Faculty of Economics – Pale

Faculty of Economics – Pale

Академија ликовних умјетности Требиње основана је 1995. године у Требињу. Настава се организује на студијском програму Ликовна умјетност на првом и другом циклусу студија. Током процеса студирања студенти се кроз теоријски и практични рад се едукују у самосталне ликовне умјетнике и ликовне педагоге. Израстају у комплексне слободне умјетничке личности, друштвено одговорне, способне да се самостално баве умјетничким стваралаштвом, као и одговорним и креативним бављењем наставом ликовне културе у школским установама, као и у институцијама културе.

Академија ликовних умјетности Требиње има потписане међународне споразуме и споразуме о сарадњи са сродним високошколским установама из окружења, као и удружењима која се баве умјетничким радом.

На Академији ликовних умјетности Требиње постоји студентско представничко тијело – Студентска организација АЛУ Требиње.

Graduates acquire titles depending on the completed cycle and study program:

I cycle

    • Economics, 240 ECTS, 4 years – Bachelor in Economics
    • Tourism and Hotel Management, 240 ECTS, 4 years – Bachelor in Economics of Tourism and Hotel Management

II cycle

  • Finance, 60 ECTS, 1 year – Master in Economics – 300 ECTS
  • Business Management, 60 ECTS, 1 year – Master in Economics – 300 ECTS
  • Macroeconomics, Reforms and Business, 60 ECTS, 1 year – Master in Economics – 300 ECTS
  • Economic Development of BiH, 60 ECTS, 1 year – Master in Economics – 300 ECTS
  • Quantitative Economics, 60 ECTS, 1 year – Master in Economics – 300 ECTS
  • Tourism and Hospitality, 60 ECTS, 1 year – Master of Economics – 300 ECTS

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
Faculty of Economics – Pale
Aleksa Santic 3
71420 Pale
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Central: +387 57 226 651
Deanery: +387 57 224 945
+387 57 226 188
dekanat @ ekofis.ues.rs.ba
Website: http://ekofis.ues.rs.ba/