Univerzitetski centar Zvornik

Univerzitetski centar Zvornik

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. U Zvorniku je sjedište Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Opština Zvornik graniči se sa opštinama Bratunac, Milići, Vlasenica, (na jugu), Šekovići, Osmaci, Kalesija, (na zapadu), Lopare, Ugljevik i Bijeljina (na sjeveru), a na istoku sa Republikom Srbijom i njenom opštinom Mali Zvornik i Loznicom.

Prostor na kome se danas nalazi Zvornik bio je pokriven ljudskim nastambama još od davnih vremena. O tome svjedoče i razni ostaci materijalne kulture. Prirodni i klimatski uslovi pružali su brojne pogodnosti za život ljudi na ovom prostoru: na jednoj strani otvorena plodna nizija, na drugoj planine bogate šumom, rudom i divljači, a na trećoj bistra i snažna rijeka, bogata ribom i pogodna za plovidbu.

Najstariji poznati stanovnici u zvorničkom kraju, prema istorijskim izvorima, bili su Skordisci, narod keltskog porijekla. U svojoj bogatoj istoriji Zvornik su pohodili i njime vladali razni narodi, Rimljani, Turci, Austrougari. Jedno od najbogatijih nalazišta do sada (rimskih) je selo Dardagani uz put Zvornik – Sapna. Godine 1960. u kamenolomu “Sige” nađeni su tragovi ranijeg rimskog kamenoloma. Ovdje su nađeni komadi keramike, tri rimska sarkofaga, četri novčića i jedan kasnoantički grob iz 4. vijeka. Najvrijedni nalaz sa ovog mjesta je spomenik Mitrinog kulta.

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. Zvornik ima povoljan geostrategijski položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Srbije.Opština Zvornik graniči se sa opštinama Bratunac, Milići, Vlasenica, (na jugu), Šekovići, Osmaci, Kalesija, (na zapadu), Lopare, Ugljevik i Bijeljina (na sjeveru), a na istoku sa Republikom Srbijom i njenom opštinom Mali Zvornik i gradom Loznica.Klima na području opštine je umjereno-kontinentalna. Ljeta su topla sa prosečnom temperaturom vazduha, najtoplijeg meseca jula je između 20 – 22 °C. Zime su većinom hladne, a temperatura najhladnijeg mjeseca januara kreće se od 1-8 °C. Inače, ovi predeli imaju jače izraženu kontinentalnu klimu. Trajanje vegetacionog perioda u proseku iznosi 150-200 dana sa prosečnim temperaturama od +16 do +18 °C.Prirodna bogatstva opštine Zvornik su: Hidropotencijal Drine 50 km, Izvori mineralne vode: Kozluk i Vitinički Kiseljak, Kvarcni pjesak: Skočić; – Opekarska glina, građevinski kamen krečnjak, šume; šljunak, pijesak – korito Drine. Zbog toga u Zvorniku postoji veliki broj kompanija, koje uspješno posluju. Ukupan godišnji prihod privrede iznosi preko 380 miliona KM.Turistička ponuda ovog grada specifična je po tome što ima velike prirodne potencijale na kojima još uvijek nije razvijen masovni turizam, pa gostima željnim istinskog odmora može ponuditi mir, ali i brojne sadržaje u ljetnjem i zimskom periodu. Turisti zaista imaju šta vidjeti u Zvorniku i okolini: rijeku Drinu, Zvorničko jezero bogato plemenitom pastrmkom i pogodnim za sportove na vodi, mogu se okušati u ribolovu i lovu, ljeti odmoriti uz jezero i rijeku, zimi skijati na obližnjem Igrištu.A uz ljepote prirode, koja ovdje nije bila štedljiva, gosti će sigurno obići brojne kulturne spomenika u gradu: zvorničku tvrđavu, Muzejsku zbirku, Andraševu vilu… Nezaobilazna izletišta su Kušlat, Vitinički Kiseljak i svakako posjeta manastirima: Lovnica, Papraća, Tavna, Tronoša i u samom gradu posjeta crkvi iz 1823. godine. U gradu se nalazi pozorište koje od 10. oktobra 2010. nosi ime po glumici Kapitalini Erić. Zvornik je sjedište fudbalskog kluba Drina.