Start / Quality Assurance / Regulations and Documents

Regulations and Documents

Quality Policy
Rules of Procedure of the Quality Assurance Committee
Pravila o studiranju na prvom ciklusu studija
    Izmjene i dopune Pravila studiranja na prvom ciklusu studija 26.12.2012. godine
Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija
    Pravila o izmjenama Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine
    Pravila o izmjenama pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine
    Pravila o izmjeni Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija 30.12.2016. godine
Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 2016. godine
Procesi Univerziteta
Regulations on self-evaluation and quality assessment
Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2016. godine
Postupak izvođenja mjera za poboljšanje kvaliteta rada na Univerzitetu
Obrazac 1 – zahtjev za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
Obrazac 2 – nalog za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
Obrazac 3 – izvještaj o realizaciji mjere za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta

Postupak unutrašnje provjere kvaliteta
Dijagram toka interne provjere
Obrazac 1 – Godišnji plan internih provjera
Obrazac 2 – Zahtjev za internu provjeru
Obrazac 3 – Obavještenje o internoj provjeri
Obrazac 4 – Nalog za internu provjeru
Obrazac 5 – Program i plan interne provjere
Obrazac 6 – Kontrolni list za internu provjeru
Obrazac 7 – Nalaz interne provjere
Obrazac 8 – Izvještaj o internoj provjeri

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Amendments to the Regulations on student evaluation of study quality
Prilog 1 – Anketna pitanja
Prilog 2 – Korisničko uputstvo za studente
Prilog 3 – Korisničko uputstvo za saradnike za osiguranje kvaliteta
Prilog 4 – Reprezentativan broj odgovora

 

Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018 – 2023
Strategija razvoja 2015-2020
Strategija razvoja 2015 – 2020 – Akcioni planovi
Development Strategy 2007-2013

Model za strateško planiranje

Strategijа komunikacije sa javnošću
Politika komunikacije sa javnošću

Regulations on internal organization and sistematisation of work positions
Code of Professional Ethics
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti studenata

Postupak predlaganja i usvajanja studijskih programa

Nastavni plan obrazac
Program predmeta – silabus
Program predmeta silabus – objašnjenje

Magna Charta Universitatum
The Lisbon Convention
The Sorbonne Declaration
The Bologna Declaration
Salamanca Convention
The Prague Communiqué
The Berlin Communiqué
Bergenski komunike
ENQA Standards and Guidelines for Quality Assurance
London Communiqué 2007
Communiqué from the 2009 Leuven
Budapest-Vienna Declaration 2010
Bucharest Communique 2012
Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta
Jerevanski komunike 2015

Diploma Supplement – model
Diploma Supplement – manual
Higher Education Qualifications Framework in BiH
Qualifications Framework implementation in BiH
Recognition – national action plan
Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education
Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education – Implementation
Decision on the Criteria for accreditation of higher education institutions in Bosnia and Herzegovina
Guidelines to the Criteria for the accreditation of higher education institutions in Bosnia and Herzegovina

 

Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta 12.04.2017. godine