Obilježja Univerziteta

Obilježja Univerziteta

Znak se zasniva na činjenici da Univerzitet u Istočnom Sarajevu sačinjavaju fakulteti iz osam opština Republike Srpske i predstavlja modifikovan cvijet pomoću otvorenih knjiga – simbola prosvetne djelatnosti.

Znak Univerziteta

Sastoji se od slikovnog dijela u formi osmougaonika u kojem su smještene osam otvorenih knjiga i slovne skraćenice Univerziteta sa upisanom godinom početka prosvetne djelatnosti kod Srba na našim prostorima / otvaranje Sarajevske Bogoslovije /.
Znak se zasniva na činjenici da Univerzitet u Istočnom Sarajevu sačinjavaju fakulteti iz osam opština Republike Srpske i predstavlja modifikovan cvijet pomoću otvorenih knjiga – simbola prosvetne djelatnosti.

Logotip Univerziteta

Sastoji se od znaka i teksta UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU, u punoj verziji ćirilice i latinice na engleskom jeziku. Pismo za logotip: DS Coptic, je autorsko pismo ruske dizajnerke Dubine Nikolaj. Na zvaničnim dokumentima koriste se tri tipa logotipa u zavisnosti od upotrebe. U knjizi grafičkih standarda predstavljene su i varijante logotipa u posebnim prilikama / diplome, plakete, plakati i druga dizajnerska rješenja…/. U zavisnosti od upotrebe moguće je koristiti ćiriličnu ili latiničnu verziju logotipa što je precizno definisano knjigom grafičkih standarda vizuelnog identiteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Znak se u principu koristi uvijek, gdje je to moguće, sa tekstom, može se koristiti i bez teksta, dok se tekst samo u izuzetnim slučajevima može koristiti bez znaka.

Boje Univerziteta

  • Tamno crvena uzeta iz PANTONE skale oznake PANTONE 1807C ili iz CMYK : Cian 0%, Magenta 100%, Yellow 96%, Black 28%
  • žuta uzeta iz PANTONE skale oznake PANTONE 114C ili iz CMYK : Cian 0%, Magenta 8%, Yellow 73%, Black 0%

Ukoliko se logotip koristi u koloru, moraju se primijeniti zadate boje, tako da znak i logotip stoje na bojenoj podlozi. Umjesto okera u štampi i kod veza se može koristiti zlatna boja, kao i zlatotisak kod luksuznih štampanih izdanja.

Grb Univerziteta

Može se u zavisnosti od potrebe ravnopravno koristiti varijanta na krugu i na štitu. Varijanta na štitu se može koristiti i sa tekstom i na engleskom jeziku.

Zastava Univerziteta

U dužini sadrži dvije širine (1:2). Tamno crvene je boje sa dvije žute (ili zlatne kod veza) trake sa strane. U sredini je kolorni znak Univerziteta sa ćiriličnim logotipom gore i latiničnim natpisom na engleskom ispod. Studentske organizacije na manifestacijama koriste zastavu Univerziteta kao svoju zastavu.

Znak i logotip Univerziteta u Istočnom Sarajevu dizajnirali su studenti Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju, na čelu sa prof. dr Mirkom Toljićem.