Fakultet za proizvodnju i menadžment

Fakultet za proizvodnju i menadžment

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje osnovan je 1995. godine u Trebinju. Nastava se izvodi na dva studijska programa na prvom i drugom ciklusu studija. Savremeni teorijski i praktični oblik nastavnog procesa usklađen je sa Bolonjskim modelom i sistemom osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Kompetencije diplomaca Fakulteta za proizvodnju i menadžment potvrđene su u praksi u oblastima inženjerstva, energetike, menadžmenta i drugim poljima. Fakultet posjeduje savremene istraživačke laboratorije, jedinstvene u regionu.

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje ostvaruje intenzivan naučno-istraživački rad kroz nacionalne i međunarodne projekte, naročito kroz bilateralne projekte mobilnosti nastavnika i studenata. Razvijena je izvanredna saradnja sa srodnim fakultetima u regionu u okviru univerzitetskih ugovora o saradnji.

Fakultet organizuje naučno-stručnu konferenciju „Matematička konferencija Republike Srpske“, a suorganizator je međunarodne konferencije IRMES. U saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje organizuje manifestaciju „Noć istraživača“.

Studentsko predstavničko tijelo ovog Fakulteta je „Udruženje studenata Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje“.

Svršeni studenti stiču zvanja u zavisnosti od ciklusa studija i studijskog programa koji su završili:

I  ciklus studija

    • Industrijski menadžment, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta
    • Industrijsko inženjerstvo za energetiku, 240 ECTS, 4 godine – diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku

II ciklus

  • Industrijski menadžment, 60 ECTS, 1 godina – master industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 300 ECTS
  • Industrijsko inženjerstvo za energetiku, 60 ECTS, 1 godina – master industrijskog inženjerstva za energetiku – 300 ECTS

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Fakultet za proizvodnju i menadžment
Stepe Stepanovića bb
89 101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

+387 59 240 654
+387 59 240 654
fpm @ fpm.ues.rs.ba
http://www.fpm.ues.rs.ba