Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo osnovan je akademske 1994/95. godine u Istočnom Sarajevu. Nastava se izvodi na tri ciklusa studija. Specifičnost Poljoprivrednog fakulteta ogleda se, između ostalog, u tome što je nastavni proces organizovan na tri lokacije – Istočno Sarajevo, Bijeljina i Vlasenica. Fakultet ima veoma dobro ostvarenu saradnju sa lokalnim zajednicama i privrednim preduzećima.

Poljoprivredni fakultet tradicionalno organizuje međunarodnu konferenciju „Agrosym“ koja je najbolje rangirani naučni skup u Republici Srpskoj, u konkurenciji od 50 naučnih skupova iz svih oblasti. Naučni odbor skupa čine naučnici sa svih kontinenata, što skupu daje snažan međunarodni pečat i naučni kredibilitet.

Poljoprivredni fakultet ima veoma dobro razvijenu međunarodnu saradnju koja se odvija kroz međunarodnu razmjenu studenata i nastavnog osoblja sa prestižnim fakultetima iz Rusije, Italije i zemalja regiona.

Poljoprivredni fakultet izdaje časopis „Agrofor“.

Studentsko predstavničko tijelo Poljoprivrednog fakulteta je „Savez studenata“.

I  ciklus studija

 • Studijski program Poljoprivreda (odjeljenja Istočno Sarajevo i Bijeljina), 240 ECTS bodova, 4 godine, tri smjera:
  1. opšti smjer – diplomirani inženjer poljoprivrede
  2. biljna proizvodnja – diplomirani inženjer poljoprivrede
  3. stočarstvo – diplomirani inženjer poljoprivrede
  • Studijski program Šumarstvo (odjeljenje Vlasenica), 240 ECTS bodova, 4 godine – diplomirani inženjer šumarstva
  • Studijski program Agromediteranska proizvodnja

II  ciklus studija

  • Poljoprivreda, 60 ECTS, 1 godina – master poljoprivrede

III  ciklus studija

 • Upravljanje prehrambenim lancem, 180 ECTS, 3 godine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Poljoprivredni fakultet
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 +387 57 342 701
 +387 57 340 401
 office @ pof.ues.rs.ba
http://www.pof.ues.rs.ba