15

Project title: Značaj molekularno-bioloških metoda i u praćenju hepatitisa C virusne infekcije kod pacijenata na hemodijalizi
Coordionator: prof. dr Milan Kulić
Number of team members: 11
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-93/15

Project title: Prevencija sekundarnih posljedica poremećaja sluha, govora i jezika kod djece u istočnom dijelu Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Maja Račić
Number of team members: 16
Number of young researchers: 8
Contract number: 19/6-020/961-114/15

2014.
Project title: Značaj antioksidativnog sistema u mehanizmu relaksantnog efekta heksoprenalina i nikorandila na različite tipove izolovanog uterusa
Coordionator: prof. dr Slobodan Milovanović
Number of team members: 6
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-21/14

Project title: Značaj molekularne biologije u dijagnostici i terapiji tumora pluća Coordionator: prof. dr Milan Kulić
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-123/14

Project title: Efekti kombinovane primjene faktora rasta i keramičkih implatata u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma
Coordionator: doc. dr Smiljka Cicmil
Number of team members: 12
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-188/14

2012.
Project title: Ozon u restaurativnoj i endodontskoj stomatološkoj terapiji: antibakterijski efekat i uticaj na VEGF u zubnoj pulpi
Coordionator: doc. dr Nikola Stojanović
Number of team members: 12
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-174/12

Project title: Povezanost temporomandibularnih disfunkcija sa genetskim polimorfizmima: individualne varijacije u sklonosti ka nastanku oboljenja, prisustvu bola, razvoju hroničnog bola i terapeutskom efektu ibuprofena
Coordionator: doc. dr Dejan Bokonjić
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-175/12

Project title: Ispitivanje vrijednosti retencije na konus krunama kod homolognih heterolognih parova
Coordionator: prof. dr Ivica Stančić, doc. dr Nedeljka Ivković
Number of team members: 10
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-203/12

2011.
Project title: Uloga različitih TLR-LIGANDA na antifugalnu aktivnost granulocita kod djece koja boluju od cistične fibroze
Coordionator: prof. dr Miodrag Čolić
Number of team members: 6
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-223/11

2010.
Project title: Procena biomarkera za skrining i diferencijalnu dijagnozu bolesti bubrega u žarištima endemske nefropatije
Coordionator: doc. dr Siniša Ristić
Number of team members:10
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-216/10

Project title: Učestalost i terapija sleep apnee kod pacijenata sa opstrukcijom gornjih disajnih puteva na teritoriji Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Ljiljana Tihaček-Šojić
Number of team members: 13
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-222/10

Project title: Uticaj akutnog stresa na hronični bol i mišićnu osjetljivost kod pacijenata sa temporomandibularnim disfunkcijama
Coordionator: doc. dr Nedeljka Ivković
Number of team members: 9
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-186/10

Project title: Detekcija, evidencija i praćenje djece ometene u razvoju na području Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Dragan Rapaić
Number of team members: 14
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-215/10

Project title: Prevalenca karijesa, gingivitisa i ortodontskih anomalija u Istočnom dijelu RS
Coordionator: prof. dr Stevanka Đorđević
Number of team members: 10
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-212/10

Project title: Potencijalna uloga okratoksina u razvoju endemske nefropatije na području opštine Bijeljina
Coordionator: prof. dr Slavica Ristić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-214/10

Project title: Mogućnosti modulacije inflamatornog odgovora tkiva pod uticajem hiperbarične oksigenoterapije
Coordionator: prof. dr Veljko Marić
Number of team members: 15
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-217/10

Project title: Studija prevalencije bolničkih infekcija u Istočnoj Hercegovini
Coordionator: doc. dr Biljana Mijović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-71/10

Project title: Značaj modulacije kalijumskih kanala i azot monoksida (NO) u mehanizmu relaksatnog efekta pinacidila i pentoksifilina
Coordionator: prof. dr Slobodan Milovanović
Number of team members: 10
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-219/10

2009.
Project title: Istraživanje povezanosti depresije i/ili psihotičnih poremećaja sa metaboličkim sindromom
Coordionator: doc. dr Snežana Medenica
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-209/09

Project title: Istraživanje žarišta endemske nefropatije u opštini Bijeljina
Coordionator: doc. dr Milan Kulić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 1
Contract number: 06/0-020/961-208/09

Project title: Stanje oralnog zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj
Coordionator: doc. dr Biljana Mijović
Number of team members: 12
Number of young researchers: 4
Contract number: 06/0-020/961-83/09

Project title: Uticaj antioksidanata na Mud 88 zavisnu produkciju proinflamatornih citokina u kulturi humanih granulocita kod djece koja boluju od cistične fibroze
Coordionator: doc. dr Dejan Bokonjić
Number of team members: 8
Number of young researchers: 0
Contract number: 06/0-020/961-218/09

Project title: Procjena i promocija oralnog zdravlja djece istočnog dijela Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Zoran Vulićević
Number of team members: 7
Number of young researchers: 4
Contract number: 06/0-020/961-198/09

Project title: Efekti primjene hiperbarične oksigenoterapije na parametre inflamance i oksidativnog stresa u uslovima poremećaja glikoregulacije
Coordionator: prof. dr Veljko Marić
Number of team members: 13
Number of young researchers: 2
Contract number: 06/0-020/961-210/09

Project title: Kvalitet života pacijenata starije dobi smještenih u ustanove za funkcionalno zavisne pacijente u Istočnom dijelu Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 4
Contract number: 06/0-020/961-66/09

Project title: Studijski odsjek Stomatologija-projekat nabavke naučnoistraživačke opreme
Coordionator:
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number:

2008.
Project title: Istraživanje efekata primjene antipsihomatika na nastanak na nastanak metaboličkog sindroma
Coordionator: Prof. dr Snežana Medenica
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-130/08

Project title: Inflamatorne bolesti debelog creva i antioksidativni sistemi i /ili traumom
Coordionator: Prof. dr Slobodan Milovanović
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-129/08

Project title: Polimorfizam gena za TNF-a kod pacijenata sa sepsom i/ili traumom
Coordionator: Prof dr Milan Kulić
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-131/08

2007.
Project title: Oralno zdravlje oboljelih od dijabetes melitusa
Coordionator: Prof. dr Ranko Golijanin
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/6-020/961-36/07

Project title: Istraživanje biohemijskuh markera oboljenja sa inflamacijom niskog intenziteta
Coordionator: Doc.dr Siniša Ristić
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-115/07

Project title: Procjena oralnog zdravlja djece od 12-15 godina na teritorija Istočnog dijela Republike Srpske
Coordionator: Prof.dr Stevanka Đorđević
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-110/07

Project title: Istraživanje bihejvioralnih karakteristika kod gojaznih Adolescenata
Coordionator: Prof. dr Ranka Mirković
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-113/07

Project title: Istraživanje uloge nespecifičnog imunog odgovora u patogenezi cistične fibroze i alergijske bronhopulmonalne aspergiloze
Coordionator: Prof. dr Dejan Bokonjić
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-114/07

Project title: Značaj modulatora kalijumskih kanala za kontrolu kontraktilnosti izolovanog uterusa
Coordionator: Prof. dr Slobodan Milovanović
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-112/07

Project title: Prevencija alkoholizma u radnoaktivnoj populaciji
Coordionator: Prof.dr Stevan Trbojević
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-86/07

Project title: Istraživanje karakteristika ličnosti i hormonskog statusa kod žena oboljelih od karcinoma dojke
Coordionator: Prof. dr Veljko Marić
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-111/06

2006.
Project title: Uloga tool like receptora u procesima fagocitoze i ubijanje aspergillus fumigates kod djece oboljele od astme i cistčne fibroze
Coordionator: Prof. dr Siniša Ristić
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-92/06

Project title: Prevencija alkoholizma u radno aktivnoj populaciji
Coordionator: Prof . dr Stevan Trbojević
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-96/06

Project title: Uticaj protamin sulfata na izolovane renalne i meze-nterične arterije normotenzivnih i hipertenzivnih pacova
Coordionator: Prof. dr Slobodan Milovanović
Number of team members:
Number of young researchers:
Contract number: 06/0-020/961-17/06

2019.
Project title: Inoviranje osnovnoškolske lektire u funkciji unapređenja kulture čitanja savremenog djeteta u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Ranko Popović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 3
Contract number: 19.032/961-29/19

Project title: Testiranje softvera za procjenjivanje darovitosti kod djece
Coordionator: doc. dr Sanja Milić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 7
Contract number: 19.032/961-37/19

Project title: Redizajniranje softverskog rješenja veb upitnika i ispitivanje stavova privrede prema kompetencijama studenata
Coordionator: prof. dr Vlado Simeunović
Number of team members: 12
Number of young researchers: 5
Contract number: 19.032/961-32/19

2018.
Project title: Prevalencija deformiteta stopala i gojaznosti kod djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
Coordionator: doc. dr Nebojša Mitrović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-2/18

Project title: Izrada softvera za procjenjivanje darovitosti učenika
Coordionator: doc. dr Sanja Milić
Number of team members: 11
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-26/18

Project title: Prostorni aspekti demografskih resursa Republike Srpske i sistem mjera politike obnavljanja stanovništva
Coordionator: prof. dr Stevo Pašalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Softverska podrška za predviđanje uspješnosti studenata
Coordionator: prof. dr Vlado Simeunović
Number of team members: 12
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-27/18

Project title: Stepen razvijenosti GIS- kompozitni indeks razvijenosti
Coordionator: doc. dr Srđan Lalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-27/18

Project title: Promjene u funkcionalnim, motoričkim i morfološkim obeležljima kod djece predškolskog uzrasta iz Republike Srpske po modelu školice sporta Pedagoškog fakulteta
Coordionator: prof. dr Dalibor Stević
Number of team members: 10
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-27/18

2015.
Project title: Softverski alati u detekciji posturalnih poremećaja kod djece u uzrastu 6-11 godina
Coordionator: prof. dr Danimir Mandić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 2
Contract number:

Project title: Planiranje porodice i populaciona edukacija kao model demografskog oporavka Republike Srpske
Coordionator: doc. dr Srđan Lalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Disperiteti prostornog razvoja Republike Srpske na osnovu vrijednosti indeksa ljudskog razvoja (HDI)
Coordionator: prof. dr Danijel Romano
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Utvrđivanje potreba tržišta rada sa stanovništva kompetencija stečenih na visokoškolskim ustanovama u procesu reforme visokog obrazovanja
Coordionator: prof. dr Vlado Simeunović
Number of team members: 10
Number of young researchers: 7
Contract number:

2014.
Project title: Demografski resursi i organizacija obrazovnog sistema u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Momčilo Pelemiš
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Uticaj demografskog starenja na održivost javnih finansija u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Nenad Lalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene
Coordionator: prof. dr Vlado Simeunović
Number of team members: 16
Number of young researchers: 9
Contract number:

Project title: Uticaj budućih demografskih kretanja na razvoj Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Stevo Pašalić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 5
Contract number:

2010.
Project title: Prostorno-funkcionalni razvoj pedagoškog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Nenad Lalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Projekcija razvoja mlade (školske) populacije Republike Srpske iz demografske perspektive
Coordionator: prof. dr Stevo Pašalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

Project title: Model informacionih sistema za primjenu klaster analize u istraživanju demografske starosti stanovništva opština Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Danimir Mandić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

2009.
Project title: Stanovništvo kao osnovni faktor održivog ekonomskog razvoja Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Stevo Pašalić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 5
Contract number:

2019.
Project title: Patogene gljive prouzrokovači sušenja smrče na području Republike Srpske
Coordionator: doc. dr Marko Gutalj
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-156/19

2018.
Project title: Primjena superapsorbenata „tvrda voda“ u poljoprivredi i njegova uloga u zadržavanju vlage u zemljištu
Coordionator: prof. dr Vesna Milić
Number of team members: 19
Number of young researchers: 10
Contract number: 19/6-020/961-126/18

Project title: Grašak-perspektivna krmna vrsta za proizvodnju zrna i kombinovanu proizvodnju stočne hrane
Coordionator: doc. dr Goran Perković
Number of team members: 10
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-115/18

2015.
Project title: Otpornost domaćih sorti nekih rataraskih kultura na stres prouzrokovan sušom
Coordionator: prof. dr Vesna Milić
Number of team members: 6
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-104/15

Project title: Značaj organske poljoprivrede u očuvanju biodiverziteta ruralnih područja
Coordionator: doc. dr Goran Perković
Number of team members: 11
Number of young researchers: 6
Contract number: 19/6-020/961-86/15
2014.
Project title: Genetički diverzitet i varijabilitet divlje trešnje (Prunus avium L)
Coordionator: prof. dr Vasilije Isajev
Number of team members: 5
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-130/14

Project title: Uticaj podloge na biološko-pomološke osobine i hemijski sastav ploda šljive (Prunus domestica L)
Coordionator: prof. dr Dragan Milatinović i mr Mirjana Radović
Number of team members: 4
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-91/14

Project title: Prinos, evapotranspiracija i efikasnost iskorišćavanja vode lucerke (Medicago sativa L) u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta u agrekološkim uslovima Republike Srpske
Coordionator: prof. dr Gordana Šekularac
Number of team members: 2
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-88/14

Project title: Primjena vodiča WRB na odabranim lokalitetima istočne Hercegovine
Coordionator: prof. dr Ljiljana Nešić i mr Vesna Tunguz
Number of team members: 5
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-163/14

2012.
Project title: Ocjena dobrobiti mliječnih krava u Republici Srpskoj na osnovu direktnih pokazatelja
Coordionator: doc. dr Tatjana Pandurević, mr Miroslav Lalović
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-43/10

Project title: Entomofauna kruške sa posebnim osvrtom na bionomiju i suzbijanje najznačajnijih štetnih vrsta
Coordionator: prof. dr Radoslava Spasić, mr Dejana Tešanović
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-43/10

2010.
Project title: Optimizacija govedarske proizvodnje u Republici Srpskoj na osnovu više kriterijuma
Coordionator: prof. dr Zoran Rajić, mr Grujica Vico
Number of team members: 4
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-43/10

Project title: Ispitivanje kvaliteta jaja proizvedenih u standardnim kavezima saglasno zakonima i direktivama u EU
Coordionator: mr Tatjana Pandurević, prof. dr Sreten Mitrović
Number of team members: 6
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-36/10

2009.
Project title: Unapređenje zimske proizvodnje salate u zaštićenom prostoru uz uštedu energije na regiji sarajevskog polja
Coordionator: prof. dr Vesna Milić, mr Aleksandra Govedarica -Lučić
Number of team members: 5
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-216/09

2019.
Project title: Reforma zakonodavstva o restruktuiranju, reorganizaciji i stečaju u svjetlu evropskih tendencija
Coordionator: prof. dr Dijana Marković-Bajalović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19.032/961-168/19

2018.
Project title: Konstitucionalizacija Bosne i Hercegovine
Coordionator: prof. dr Goran Marković
Number of team members: 6
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-160/18

2019.
Project title: Uticaj geometrijskih elemenata dvotračnih puteva u modelima analize saobraćajnog rizika
Coordionator: doc. dr Željko Stević
Number of team members: 6
Number of young researchers: 2
Contract number: 19.032/961-58/19

2018.
Project title: Bezbjednost saobraćaja mladih vozača
Coordionator: prof. dr Krsto Lipovac
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-49/18

2015.
Project title: Mjerenje trenutnog stanja radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha na području Novog Grada, Republika Srpska
Coordionator: doc. dr Zoran Ćurguz
Number of team members: 5
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-101/15

2010.
Project title: Integracija bežičnih i žičanih industrijskih mreža bazirana na HART konceptu
Coordionator: prof. dr Ferid Softić
Number of team members: 3
Number of young researchers:
Contract number: 19/6-020/961-130/10

2019.
Project title: Dobijanje i karakterizacija kompozitnih zaštitnih prevlaka na bazi Zn-Mn legura
Coordionator: prof. dr Milorad Tomić
Number of team members:11
Number of young researchers: 4
Contract number: 19.032/961-38/19

2018.
Project title: Ekstrakt maslačka kao ekološki prihvatljiv inhibitor korozije čelika
Coordionator: prof. dr Miomir Pavlović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-20/18

Project title: Razvoj ne-vodenih ekološki prihvatljivih rastvora kao elektrolita za elektrohemijsko dobijanje zaštitnih prevlaka Zn-Mn legura
Coordionator: prof. dr Miodrag Tomić
Number of team members: 10
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-20/18

Project title: Uticaj zagađenja teškim metalima na mikrobiotu vrsta roda Drosophila
Coordionator: Akademik Novo Pržulj
Number of team members: 9
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-104/18

2015.
Project title: Uticaj zamjene neorganskih soli dodacima prirodnog porijekla na kvalitet i bezbjednost kobasica izrađenih prema principima organske proizvodnje
Coordionator: prof. dr Radoslav Grujić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-116/15

Project title: Struktuiranje hibridnih poliuretanskih elastomera na osnovu obnovljivih sirovina
Coordionator: prof. dr Milovan Jotanović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-83/15

Project title: Elektrohemijsko dobijanje ekološki prihvatljivih zaštitnih prevlaka legura Zn-Ni-Co na čeliku i njihova karakterizacija
Coordionator: prof. dr Milorad Tomić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-117/15

Project title: Remedijacija otpadnih muljeva neorganskim imobilizacionim agensima
Coordionator: prof. dr Miladin Gligorić
Number of team members: 11
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-112/15

2014.
Project title: Obnovljive sirovine kao reaktanti za dobijanje ekološki prihvatljivih materijala
Coordionator: prof. dr Milovan Jotanović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-109/14

Project title: Uticaj primijenjene atmosferske plazme na trajnost i tehnološka svojstva prehrambenih proizvoda
Coordionator: prof. dr Radoslav Grujić
Number of team members: 14
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-77/14

Project title: Sinteza i primjena nanokristalne alumine
Coordionator: doc. dr Zoran Obrenović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-108/14

Project title: Katalitičko djelovanje sumporne kiseline na morfologiju elektohemijski dobijenog bakarnog praha
Coordionator: prof. dr Milorad Tomić
Number of team members: 11
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-119/14

Project title: Ekstrakt žalfije kao inhibitor korozije čelika
Coordionator: prof. dr Miomir Pavlović
Number of team members: 11
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-122/14

Project title: Karakterizacija crvenog mulja iz fabrike glinice Alumina kao polazna osnova za istraživanje mogućnosti upotrebe
Coordionator: prof. dr Slavko Smiljanić
Number of team members: 19
Number of young researchers: 4
Contract number: 19/6-020/961-86/14

Project title: Uticaj metanola na depolarizaciju anodne reakcije u elektrolitu za proizvodnju elektrolitnog cinka
Coordionator: prof. dr Dušan Stanojević
Number of team members: 9
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-87/14

2012.
Project title: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija ekološko prihvatljivih zaštitnih prevlaka trojnih legura Zn-Ni-Co na čeliku
Coordionator: prof. dr Milorad Tomić
Number of team members: 9
Number of young researchers: 1
Contract number: 19/6-020/961-62/12

Project title: Valorizacija kobalta iz otpadnog taloga nastalog preradom cink-koncentrata Srebrenica
Coordionator: prof. dr Dušan Stanojević
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-58/12

Project title: Elektroprovodni kompozitni materijali na bazi lignozeluloze i bakarnih prahova dobijenih konstantnim i programiranim strujno-naponskim režimima elektrolize
Coordionator: prof. dr Miladin Gligorić
Number of team members: 9
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-67/12

2011.
Project title: Korištenje toplote niskotemperaturnih energetskih izvora sa visokotemperaturnom toplotnom pumpom
Coordionator: prof. dr Milovan Jotanović
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-75-1/12

Project title: Zaštita od korozije metala i legura pomoću zelenih inhibitora
Coordionator: prof. dr Miomir Pavlović
Number of team members: 9
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-147/12

2010.
Project title: Ispitivanje uticaja mineralizatora u procesu kalcinacije aluminijum-hidroksida
Coordionator: prof. dr Mitar Perušić
Number of team members: 8
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-225/10

Project title: Dobijanje ekoloških teško zapaljivih punioca visokog kvaliteta na bazi aluminijum-hidroksida
Coordionator: prof. dr Dragica Lazić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-245/10

Project title: Modelovanje ravnoteže reakcije stvaranja i razlaganja aluminatnog rastvora
Coordionator: Dr Živan Živković
Number of team members: 10
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-244/10

Project title: Razvoj postrojenja i katalitičkog postupka za industrijsku proizvodnju sulfata i hlorida cinka, kadmijuma i srodnih metala
Coordionator: prof. dr Dušan Stanojević
Number of team members: 10
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-236/10

Project title: Proučavanje efekta rafinacije hidrokrekovanih baznih ulja domaćim adsorbentom
Coordionator: doc. dr Pero Dugić
Number of team members: 12
Number of young researchers: 4
Contract number: 06/0-020/961-240/10

Project title: Uticaj temperature toplotne obrade na strukturu proteina i svojstva mesa svinja
Coordionator: prof. dr Radoslav Grujić
Number of team members: 11
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-230/10

Project title: Uticaj koncetracije katalizatora i uslova elektrolize na dobijanje prevlaka hroma
Coordionator: prof. dr Milan Jotanović
Number of team members: 12
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-232/10

Project title: Modeliranje uslova sinteze i karakterizacija zeolita tipa NaA
Coordionator: doc. dr Ljubica Vasiljević
Number of team members: 13
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-248/10

Project title: Razvoj tehnologije dobijanja funkcionalnih, ekološki prihvatljivih zaštitnih nano-prevlaka Zn-Co na čeliku
Coordionator: prof. dr Milorad Tomić
Number of team members: 13
Number of young researchers: 3
Contract number: 19/6-020/961-232/10

2009.
Project title: Kreiranje strukture mezoporoznih čestica taložnih silicijum dioksida zavisno od procesnih parametara
Coordionator: prof. dr Živan Živković
Number of team members: 7
Number of young researchers: 0
Contract number: 06/0-020/961-238/09

Project title: Antioksidativna aktivnost ekstrakata odabranih aromatičnih biljaka
Coordionator: doc. dr Vladan Mićić
Number of team members: 11
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-237/09

Project title: Analiza strukturnih promjena i mehanizma kalcinacije aluminijum-hidroksida do nastanka konačne fazne modifikacije ALRNA-ALUMINE
Coordionator: Dr Mitar Perušić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-240/09

Project title: Proces proizvodnje preparata na bazi organskog gvožđa preradom otpadne krvi za upotrebu u veterini
Coordionator: prof. dr Milovan Jotanović
Number of team members: 5
Number of young researchers: 0
Contract number: 06/0-020/961-234/09

Project title: Ispitivanje procesnih uslova pirolitičke konverzije otpadne plastike za dobijanje tečnih ugljovodonika
Coordionator: Dr Pero Dugić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 2
Contract number: 06/0-020/961-243/09

Project title: Prerada sekundara cinka iz procesa toplog pocinčavanja
Coordionator: prof. dr Dušan Stanojević
Number of team members: 9
Number of young researchers: 3
Contract number: 06/0-020/961-65/09

Project title: Dobijanje prahova metala pogodnih za izradu elektroda za gorive spregove, baterije i hemijske senzore
Coordionator: prof. dr Miomir Pavlović
Number of team members: 15
Number of young researchers: 5
Contract number: 19/6-020/961-59/09

Project title: Istraživanje mogućnosti eksploatacije i flaširanja prirodne izvorske vode Pribituv, opština Berkovići
Coordionator: prof. dr Jovan Ćuković
Number of team members: 7
Number of young researchers: 0
Contract number: 19/6-020/961-233/09

Project title: Istraživanje mogućnosti korišćenja pojedinih biljnih vrsta (Urtica dioica i Sedum spectabile) za izdvajanje olova iz otpadnih voda i kod remedijacije zemljišta
Coordionator: prof. dr Miladin Gligorić
Number of team members: 7
Number of young researchers: 2
Contract number: 06/0-020/961-49/09

2019.
Project title: Stanje i perspektive vinskog turizma u Republici Srpskoj
Coordionator: prof. dr Branislav Mašić
Number of team members: 6
Number of young researchers: 2
Contract number: 19.032/961-23/19

2012.
Project title: Model farmakološke korekcije insulinske rezistencije
Coordionator: prof. dr Stevan Trbojević
Number of team members: 5
Number of young researchers: 2
Contract number: 19/6-020/961-204/12

* Young researcher – student of II cycle of higher education (Master degree) younger than 30 years or student of III cycle of higher education (PhD student) younger than 38 years involved in the implementation of the project.