Ekonomski fakultet Brčko

Ekonomski fakultet Brčko

www.efb.ues.rs.ba

Ekonomski fakultet Brčko osnovan je novembra 1976. godine, prerastanjem Više ekonomsko-komercijalne škole koja je u Brčkom radila od 1961. godine. Fakultet je najprije bio članica Univerziteta u Sarajevu, a nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli pripadao je ovoj asocijaciji visokoškolskih ustanova.

Od 1992. godine Ekonomski fakultet djeluje u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu, a danas Istočnom Sarajevu. U periodu 1992-1995. godine Fakultet nije upisivao nove studente, tako da je njegov rad bio usmjeren na organizovanje konsultacija i ispita sa studentima koji su već bili upisani. Školske 1997/1998. godine nastavlјen je redovni upis studenata na Fakultet u Brčkom.

Nastava se izvodi na na prvom i drugom ciklusu studija. Fakultet, u okviru nastavnog i naučno-istraživačkog rada, razvija saradnju sa brojnim srodnim fakultetima i naučnim institucijama iz BiH i šire, što omogućava da se na Fakultetu tradicionalno angažuju eminentni nastavnici i stručnjaci iz ekonomije i srodnih oblasti.

Na osnovu propisa predviđenih Bolonjskom konvencijom, studenti Ekonomskog fakulteta Brčko imaju mogućnosti da koriste programe mobilnosti poput programa ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS, te da im se ispiti položeni na fakultetima predviđenim programom mobilnosti u potpunosti priznaju. Isto pravilo važi i za studente sa fakulteta srodnih usmjerenja koji žele da upotpune svoje školovanje na Ekonomskom fakultetu Brčko.

Fakultet izdaje časopis „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko“, a objavljen je i „Zbornik radova treće internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko – Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja“.

Ekonomski fakultet Brčko organizuje godišnju međunarodnu konferenciju, a predstavlja i bitan segment privrednog razvoja Brčko distrikta, te se u okviru Sajma privrede Brčko distrikta BiH organizuje internacionalna konferencija Ekonomskog fakulteta.

Studentsko predstavničko tijelo ovog Fakulteta je „Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko“.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i smjera studijskog programa koji su završili:

I ciklus

  • Studijski program Ekonomija sa dva smjera:
    1. smjer menadžment, 240 ECTS bodova, 4 godine – diplomirani ekonomista
    2. smjer računovodstvo i finansije, 240 ECTS bodova, 4 godine – diplomirani ekonomista

II ciklus

  • Studijski program Finansijski i bankarski menadžment, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Studijski program Marketing i menadžment, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS
  • Studijski program Ekonomska politika i razvoj, 60 ECTS, 1 godina – master ekonomije – 300 ECTS

Informator za studente.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Ekonomski fakultet Brčko
Studentska 11
76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

 +387 49 234 931
 +387 49 217 054
 studentska.sluzba @ efb.ues.rs.ba
Veb Stranica: www.efb.ues.rs.ba