Ekonomski fakultet Pale

Ekonomski fakultet Pale

Ekonomski fakultet Pale osnovan je akademske 1993/94. godine u Palama. Nastava se izvodi na prvom i drugom ciklusu studija, dok je treći ciklus u osnivanju, a mogu se prijaviti i doktorske studije po starom programu.

Prepoznatljivost Ekonomskog fakulteta Pale ogleda se u pružanju najkvalitetnijih teorijskih i praktičnih ekonomskih znanja u Republici Srpskoj i BiH, radu sa najstručnijim predavačima u regiji, kao i najboljim uslovima za studiranje u savremeno opremljenoj zgradi. Diploma stečena na Ekonomskom fakultetu Pale pruža najveće mogućnosti za zaposlenje u vodećim domaćim i stranim kompanijama, šansu za nastavak studija u zemlji i inostranstvu, kao i mogućnost dobijanja državnih i kompanijskih studentskih stipendija.

Ekonomski fakultet Pale izdaje naučni časopis ”Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu”. Fakultet tradicionalno organizuje naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ”Jahorinski poslovni forum”.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa i studijskog programa koji su završili:

I ciklus studija

    • Ekonomija, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani ekonomista
    • Turizam i hotelijerstvo, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo

II  ciklus studija

  • Finansije, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Poslovno upravljanje, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Makroekonomija, reforme i biznis, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Ekonomski razvoj BiH, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Kvantitativna ekonomija, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Turizam i hotelijerstvo, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Ekonomski fakultet Pale
Alekse Šantića 3
71420 Pale
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Centrala: +387 57 226 651
 Dekanat: +387 57 224 945
 +387 57 226 188
 dekanat @ ekofis.ues.rs.ba
Veb stranica: http://ekofis.ues.rs.ba/