Ekonomski fakultet Pale

 • O Fakultetu
 • Studijski programi
 • Kontakt
 


Ekonomski fakultet Pale osnovan je akademske 1993/94. godine u Palama. Nastava se izvodi na prvom i drugom ciklusu studija, dok je treći ciklus u osnivanju, a mogu se prijaviti i doktorske studije po starom programu.

Prepoznatljivost Ekonomskog fakulteta Pale ogleda se u pružanju najkvalitetnijih teorijskih i praktičnih ekonomskih znanja u Republici Srpskoj i BiH, radu sa najstručnijim predavačima u regiji, kao i najboljim uslovima za studiranje u savremeno opremljenoj zgradi. Diploma stečena na Ekonomskom fakultetu Pale pruža najveće mogućnosti za zaposlenje u vodećim domaćim i stranim kompanijama, šansu za nastavak studija u zemlji i inostranstvu, kao i mogućnost dobijanja državnih i kompanijskih studentskih stipendija.

Ekonomski fakultet Pale izdaje naučni časopis ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''. Fakultet tradicionalno organizuje naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum''.

 

 

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

  • Ekonomija, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani ekonomista
  • Turizam i hotelijerstvo, 240 ECTS, 4 godine - diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo

 

II  ciklus studija

 • Finansije, 60 ECTS, 1 godina - master ekonomije - 300 ECTS
 • Poslovno upravljanje, 60 ECTS, 1 godina - master ekonomije - 300 ECTS
 • Makroekonomija, reforme i biznis, 60 ECTS, 1 godina - master ekonomije - 300 ECTS
 • Ekonomski razvoj BiH, 60 ECTS, 1 godina - master ekonomije - 300 ECTS
 • Kvantitativna ekonomija, 60 ECTS, 1 godina - master ekonomije - 300 ECTS
 • Turizam i hotelijerstvo, 60 ECTS, 1 godina - master ekonomije - 300 ECTS

 

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Ekonomski fakultet Pale 
Alekse Šantića 3
71420 Pale
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Centrala: +387 57 226 651
 Dekanat: +387 57 224 945
 +387 57 226 188
 dekanat @ ekofis.ues.rs.ba
http://ekofis.ues.rs.ba/